seo texter logo

10 intressanta Albert Einstein-citat

Här får du ta del av 10 citat från Albert Einstein. De citat vi hämtat tar bland annat upp ämnen såsom kunskap, krig och konflikter och nationalism.

10 citat från Albert Einstein

1. Citat om moral och karaktär

En svag attityd leder till en svag karaktar

"En svag attityd leder till en svag karaktär." – Einstein

2. Citat om kunskap

Om du inte kan forklara det pa ett enkelt satt forstar du det inte bra nog

"Om du inte kan förklara det på ett enkelt sätt förstår du det inte bra nog." – Einstein

3. Citat om nationalism

Nationalism ar en barnsjukdom. Det ar som mansklighetens massling 1

"Nationalism är en barnsjukdom. Det är som mänsklighetens mässling". – Einstein

4. Citat om ensamhet

Monotonin och ensamheten i ett lugnt liv stimulerar det kreativa sinnet

"Monotonin och ensamheten i ett lugnt liv stimulerar det kreativa sinnet." – Einstein

5. Citat om arbete

Strava inte efter framgang utan efter att kunna bidra med nagot av varde

"Sträva inte efter framgång, utan efter att kunna bidra med något av värde." – Einstein

6. Citat om krig och konflikter

Fred kan inte uppnas med vald det kan bara uppnas genom forstaelse

"Fred kan inte uppnås med våld; det kan bara uppnås genom förståelse." – Einstein

7. Citat om intelligens

Det sanna tecknet pa intelligens ar inte kunskap utan fantasi

"Det sanna tecknet på intelligens är inte kunskap, utan fantasi." – Einstein

8. Citat om religion och vetenskap

Alla religioner alla konstverk och alla vetenskaper ar grenar pa samma trad

"Alla religioner, alla konstverk och alla vetenskaper är grenar på samma träd." – Einstein

9. Citat om resor

Jag alskar att resa men hatar att komma fram

"Jag älskar att resa, men hatar att komma fram." – Einstein

10. Citat om krig och konflikter

Du kan inte forhindra krig och forbereda for krig pa samma gang

"Du kan inte förhindra krig och förbereda för krig på samma gång." – Einstein

Lär dig mer

Vem var Einstein?

Albert Einstein var en tysk-amerikansk fysiker som är mest känd för att ha utvecklat relativitetsteorierna. Einstein är av många sedd som den smartaste och mest kreativa människan som någonsin levt. Ett vanligt missförstånd är även att Einstein skulle ha tagit fram världens första atombomb.

Det gjorde han inte. Han arbetade inte ens på någon atombomb, även om hans arbete inom fysiken påskyndade utvecklingen av atombomber för andra fysiker inom samma vetenskapliga gren.

Einstein

Fler citat från filosofer

Läs mer: 10 intressanta citat från Voltaire.

Läs mer: 10 intressanta citat från Sokrates.

Läs mer: 10 citat från Aristoteles.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Han ligger även bakom majoriteten av innehållet på SEO-bloggen. Karl har över 5 års erfarenhet som content writer, och han skriver inom i princip alla nischer.