seo texter logo

Ekonomiordlista och ekonomiskt lexikon (gratis)

I denna ekonomiska ordlista ger vi dig exempel på alla viktiga ekonomiska termer som finns i det svenska språket.

Genvägar

Klicka på någon av bokstäverna nedan för att hitta rätt ord snabbare.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ö

Ekonomiordlista - ord på A

A conto

Med a conto menas att du delbetalar något i form av en förskottsbetalning. Så när någon ger dig en faktura a conto innebär det att du får se vad du kommer behöva betala, men du behöver inte betala förrän den som skickat fakturan uppfyllt sitt åtagande mot dig.

A-aktie

En A-aktie är en aktie som har ett särskilt högt röstvärde. Den behöver inte vara värd mer pengar än en B-aktie, men om du har en A-aktie har du mer inflytande över bolaget.

Den viktigaste anledningen till att A-aktier finns är för att bolag vill kunna ha möjlighet att ta in pengar via aktier utan att förlora inflytande och beslutsrätt över vad företaget ska göra.

ABL

ABL är en förkortning för aktiebolagslagen. Denna lag är till för att skydda ditt bolag och alla intressenter genom att reglera hur du måste sköta ditt bolag. Viktiga saker som lagen reglerar är bestämmelser för hur du som bolagsägare ska hantera dina aktier, aktiebok och aktiebrev.

ABL ar en forkortning for aktibolagslagen

Abonnemang

Ett abonnemang är en prenumeration av en produkt som du betalar för regelbundet tills det att du sagt upp abonnemanget.

Mer djupgående guide: Så fungerar ett abonnemang.

Accept

En accept är ett juridiskt begrepp som betyder att du godkänner en annan parts anbud. En accept är alltid ett bindande avtal mellan dig och motparten, och en accept kan vara både skriftlig och muntlig. Värt att veta är att accept inte gäller för fast egendom och bostadsrätter.

Accounting Department

Accounting department är ett engelskt ord som betyder ekonomiavdelning, redovisningsavdelning och bokföringsavdelning. Begreppet finns främst för att många företag, främst internationella sådana tycker det är smidigt att använda engelska termer istället för svenska.

Affärshändelse

En affärshändelse är en ekonomisk transaktion som påverkar företagets ekonomi och resultat. Två exempel på affärshändelser är en försäljning och en betalning. Varje affärshändelse registreras i bokföringen.

Affärsidé

En affärsidé berättar vilka som är företagets idéer om hur företaget ska arbeta, och målet är ju att företaget ska gå med vinst. Kort sammanfattat kan man säga att affärsidén handlar om vad du ska sälja, hur det ska gå till och till vem du ska sälja.

En affarside berattar hur foretaget ska tjana pengar

Affärsplan

En affärsplan är en beskrivning av ett nytt företag och en redovisning för hur företaget ska göra för att idéerna sakta förverkligas.

Affärsängel

En affärsängel är en privatperson med stora ekonomiska resurser som satsar pengar och sin egen kunskap i onoterade företag med goda möjligheter att växa. Affärsängeln har ofta ett brett nätverk som kan hjälpa det onoterade företaget att växa.

Tänk på TV-programmet Draknästet med t ex Jonas Eriksson. Dessa kan man kalla affärsänglar.

En affarsangel ar en rik person som vet hur man far pengar att

Aktie

Att du har aktier innebär att du har andelar i ett aktiebolag. Aktier kan bli mer eller mindre värdefulla beroende på hur företaget utvecklas.

En aktie ar en andel i ett aktiebolag

Aktiebolag

Ett aktiebolag är en företagsform där ägaren är en juridisk person. Det betyder att bolaget står för alla betalningar och du som privatperson aldrig blir betalningsskyldig.

Om du har ett aktiebolag som är i knipa behöver du alltså inte sälja hus och hem för att fixa skulderna. Det finns både privata och publika aktiebolag. Vanligt folk får bara köpa aktier i publika aktiebolag.

A-listan

A-listan på Stockholmsbörsen innehåller aktier som är mycket omsatta. För att få tillhöra denna lista måste företaget uppfylla många krav som t ex minst 2 000 ägare. Numera finns inte A-listan utan aktierna delas helt in efter börsvärdet: Large Cap, Mid Cap och Small Cap.

American Express

American Express, som även kallas för Amex är ett amerikanskt kreditkortsföretag som även erbjuder kreditkort i Sverige. Generellt har kreditkort från Amex en hög årsavgift, men även en kreditkortsbonus över genomsnittet.

Amex kort har i regel en hog bonus och hog arsavgift

Amortering

När du amorterar så gör du en återbetalning av ett lån. Lånet ska betalas av på en tid som bestäms när låneavtalet skrivs. I lånet ingår amortering, ränta och avgifter.

Amorteringsfrihet

Amorteringsfrihet betyder att du under en tidsperiod slipper betala av på ditt lån.

Amorteringskrav

Det svenska skärpta amorteringskravet säger att när du lånar pengar för att finansiera din bostad måste du amortera om du lånar till minst 50 % av bostadens värde.

Exakt hur mycket du måste amortera beror på hur mycket du tjänar och hur högt belånad din bostad är.

Amorteringstid

Amorteringstiden är den tidsperiod då du betalar tillbaka på ditt lån.

Annuitetslån

Vid annuitetslån betalar du varje gång exakt samma fasta belopp på ditt lån. I beloppet ingår då både ränta och amortering. Räntekostnaden för ett sådant lån blir högre om man räknar på hela lånets löptid.

Apple Pay

Apple Pay är en mobil betaltjänst från teknikföretaget Apple. Med Apple Pay kan du betala genom att blippa med din mobiltelefon eller din smarta klocka från Apple.

Betalsystemets säkerhetsfunktion är Touch ID (fingeravtrycksigenkänning) och Face ID (ansiktsigenkänning).

Apple pay fungerar med smarta klockor

Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som betalar ut lön till de anställda enligt de avtal som finns. Arbetsgivaren kan vara exempelvis bolag, kommun men även en fysisk person med enskild firma.

Arbetsgivaren betalar ut arbetstagarens lon

Arbetslös

Om man är arbetslös innebär det att man är möjlig att anställa men saknar ett stadigvarande arbete som ger inkomst.

En arbetslos person ar mojlig att anstalla men saknar fast arbete

Arbetsmarknad

Man talar om arbetsmarknadens parter dvs arbetsgivare och arbetstagare. På denna marknad möts dessa parter och bestämmer villkoren för vårt arbetsliv.

Arbetstagare

En arbetstagare är en person som gör ett arbete åt någon annan under dennes ledning. För den arbetsinsats du gör får du som arbetstagare pengar av arbetsgivaren.

Arbetstagare arbetar for arbetsgivare 1

A-skatt

A-skatt är den inkomstskatt som din arbetsgivare drar på din lön. Med dessa pengar betalas sociala avgifter, som även kallas för arbetsgivaravgifter.

Autogiro

Genom autogiro betalas dina räkningar automatiskt på förfallodagen från ett konto som du har på din bank. Du måste själv godkänna att de olika företagen du betalar till får ta ut pengarna via autogiro.

Avans

Avans är ett annat ord för vinst.

Avdragsrätt

Avdragsrätt i deklarationen betyder att du får dra av kostnader du haft för att få din inkomst. Man talar också om avdragsrätt när du som företagare får dra av den moms du betalat för varor du köpt till verksamheten.

Arbetsdator ar ett vanligt avdrag for en it firma

Aviseringsavgift

Aviseringsavgift är ett belopp du får betala för den kostnad det blir att meddela dig att du ska betala t ex en räkning. Ofta får du ju ett brev hemskickat som säger att betalning ska göras. Aviseringsavgift slipper du om du t ex använder autogiro.

Avkastning

Avkastning är det du tjänar eller förlorar på en investering under en viss period. Så om du till exempel har ett företag eller handlar med aktier och ska räkna ut avkastningen under ett år så tar du intäkter minus kostnader. Avkastningen kan anges i procent eller ett kronbelopp.

Avknoppning

Avknoppning betyder att en del av ett företag bryter sig loss och bildar ett självständigt företag. Ofta handlar det om ett dotterbolag som bildar eget.

Avskrivningar

Avskrivningar är ett begrepp inom redovisning och innebär att om du gör ett mycket stort inköp till företaget så delar du upp kostnaden på flera år. Om du tagit hela kostnaden på ett år hade risken varit att du fått negativt resultat.

Det ar vanligt att tillverkningsforetag skriver av stora maskiner

Ekonomiordlista - ord på B

Badwill

Badwill handlar om att ett företag blir negativt uppmärksammat i olika medier och därmed får ett dåligt anseende. Det kan t ex handla om att ett företag använt sig av barnarbetare. Motsatsen till badwill är goodwill.

Badwill

Baisse

Baisse innebär en väldigt kraftig nedgång på börsen. Aktiekurserna rasar. Motsatsen till baisse är hausse.

Baisse ar en kraftig nergang pa borsen

B-aktie

En B-aktie är värd mindre inflytande (rösträtt) än en A-aktie vid årsstämmor. Ofta ger en B-aktie en tiondels röst. Den är dock vanligen värd ungefär lika mycket i pengar som A-aktien och det är oftast B-aktier vanligt folk handlar med.

Balansräkning

En balansräkning är en ekonomisk sammanställning hos ett företag som visar hur detta företag ligger till ekonomiskt. När man sätter upp en balansräkning tar man hänsyn till skulder och tillgångar och vilket kapital som finns i företaget.

Bank

Banker kan kallas kreditinstitut eftersom de lånar ut pengar till företag och allmänheten. Dessa pengar lånar bankerna i sin tur in från allmänheten, fast till lägre ränta.

Bankerna, som ofta går med stor vinst får också syssla med många andra tjänster som till exempel betalningsservice och juridisk hjälp. Bankerna kontrolleras av Finansinspektionen.

Bank run

Bank run är ett engelskt begrepp som betyder att folk tappar förtroende för hela banksystemet, vilket leder till att alla försöker ta ut sina sparpengar samtidigt.

Bankautomat

Kallas oftast bankomat. I en bankomat kan du ta ut sedlar och ibland även sätta in sedlar.

En bankomat ar ett stalla dar du kan ta ut pengar

Bankdag

En bankdag är en dag när banken är öppen, alltså en helgfri vardag. Ofta sägs det att något ska fixas inom t ex tre bankdagar.

Bank-id

Bank-id är Sveriges största e-legitimationssystem och används bland annat vid inloggning till internetbanker och banköverföringar via Swish.

Bankkort

Ett bankkort är ett plastkort som du kan betala med. Ett bankkort kan vara både ett betalkort och ett kreditkort.

Ett bankkort kan vara bade ett betalkort och ett kredikort

Bankrutt

Bankrutt är du när du saknar tillgångar och riskerar att gå i konkurs.

Banksekretess

Med banksekretess menas att bankens personal inte får avslöja något om kundernas ekonomi. Det råder alltså tystnadsplikt på alla svenska banker.

Basbelopp

Ett basbelopp, som även kallas för prisbasbelopp är ett belopp som regeringen beslutar om en gång om året. Basbeloppet förändras i takt med att pengarnas värde förändras. Utbetalningar av bland annat pensioner och studiemedel grundar sig på årets basbelopp.

Belåning

Vid belåning sätter du aktier och/eller andra värdesaker i pant mot att du får ut pengar. Så om du belånar ditt hus har du alltså pantsatt ditt hus.

Bensinkort

Ett bensinkort, som även kallas för kreditkort för bränsle inkluderar i princip alltid en fast rabatt på exempelvis bensin, diesel och el. Dessa kort är kopplade mot svenska bensinkedjor såsom Shell, Preem, OKQ8 och Circle K.

Bensinkort ger dig rabatt pa bransle

Bestrida faktura

Om du bestrider en faktura betyder det att du vägrar betala den, och detta eftersom du tycker att det som står i fakturan inte stämmer.

Du ska bestrida fakturor du inte anser ar ratt

Betalkort

Ett betalkort, som även kallas för debetkort är ett plastkort som t ex banker och butiker ger ut. Kortet är kopplat till ett av dina bankkonton, i regel ditt lönekonto om du inte uppger något annat hos banken.

Ditt betalkort ar kopplat mot ditt bankkonto

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning innebär att du inte betalat in en skuld i rätt tid. Det är Kronofogden eller domstol som beslutar om anmärkningen. Betalningsanmärkningen finns kvar i tre år.

Betalningsansvar

Om två personer tagit ett lån har ni båda betalningsansvar för lånet. Det betyder att om din medlåntagare inte längre vill eller kan betala tillbaka på lånet måste du göra det.

Betalningsfri månad

En betalningsfri månad är en förmån som vissa långivare erbjuder när du som låntagare inte kan betala tillbaka på ditt lån.

Långivarna erbjuder inte en betalningsfri månad för att vara snälla, utan för att det är billigare i längden att slippa dra in inkasso för att få pengarna från låntagarna i tid.

Betalningsföreläggande

Ett betalningsföreläggande är ett kvitto på att ett ekonomiskt krav i form av till exempel en räkning är riktigt. Kronofogden är en vanlig aktör som delger betalningsföreläggande.

Betalningspåminnelse

En betalningspåminnelse uppmanar dig att betala något som du inte betalat i tid. Man kan säga att det är steget före betalningsanmärkning.

Betalningsskydd

Ett betalningsskydd är en försäkring som tycker inkomstbortfall på grund av exempelvis sjukdom eller ofrivillig arbetslöshet. Många kreditkort och lån erbjuder denna försäkring, men det är sällan som denna försäkring lönar sig för dig som försäkringstagare.

Betalningssystem

Ett betalningssystem (eller betalsystem) talar om vilka regler som ska gälla vid olika typer av betalningar. Det kan handla om avbetalningstider, säkerheter i form av pant med mera. Visa och MasterCard är två typer av betalningssystem för bankkort.

Visa och mastercard ar kanda betalsystem

Big Mac index

Big Mac index är ett mått på ett visst lands prisnivå, och så även dess inflation. Detta index bygger på vad en Big Mac kostar år för år, och ska vara träffsäkert tack vare att Big Mac-hamburgare finns i princip överallt och samtidigt produceras inhemskt i varje land.

Big mac index ar ett matt pa prisnivan och inflation

Billån

Ett billån är ett lån som används för att finansiera ett bilköp. Det finns i grunden två olika billån. Billån utan säkerhet och billån med säkerhet.

När du tar ett billån utan säkerhet behöver du inte pantsätta bilen för att ta lånet, men när du tar ett billån med säkerhet behöver du göra det.

Det finns billan med och utan sakerhet

Bindningstid

Bindningstid talar om hur länge en ränta är bunden till en viss nivå. Bindningstid kan man också tala om när man binder ett elavtal till ett visst pris under en bestämd period.

Manga valjer att binda sitt elavtal

Bisnode

Bisnode är ett kreditupplysningsföretag som utvärderar din kreditvärdighet genom att bland annat kontrollera vad du tjänar och om du har några skulder hos Kronofogden.

Bisnode samarbetar inte med andra kreditupplysningsföretag såsom Creditsafe och UC.

Bisnode samarbetar inte med UC

Bitcoin

Bitcoin är världens mest använda kryptovaluta. Valutan är helt digital och skapades av Satoshi Nakamoto.

Bitcoin ar varldens mest populara kryptovaluta

Blancolån

Ett blancolån är ett lån du får ta utan att lägga till något som säkerhet, såsom ditt hus eller din bil.

Blancolan

Blankning

När du blankar säljer du aktier du inte äger. Det kan gå till så att du lånar aktier, sen säljer du dessa vidare och därefter köper tillbaka dem och lämnar tillbaka till dem du lånade av. Då hoppas du förstås på att köpa dem billigt och sälja dem dyrt.

Blippa

Blippa, eller blipp, är en metod för kontaktlös betalning. För att kunna blippa med ditt kreditkort håller du det över kortterminalen och väntar tills du hör ett “blipp”.

Det maximala belopp du kan blippa för är i regel mellan 200 och 400 kr.

Du kan blippa med din mobil

Blockkedja

Blockkedja, som även kallas blockchain, är en teknik där du kan dela information med andra i realtid.

Tack vare att blockkedjetekniken är säker är det populärt att använda blockchain när man handlar med kryptovalutor. Men blockchain har dock fler användningsområden än så.

Blockchain ar en teknik som anvands vid brytning av krypto

BNP/capita

BNP/capita, eller BNP per capita är ett mått på hur mycket varje person i genomsnitt producerar. BNP/capita är alltså ett träffsäkert sätt att jämföra länders ekonomiska välstånd.

Bojkott (ekonomisk)

En ekonomisk bojkott betyder att ett land vägrar att köpa varor från ett annat land. Det kan gälla att bojkotta diktaturer eller länder som krigar.

Bokföring

Bokföring innebär en registrering av ett företags alla löpande inkomster och utgifter samt övriga uppgifter som visar hur det går för företaget rent ekonomiskt.

Bokforingen visar hur det gar for ditt foretag rent ekonomiskt

Bokföringsprogram

Ett bokföringsprogram är ett datorprogram som hjälper dig bokföra händelser för ditt företag. Det finns både gratis bokföringsprogram och betalda bokföringsprogram. De betalda programmen är oftast bättre och har i regel mycket bättre kundsupport.

Bokio ar gratis och kan aven kosta pengar

Bokslut

Ett bokslut görs i slutet av en redovisningsperiod där man då ställer samman alla tillgångar och skulder i en balansräkning. Även en resultaträkning görs. Där redovisas intäkter och kostnader.

Bolag

Ett bolag är en sammanslagning av minst två personer som ska driva ett företag. Exempel på bolag är aktiebolag och handelsbolag.

Bolagsmän

Bolagsmän är de personer som är delägare i ett handelsbolag. Bolagsmännen bestämmer bland annat vilka som har rätt att stifta avtal för bolaget. Om bolaget har skulder är det bolagsmännen som personligen ska betala skulderna.

Bolagsskatt

Bolagsskatt är den skatt som staten tar ut på ett aktiebolags vinst. Om företaget delar ut vinster till aktieägarna beskattas även dessa pengar. I detta fall beskattas alltså pengarna två gånger (dubbelbeskattning).

Bolån

Ett bolån är ett lån med säkerhet. I detta fall är det din bostad som agerar säkerhet, vilket är den största anledningen till att denna lånetyp har en särskilt låg ränta.

Nar du tar ett bolan pantsatter du din bostad

Bonus

En bonus kan vara en extra lön utöver ordinarie lön som du får om du presterat väldigt bra. Det kan också vara ett extra belopp du får om du exempelvis handlat mycket i en viss affär, såsom Coop eller ICA.

Bonuskort

Ett bonuskort, som även kallas för kreditkort med bonus ger dig särskilt förmånliga bonusprogram. Som tumregel måste du betala en hög årsavgift om den bonus du får är riktigt hög.

Så det lönar sig i regel bara att skaffa dessa kort om du spenderar mycket pengar med ditt kreditkort.

Boränta

Med boränta menas den ränta du har på ditt bolån. Olika banker har ofta olika ränta på sina bolån.

Bostadsrätt

En bostadsrätt innebär egentligen att du som medlem i en bostadsrättsförening har en rätt att nyttja exempelvis en lägenhet som föreningen äger. Du äger alltså en andel i bostadsrättsföreningen, och den andelen kallas bostadsrätt.

Nar du har en bostadsratt ager du en del av bostadsrattsforeningen

Bruttolön

Bruttolön innebär lön före inkomstskatt. Din bruttolön är alltså högre än din nettolön, det vill säga din lön efter skatt.

Bruttonationalprodukt (BNP)

BNP talar om värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land. Denna produktion ska användas till konsumtion, investering och export.

Bubbla (ekonomisk)

En ekonomisk bubbla betyder att priserna inom vissa områden stiger kraftigt utan att det finns täckning för det. Ekonomiska bubblor talas det ofta om när det gäller fastigheter och aktier.

It branschen var i en bubbla sena 90 talet och tidiga 00 talet

Budget

I en budget görs en prognos över vilka inkomster och utgifter det kommer att bli inom en viss tid, ofta ett år. Budgetar görs av bland annat länder och företag, men även du som privatperson kan göra en budget över hur du tror att den kommande tiden ska bli.

Det ar en bra ide att ha en fast budget att jobba efter

Bundet lån

Ett bundet lån är ett lån som normalt inte kan sägas upp före tiden för lånet går ut. Oftast är räntan bunden till samma räntesats under hela perioden.

Om du vill lösa lånet före periodens utgång får du betala en ersättning till banken, vilket kallas ränteskillnadsersättning. Motsatsen till bundet lån är rörligt lån.

Börs (inom aktier)

Börsen är en marknadsplats där aktier och/eller varor köps och säljs till ett pris som både köpare och säljare kommer överens om.

Ekonomiordlista - ord på C

C-aktie

En C-aktie är mindre värd än A-aktien vid bolagsstämmor och har oftast samma röstvärde som B-aktier. Däremot kostar en C-aktie ungefär lika mycket som en A-aktie. En del bolag kallar sina mer röstsvaga aktier för B-aktier, medan andra kallar dem för C-aktier.

Cashback (inom kreditkort)

Kreditkort med cashback är kreditkort som ger riktiga pengar tillbaka när du handlar med det. Cashbackkort fungerar alltså ungefär som ett bonuskort.

Men istället för ett bonusprogram får du riktiga pengar i handen när du handlar med kortet.

Centralbank

En centralbank har monopol på att ge ut sedlar och mynt i ett land. Denna bank har också hand om landets penningpolitik vilket framför allt betyder att den bestämmer räntan i landet. Sveriges centralbank heter Riksbanken.

CEO

CEO betyder Chief Executive Officer och är det engelska ordet för vd, eller verkställande direktör.

CEO betyder VD

CFO

En CFO, eller Chief Financial Officer ansvarar för företagets ekonomiavdelning och så även strategiska och långsiktiga frågor som rör företagets ekonomi.

CID-kod

En CID-kod är en säkerhetskod som används på bankkort i syfte att motverka skimning. Det är främst kreditkort från American Express som använder sig av CID-koder, som du i din tur hittar på baksidan av kortet till höger om signaturfältet.

Courtage

Courtage är en avgift som du måste betala när du exempelvis köper eller säljer aktier eller valutor.

Creditsafe

Creditsafe är ett kreditupplysningsföretag som kontrollerar din kreditvärdighet genom att bland annat kontrollera hur mycket du tjänar och om du har en fast inkomst. Creditsafe samarbetar varken med UC eller Bisnode.

Crowdfunding

Crowdfunding, som även kallas för gräsrotsfinansiering och massfinansiering är ett sätt att få folk att förskottsbetala för att se ett projekt lyckas. Det är populärt att “crowdfunda” allt ifrån tekniska prylar till böcker.

Crowdsourcing ar ett satt for manga att finansiera det de vill ha

CSN-bidrag

CSN-bidraget är den del av studiemedlet som är bidrag och inte behöver betalas tillbaka till CSN. Bidraget justeras efter basbeloppets förändringar.

CSN-lån

CSN-lån är den del av studiemedlet som är återbetalningspliktigt. Det är alltså frågan om ett lån som måste betalas tillbaka.

CVC-kod

En CVC-kod är en tresiffrig kod du hittar på baksidan av ditt bankkort, till höger en signaturfältet. Det är vanligt att man blir tillfrågad om sin CVC-kod vid onlineköp som ett sätt att motverka skimning, alltså kreditkortsbedrägeri. Värt att veta är även att CVC-koder bara finns på kort från betalningsförmedlaren MasterCard.

Har finns din CVC kod

CVV-kod

En CVV-kod är en säkerhetskod som finns på alla bankkort från betalningsförmedlaren Visa. Kortet har 3 siffror och finns på baksidan på ditt kort, till höger om signaturfältet.

Cyklisk aktie

En cyklisk aktie går väldigt mycket upp och ner beroende på hur konjunkturen är för tillfället. Typiska cykliska aktier är aktier i skogsbolag och verkstadsindustrier.

Vardet pa en cyklisk aktie skiftar i regel ofta

Ekonomiordlista - ord på D

Debet

Debet är den vänstra sidan i en bokföring. Kredit är den högra. På debetsidan redovisas ett kontos tillgångar och kostnader. Det du debiteras förs alltså upp på debetsidan.

Deflation

Deflation betyder att värdet på pengarna ökar genom att penningmängden i samhället minskar. I en deflation får du alltså mer för pengarna. Motsatsen till deflation är inflation.

Deklaration

I en deklaration redovisar du vilka inkomster och kostnader du haft och vilka skatter du betalat under det senaste året. Deklaration ska göras av både privatpersoner och företag.

Bade privatpersoner och foretag maste deklarera

Delbetalning

Delbetalning är när du köper något och betalar för det i efterhand, ofta månad för månad. Värt att veta är att delbetalning är samma sak som avbetalning.

Depression

En ekonomisk depression är en extra stark lågkonjunktur. Vid en depression råder det alltså mycket dåliga tider.

Direkt skatt

Direkt skatt dras direkt från din lön. Det du får kvar efter att din direkta skatt är dragen är din nettolön.

Disponibel inkomst

Den disponibla inkomsten är den inkomst du har kvar efter att skatten är dragen. Det handlar alltså om vad du har att handla för. I disponibel inkomst ingår också exempelvis barnbidrag och sjukpenning.

En hog disponibel inkomst ar att foredra

Dotterbolag

Ett dotterbolag är ett bolag där mer än halva röstetalet ägs av ett bolag som kallas moderbolag. Moderbolaget och dess dotterbolag utgör en koncern.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsräntan är den ränta som tillkommer om man betalat något för sent, till exempel en kreditkortsfaktura eller en låneinbetalning.

Dubbel bokföring

I dubbel bokföring är principen att varje ekonomisk transaktion eller handling bokförs med samma belopp på både debet- och kreditsidan. Debet är till vänster och kredit till höger.

Dödsbo

Med ett dödsbo menas de tillgångar som finns efter en avliden person. Inom en viss tid delas kvarlåtenskapen ut.

Ekonomiordlista - ord på E

E-faktura

E-faktura är en digital räkning som du får elektroniskt till din dator, surfplatta eller telefon. Men du behöver bara betala den på en enhet. En fördel med e-faktura är att du slipper betala någon aviseringsavgift.

Effektiv ränta

Effektiv ränta är den totala räntan plus avgifter som du som låntagare måste betala under ett år. Vanliga avgifter på lån inkluderar aviavgift och uppläggningsavgift.

Efterfrågan

Efterfrågan är konsumenternas vilja att köpa varor och tjänster till ett visst pris. Ju lägre priset blir desto större blir efterfrågan och vice versa.

Efterfragan ar viljan att kopa produkter till ett visst pris

Egenavgifter

Egenavgifter är alla sociala avgifter som du som egenföretagare måste betala in till staten. Man kan alltså säga att egenavgifter är egenanställdas motsvarighet till arbetsgivaravgifter som arbetsgivarna skickar in för sina anställda.

Egenföretagare

En egenföretagare är en person som antingen driver en enskild firma eller ett handelsbolag. Egenföretagare är alltid personligt ansvariga för företagets skulder till skillnad från exempelvis aktiebolag.

Eget kapital

Eget kapital består av ett företags förmögenhet, alltså samlade tillgångar. Kapitalet räknas ut genom att ta tillgångar minus skulder.

Eget kapital ar ett foretags tillgangar

Ekonomi

Ordet ekonomi kommer från grekiskan och innebär att hushålla med begränsade resurser. Inom samhällsekonomi innefattar begreppet att man hushåller med samhällets gemensamma resurser.

Ekonomi betyder att man hushaller med begransade resurser

Embargo

Embargo betyder att ett land vägrar att handla med ett annat land. Det kan bero på att det andra landet har startat ett krig eller förföljer minoriteter.

Embargot kan gälla vissa varor eller allt som man handlar med.

Det ar vanligt med embargon mot lander som krigar

EMU

EMU betyder den ekonomiska och monetära unionen. I den monetära delen, den om pengar, är samarbetet bara mellan de tjugo länder som har euro som valuta.

EMU innebar den ekonomiska och monetara unionen

Enkel ränta

Enkel ränta är den ränta som betalas för en viss period. Du tar här inte hänsyn till ränta-på-ränta-effekten. Ett annat namn för enkel ränta är periodränta.

Enskild firma

En enskild firma skiljer sig från ett aktiebolag genom att du är ensam ansvarig för ditt företags skulder. Får du stora skulder i företaget får du betala in pengar från din privata ekonomi i form av att exempelvis sälja hus och bilar.

Firman deklarerar verksamheten som en näringsbilaga till den vanliga deklarationen.

Entreprenör

En entreprenör är en person eller ett företag som gör arbeten på entreprenad. Vid entreprenad är målet att ett arbete görs till ett visst pris inom en viss tid.

Entreprenörer talar man ofta om i bygg- eller it-branschen. En entreprenör kallas ofta en företagsam person.

En entreprenor kallas ofta for foretagssam

Ethereum

Ethereum är både en kryptoplattform där du kan handla med kryptovaluta och en egen kryptovaluta. Denna valuta skapades år 2015 och är idag främst populär hos Etheriums egna kryptoplattform med samma namn.

Ethereum ar bade en kryptoplattform och en kryptovaluta

Euro

Euro är den valuta som används av 20 av de 27 medlemsstaterna i EU. Euron började användas 2002.

Euro ar eus egen valuta

Existensminimum

Existensminimum, som även kallas för förbehållsbelopp är den summa som du får att leva för vid utmätning eller skuldsanering.

Extrakort (inom kreditkort)

Ett extrakort är ett extra kreditkort som är kopplat mot huvudinnehavarens kreditkort. Att skaffa ett extrakort är vanligt i exempelvis stora familjer där flera vill vara med och samla bonus och/eller få cashback.

Ekonomiordlista - ord på F

Factoring

Factoring betyder att man som företagare säljer eller belånar sina fakturor till ett factoringbolag som sköter indrivningen av pengarna. Som företagare får du alltså betalt för din faktura i förtid mot att factoringbolaget tar en viss del av fakturabeloppet.

Factoring handlar om att nagon annan koper dina fakturor

Faktura

En faktura är ett skriftligt krav från en säljare till en köpare. Fakturan innehåller vad varan eller tjänsten består av, den summa som köparen ska betala och betalningsvillkor.

Fakturametoden

Fakturametoden är en bokföringsmetod där det typiska är att alla fakturor bokförs efter faktura- eller ankomstdatum.

Fastighetsavgift

Fastighetsavgift för småhus är en kommunal avgift som du får betala genom din inkomstdeklaration. Beloppet grundar sig på småhusets taxeringsvärde och får vara maximalt 8 524 kronor (2021).

Med småhus menas exempelvis villor, radhus och fritidshus. Statlig fastighetsskatt betalas för fastigheter som inte innehåller bostäder såsom stora lägenhetskomplex.

Fintech

Fintech är en förkortning för begreppet finansteknik. Det handlar om ett gemensamt namn för IT inom finansvärlden. Numera har begreppet vidgats till att gälla alla typer av finansiella tjänster som använder modern teknologi.

Fintech ar en forkortning for finansteknik

Fondandel

Du köper fondandelar i en värdepappersfond som kan bestå av aktier eller obligationer. Fondandelar finns att köpa hos banker och finansbolag och du får i regel betala en årlig avgift för att vara delägare i fonden.

En fondandel ar ett delagarskap i tex aktier

Fordonslån

Ett fordonslån är lån du kan ta för att finansiera ett fordon såsom en bil, en båt och/eller en MC. Om du pantsätter fordonet för att ta lån är det långivaren som äger fordonet tills det att du betalat av hela skulden.

Ett mc lan ar ett fordonslan

Fordonsskatt

Fordonsskatt är en statlig skatt du måste betala för ditt motordrivna fordon. Annars får du inte köra ditt fordon.

Bilforsakring

Frihandel

Vid frihandel finns inget som begränsar handeln. Det vanligaste hindret är annars tullar.

F-skatt

F-skatt, eller företagsskatt betalar en person som är företagare in till Skatteverket som en preliminär skatt. Alltså som en "skatt i förtid". Denna skatt ska bland annat täcka inkomstskatt, sociala avgifter och moms.

Fullmakt

Genom en fullmakt godkänner en person att en annan person exempelvis handlar eller tar beslut i fullmaktsgivarens namn.

Fysisk person

En fysisk person är en term för en person eller individ. Du ska inte blanda ihop fysisk person med juridisk person som exempelvis kan vara ett företag eller en förening.

Förbetalda kort

Förbetalda kort, som på engelska kallas för prepaid cards är kreditkort som fungerar ungefär som vanliga debetkort, det vill säga kort utan kredit.

Den största skillnaden mellan förbetalda kort och andra kort är att de förbetalda korten inte är kopplade mot något bankkonto eller kreditkonto.

Förbrukningsinventarier

Förbrukningsinventarier är varor som behövs i produktionen men som inte har något större värde eller någon lång livslängd.

Pennor ar typiska forbrukningsinventarier

Förenklat årsbokslut

Förenklat årsbokslut är en mindre krånglig ekonomisk sammanställning. En sådan kan du som enskild företagare använda i din bokföring om din nettoomsättning inte överstiger tre miljoner kronor.

Företagslån

Ett företagslån är ett lån som ett företag får ta för att till exempel göra investeringar, bygga ut sina lokaler eller utöka arbetskraften. Företagslån får sökas hos banker.

Förfallodag

Förfallodagen är det datum då en faktura eller ett lån ska vara betalt.

Förmån

En förmån är något du får som ersättning för ditt arbete som inte är pengar. Det kan handla om förmånsbil, fri städning i hemmet eller gymkort.

Ett gymkort ar en typisk forman

Förmånsbeskattning

Förmånsbeskattning är en skatt du måste betala när din arbetsgivare på olika sätt stått för dina levnadskostnader. Det kan exempelvis handla om att ha haft en tjänstebil och/eller kostnadsfri laddning av tjänstebilen på företagets parkering.

Förskottsbetalning

Förskottsbetalning är något du betalar i förväg för en produkt som inte ännu levererats eller utförts.

Förtidslösen

Förtidslösen betyder att du löser ut ditt lån i förtid trots att du inte måste göra det. Det är fördelaktigt att slippa betala ränteskillnadsersättning vid förtidslösen av sitt lån.

Vid fortidslosen betalar du ditt lan i fortid

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse måste ingå i ett företags årsredovisning. Där redogör styrelsen för större händelser i företaget under året som gått.

Ekonomiordlista - ord på G

Garanti

Garanti är en försäkran från försäljaren att en produkt ska fungera si och så länge. Om produkten går sönder under garantiperioden har köparen rätt att få en ny produkt eller att bli ersatt på annat sätt, såsom att köparen för pengarna tillbaka.

Kylskap ar en produkt du ofta far garanti pa

God redovisningssed

God redovisningssed betyder att man måste följa de regler och lagar som finns i bland annat bokföringslagen. God redovisningssed är alltså en norm som bokföringsskyldiga måste följa.

Goodwill

Ett företags goodwill är ett värde som ligger ovanpå företagets värde i pengar. I goodwill ingår saker såsom varumärke, namn och rykte, kundkrets med mera. Vid köp av ett företag måste alltså även företagets goodwill räknas med.

Google Pay

Google Pay är en mobil betalningstjänst som utvecklas och underhålls av teknikföretaget Google. Med denna betaltjänst kan du göra kontaktlösa köp med hjälp av telefoner, surfplattor och smarta klockor som har operativsystemet Android.

Google pay fungerar tillsammans med android

Grundavdrag

Grundavdraget är ett belopp du får dra av på din taxerade inkomst när du räknar ut din skatt. Om din taxerade inkomst är 300 000 kr och grundavdraget är 30 000 kr ska du betala skatt för 270 000 kr.

Grundavdraget

Grön skatteväxling

Genom grön skatteväxling, som är en politisk åtgärd ökar man skatten på miljöfarliga saker som användning av fossila bränslen. Samtidigt minskar man skatten på arbete.

Gäldenär

En gäldenär är en person som har en skuld till någon annan.

Ekonomiordlista - ord på H

Handelsbolag

Ett handelsbolag är ett företag som har minst två delägare som kallas för bolagsmän. Dessa driver gemensamt näringsverksamheten. I motsats till aktiebolag är bolagsmännen personligt ansvariga för avtal och skulder. De kan alltså behöva gå in med privata pengar för att rädda bolaget.

Handelshinder

Handelshinder är olika sätt att försvåra handel mellan länder. Ett lands lagar kan skydda hindren för att gynna inhemsk produktion. Tullar är ett vanligt sätt att hindra internationell handel. Handelshinder kan tas bort genom avtal mellan länder.

Handelsnetto

Ett lands handelsnetto räknas ut genom att ta värdet av landets varuexport minus landets varuimport.

Handelsnetto

Handpenning

En handpenning är den summa du behöver betala till säljaren av den bostad du ska köpa vid köptillfället. Ett annat ord är kontantinsats.

Hausse

Hausse råder när aktiekurserna stiger på bred front under stor omsättning. Motsatsen till hausse är baisse.

Aktiekursen okar ar det som hausse betyder

Hobbyverksamhet

Hobbyverksamhet är något som du sysslar med på din fritid. Det är på ditt eget initiativ och huvudsyftet är inte nödvändigtvis att gå med vinst.

Hobbyverksamhet

Holdingbolag

Ett holdingbolag är ett bolag som äger majoriteten av aktierna i andra bolag. På så sätt kan de ha stort inflytande över hur dessa bolag drivs. Vinster kan flyttas mellan de olika bolagen.

Hopbakslån

Ett så kallat hopbakslån är när man för samman flera dyra lån till ett billigare och samlat lån. Hopbakslån är exakt samma sak som samlingslån.

Humankapital

Humankapital handlar om det värde de anställda i företaget utgör i form av arbetsförmåga och kunskaper. En erfaren programmerare har som tumregel ett större humankapital än en nyutexaminerad programmerare för att nämna ett exempel.

Huvudbok

I en huvudbok kan du få all information om ett företags bokföring under en viss period, ofta ett år. I huvudboken kan du se alla företagets tillgångar genom att lägga ihop tillgångarna för de olika kontona i bokföringen.

Högkonjunktur

I en högkonjunktur är det goda ekonomiska tider. Produktion och efterfrågan är stark, arbetslösheten är låg men problemet är att inflationen börjar stiga då "alla" har så mycket pengar att köpa saker för.

Vid en hogkonjunktur har manga det gott stallt ekonomiskt

Högkostnadskredit

Högkostnadkrediter är lån som är så pass dyra att de måste regleras enligt lag. SMS-lån är ofta högkostnadkrediter, även om det finns snabba lån som har relativt låga räntesatser.

En snabb kredit behöver alltså inte vara en högkostnadskredit, men om det rör sig om en högkostnadskredit är det nästan alltid ett snabbt lån.

Hogkostnadskrediter ar hoga lan med hog ranta

Ekonomiordlista - ord på I

IBAN

IBAN, som även kallas för IBAN-nummer och International Bank Account Number är ett internationellt verktyg för att identifiera bankkontonummer. IBAN-nummer från Sverige består av 24 tecken och inleds med bokstäverna SE.

ICO

ICO, eller initial coin offering, är en typ av crowdfunding som man använder i samband med att man lanserar nya kryptovalutor.

Det är viktigt att tänka på att det är vanligt att många ICO-kampanjer är rena lurendrejeriet med syfte att lura folk som inte är insatta inom kryptovaluta.

ICOer ar rena rama lurendrejeriet

Immateriell tillgång

Immateriella tillgångar är tillgångar som inte är fysiska såsom licenser, filmer, musik, goodwill och ett starkt varumärke.

Immateriell tillgang

Import

Med import menas införsel av varor och tjänster som sker till ett land.

Inforsel av produkter till ett alnd

Inbetalning

En inbetalning gör du när du betalar en faktura eller när du betalar kontant för det du köpt i form av en vara eller tjänst. En företagare kallar en registrerad betalning på kontot för inbetalning.

Indexfond

En indexfond är en fond som följer index, alltså genomsnittet på exempelvis aktiemarknaden.

Mer djupgående guide: Vad är en indexfond?

Indrivning

Indrivning innebär att Kronofogdemyndigheten ser till att driva in en skatteskuld som trots påminnelse inte betalats in i tid. Den själva fysiska indrivningen där Kronofogden tar saker kallas för utmätning.

Inflation

Inflation är när priserna ökar så du kan köpa färre produkter för samma mängd pengar som tidigare. De pengar du har blir alltså mindre värda när det är inflation. En normal inflationstakt är i Sverige 2 %. Motsatsen till inflation är deflation.

Inflation

Inflationsmål

Inflationsmålet anger hur hög inflationen borde vara för att vi i Sverige ska ha en god prisstabilitet. Ansvarig för inflationsmålet är Riksbanken som genom styrräntan kan påverka landets inflation. Inflationsmålet har under senare år legat på 2%.

Ingående moms

Ingående moms är momsen på de varor eller tjänster du köper in till ditt företag. Denna moms får du tillbaka i samband med momsdeklarationen.

Ingångsvärde

Med ingångsvärde menas anskaffningskostnaden för exempelvis fastigheter eller aktier. Denna kostnad får du sedan dra av försäljningspriset i samband med att du säljer exempelvis en fastighet. Därefter räknas reavinsten ut.

Inkasso

Inkasso är ett vardagligt uttryck för inkassoföretag. Alltså ett företag som driver in pengar med hjälp av inkassokrav.

Inkassoavgift

Inkassoavgiften är en kostnad som tillkommer om den faktura man fått hunnit gå till inkasso.

Inkassokrav

Ett inkassokrav är något man får när man inte betalat någonting enligt avtal. Värt att veta är att det inte är Kronofogden som skickar ut inkassokrav, utan det gör privata inkassoföretag.

Inkomst

Inkomst är kort uttryckt ersättning för utfört arbete.

Inkomstdeklaration

En inkomstdeklaration, som även kallas för självdeklaration är ett dokument med inkomstuppgifter. Inkomstdeklarationen ska lämnas till Skatteverket som i sin tur bestämmer hur mycket skatt du ska betala.

Inlåningsränta

Inlåningsränta är den ränta banken betalar dig för att att du lånar ut pengar till dem.

Insider

En insider är en person som har kunskaper om ett företags ekonomiska läge som inte allmänheten har. Det kan vara en styrelsemedlem eller företagets vd. Om dessa använder sin kunskap och gör aktieaffärer kallas detta insiderbrott.

Insättningsgaranti

Om du har insättningsgaranti hos en bank betyder det att du får ut dina pengar även om banken går i konkurs. Idag ligger insättningsgarantin på drygt en miljon kronor. Hur stor inkomstgarantin ska vara är ett riksdagsbeslut.

Internetbank

Med internetbank menas de olika tjänster hos en bank som du kan göra via Internet. Internetbankerna har ofta dygnetruntöppet.

Lansforsakringars internetbank har oppet dygnet runt

Intäkt

En intäkt är en inkomst som tillhör en viss period. Intäkter kallas även för periodiserade inkomster.

Intakt

Inventarier

Ett företags inventarier är tillgångar som behövs på kort och lång sikt. Man skiljer på förbrukningsinventarier och anläggningsinventarier. Det senare skrivs av på flera år i deklarationen.

En dator ar en inventarie

Investering

En investering kostar resurser, men är i regel bra då en investering oftast ger vinster i framtiden. Investeringar kan göras av både privatpersoner och företag. Det kan handla om att köpa värdepapper, köpa nya maskiner och/eller anställa ny personal.

Investeringssparkonto

Ett investeringssparkonto är en sparform som ger småsparare en möjlighet att investera i aktier och fonder mot en låg och fast avgift.

Investment banker

En investment banker är en person som är expert på att hitta investeringsmöjligheter. Det är även vanligt att investment bankers arbetar med ekonomisk rådgivning.

Investment bankers ar mastare pa att gora bra investeringar

Investmentbolag

Typiskt för ett investmentbolag är att deras verksamhet bygger på att de köper in sig i andra bolag. Syftet är ofta att öka värdet hos de som äger aktier i investmentbolaget. Investor är ett exempel på ett stort och mäktigt investmentbolag inom industrivärlden.

Ekonomiordlista - ord på J

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget innebär en minskning av skatten för den som har inkomster från arbete och/eller aktiv näringsverksamhet. Målet med jobbskatteavdraget är att visa att det ska löna sig att arbeta. Detta avdrag började införas 2007.

Jobbskatteavdraget

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som kan äga egendomar, vara i skuld och rekrytera personal med mera. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, stiftelser och handelsbolag. Motsatsen till juridisk person är fysisk person.

Ekonomiordlista - ord på K

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning innebär att du låter någon på banken eller en aktieförvaltare ta hand om ditt kapital och placera pengarna på bästa sätt. Värt att veta är att ingen kapitalförvaltare i världen kan garantera att du går i vinst.

Kapitalforvaltning

Kapitalvinstskatt

Kapitalvinstskatt är den skatt du måste betala på kapitalvinster. Som kapitalvinster inkluderas bland annat aktievinster och reavinster vid husförsäljning.

Kartell

I en kartell samarbetar olika aktörer som egentligen ska vara konkurrenter för att de själva ska tjäna pengar på det. Enligt konkurrenslagen är alla former av karteller förbjudna.

Kassaflöde

I ett kassaflöde räknar du fram skillnaden mellan in- och utbetalningar i ett företags löpande verksamhet.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag där det inte behövs något startkapital. Det måste finnas minst två bolagsmän varav den ene, det vill säga komplementären är helt och hållet ansvarig för bolagets affärer. Den andre eller de andra delägarna kan bara förlora sin insats.

Koncern

I en koncern finns en gemensam ledning för flera företag. Dock är det så att varje bolag inom denna koncern utgör en egen juridisk enhet som står på egna ben.

Konglomerat

Ett konglomerat är en grupp av företag inom helt olika branscher. Tanken bakom dessa konglomerat är att företagen ska bli mer lönsamma och att riskspridningen ska minska. De skall hjälpa varandra om problem uppstår.

Konjunktur

Konjunkturen beskriver det aktuella ekonomiska läget vad gäller bland annat produktion, arbetslöshet och inflation. Man pratar bland annat om högkonjunktur och lågkonjunktur.

Konkurrenslagen

Konkurrenslagen är en lag som har som syfte att ta bort hinder för en fri konkurrens. Ett exempel på vad konkurrenslagen reglerar är att ingen aktör får missbruka sin dominerande ställning för att eliminera konkurrenter.

Konkurs

En konkurs innebär att en gäldenär eller låntagare som inte kan betala sina skulder tvingas avveckla sin verksamhet och sälja sina tillgångar. De pengar man får in på försäljningen delas sedan ut till de borgenärer som lånat ut pengar till företagaren.

Konkurs

Konsumentprisindex

Med konsumentprisindex kan man visa hur priserna har utvecklats för konsumenterna under en viss period. Med detta index får man också hjälp att bedöma inflationen.

Konsumtionslån

Ett konsumtionslån är alla lån som inte är bolån, alltså exempelvis privatlån eller medlemslån.

Kontaktlös betalning

Kontaktlös betalning betyder att du betalar genom att hålla ditt kort, din telefon eller din smarta klocka nära kortläsaren tills det säger "blipp". Kontaktlös betalning är exakt samma sak som att blippa.

Kontantinsats

Kontantinsatsen är den del av en köpeskilling som du måste betala kontant och inte kan lånas upp. Vid ett husköp måste du till exempel lämna 15 procent i kontantinsats.

Kontantinsatslån

Ett kontantinsatslån är till för att man ska kunna finansiera kontantinsatsen på 15 % vid ett bostadsköp. Eftersom långivaren inte har någon säkerhet på kontantinsatslånet är detta lån betydligt dyrare än ett regelrätt bostadslån.

Kontantinsatslan

Kontantmetoden

Enligt kontantmetoden ska mindre företag med omsättning under tre miljoner bokföra fakturorna först när de är betalda. Varje faktura får då bara ett bokföringstillfälle.

Korsvist ägande

Korsvist ägande, eller korsägande betyder att två eller flera bolag äger stora aktieposter i varandras bolag.

Kortinnehavare

När du har ett betalkort eller kreditkort är du också kortinnehavare. Det betyder att du måste följa de regler som du gått med på när du skaffade kortet. Värt att veta är att flera kortinnehavare kan dela på samma konto, och detta genom att skaffa ett extrakort.

Kortinnehavaren ar den person som kortet ar utfardat till

Kredit

Om du får kredit vid ett köp innebär det att du kan betala tillbaka pengarna vid ett senare tillfälle som du kommer överens med långivaren om. Att få kredit kan också betyda att du får ett lån hos exempelvis en bank.

Kreditgräns

Kreditgräns, eller den maximala kreditgränsen är det belopp som du kan spendera varje månad med ditt kreditkort. Som tumregel väljer utfärdarna att basera din maximala kreditgräns på din kreditvärdighet.

Kreditkort

Ett kreditkort är ett plastkort med pengar som inte är dina. När du handlar med ditt kreditkort dras pengarna från kreditgivarens konto, och det är till slut din skyldighet att betala tillbaka pengarna till långivaren.

Att ha ett kreditkort ar samma sak som att ga runt med ett lan

Kreditkort utan UC

Ett kreditkort utan UC är ett kreditkort utan kreditkoll från kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralen.

I Sverige finns det idag inga kreditkort utan krav på UC, och det är bra för UC-upplysningarna fungerar som en stoppkloss för personer som inte har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att skaffa ett kreditkort.

Du kan inte fa ett kreditkort utan uc

Kreditkortsbonus

Kreditkortsbonus är ett bonussystem som är kopplat mot ett kreditkort. Det procentuella bonusbeloppet ligger i regel på mellan 1 och 4 %.

Den bonus du får är oftast som högst när du handlar hos utfärdaren såsom Komplett eller Norwegian Airlines.

Kreditkortsnummer

Ett kreditkortsnummer är ett unikt nummer som identifierar ditt kreditkort. Numret berättar även vilken bank som utfärdat kortet, och det står alltid angivet på framsidan av ditt kreditkort.

Ditt kreditkortsnummer finns pa kortets framsida

Kreditprövning

Vid en kreditprövning görs en bedömning av din ekonomi för att långivaren ska kunna avgöra om du kommer kunna betala tillbaka dina skulder eller inte. Kreditprövningen ligger även till grund för vad du får för ränta på ditt lån.

Kreditprovningen bedomer om du far lana pengar eller inte

Kreditupplysning

En kreditupplysning är ett underlag som långivare använder för att bedöma om man har de förutsättningar som krävs för att ta ett lån. Faktorer som påverkar din kreditvärdighet inkluderar bland annat tidigare lån, inkomst och nuvarande anställning.

Kronofogden

Kronofogden är en statlig myndighet vars uppgift är att driva in skulder som inte är betalda. De aktörer som anlitar Kronofogden för att driva in skulder behöver inte betala för det.

Kronofogdeskuld

En kronofogdeskuld är en skuld du har till myndigheten Kronofogden. Om man inte betalar sin kronofogdeskuld kan Kronofogden komma till hemmet och göra en utmätning. Alltså ta saker för att delfinansiera den skuld du har.

Kryptomining

Kryptomining, eller kryptobrytning är en process där du använder din dators kraft för att tjäna pengar genom att samla på dig kryptovaluta.

Rent tekniskt får du kryptovaluta när din dator löser krångliga matematiska ekvationer.

Din dator maste ha ett kraftfullt kreditkort for att bryta krypto

Kryptovaluta

Kryptovaluta är en digital valuta som inte har någon central instans som kontrollerar hur valutan fungerar. Den svenska kronan kontrolleras av Riksbanken, men kryptovalutan har alltså ingen sådan kontrollinstans.

Den mest kända kryptovalutan är bitcoin.

Kryptovalutor ar decentralicerade

Kurs

Med kurs menas nuvarande marknadspris på saker som valutor eller aktier.

Kurs ar det nuvarande priset pa exempelvis en aktie

Kvar att leva på-kalkyl (KALP)

En KALP är en beräkning på vad en låntagare har att leva på efter att allt viktigt är betalat varje månad. Det månatliga överskott som finns på din KALP avgör om du blir beviljad ett lån eller inte, och så även vilken räntesats du får.

Hur mycket pengar du tjanar spelar roll i KALPen

Köpebrev

Ett köpebrev är en skriftlig handling du får när du exempelvis köpt ett hus. I köpebrevet står det bland annat vilka köpvillkor som finns och att betalningen till säljaren är utförd.

Köpkraft

Ett hushålls köpkraft är dess förmåga att handla produkter. Hur stor köpkraft ett hushåll har beror bland annat på inkomst, sparkapital och priset på de produkter hushållet vill köpa. Köpkraft kan även handla om valutor, och då vad en valuta har för bytesvärde mot andra valutor.

Ekonomiordlista - ord på L

Lagfart

En lagfart är en handling som visar att du blivit ägare till en fastighet. Lagfarten kostar 1,5 procent av köpesumman.

Large Cap

Large Cap är listan på Stockholmsbörsen som har aktier med det största börsvärdet. Företagen ska vara värda mera än en miljard euro för att få vara med där.

Leasing

När du använder dig av leasing betyder det att du inte köper en vara utan du lånar, eller leasar, produkten under en viss period för en viss månadskostnad. Att leasa bilar under till exempel tre år är ett typiskt exempel.

Volksvagen golf brukar privatleasas

Leverantörsskuld

En leverantörsskuld uppstår när företaget som säljer något ger det köpande företaget en kredit, alltså ett lån. Efter köpet får köparen en faktura från den som levererat varan eller tjänsten.

Likvida medel

Med likvida medel menas pengar eller andra tillgångar som enkelt kan omvandlas till pengar.

Likviditet

Likviditeten för en privatperson säger hur mycket kontanter personen har på konton, aktiedepåer med mera. Ett företags likviditet informerar om företagets betalningsförmåga på kort sikt. Då jämförs tillgångar och skulder den närmaste tiden.

Litecoin

Litecoin är en kryptovaluta som har öppen källkod och baseras på peer to peer-tekniken. Denna kryptovaluta är kraftigt inspirerad av bitcoin men det finns samtidigt viktiga skillnader mellan de olika kryptovalutorna.

Litecoin paminner om bitcoin

Lukrativ

En lukrativ verksamhet är lönsam. Den går alltså med vinst.

Lågkonjunktur

I en lågkonjunktur kan man säga att det råder dåliga ekonomiska tider. Efterfrågan är liten så produktionen drabbas, vilket leder till stor arbetslöshet. I en lågkonjunktur är inflationen låg. Motsatsen till lågkonjunktur är högkonjunktur.

Lån utan UC

Ett lån utan UC betyder att långivaren använder sig av ett annat kreditupplysningsföretag än UC när de avgör om du får ta ett lån hos dem eller inte.

Låneförmedlare

En låneförmedlare är en mellanhand mellan dig som vill låna pengar och och en mängd olika långivare som förmedlaren har avtal med. Genom att jämföra lånen ska du då kunna få hjälp att få särskilt bra villkor. Låneförmedlaren kan sägas vara en slags mäklare.

Lånelöfte

Ett lånelöfte är ett villkorat löfte om hur mycket du får låna av din bank. Hur mycket pengar du får låna med hjälp av ditt lånelöfte beror på din ekonomiska situation.

Att ansöka om ett lånelöfte är vanligast när du tänker köpa ett hus och vill veta hur högt bud du kan lägga och samtidigt vara garanterad ett lån från banken.

Låneskydd

Ett låneskydd är en tilläggsförsäkring för ditt lån. Denna försäkring aktiveras om du får svårt att betala av på ditt lån på grund av exempelvis sjukdom eller ofrivillig arbetslöshet.

Låneskyddet täcker antingen hela eller delar av lånet om du skulle få återbetalningsproblem och uppfyller de krav som finns. Som tumregel är låneskydd inte värt det för dig som låntagare.

Långivare

Långivare är banker, kreditinstitut och andra bolag som lånar ut pengar mot ränta till såväl företag som privatpersoner.

En bank ar en langivare

Lön

Lön är den ersättning du som arbetstagare får av din arbetsgivare för det arbete du gjort.

Lon

Lönsamhet

Lönsamheten visar hur mycket större intäkterna är än kostnaderna i företaget. För att se om lönsamheten är god måste man ta hänsyn till exempelvis det kapital ägarna har satsat i företaget.

Ekonomiordlista - ord på M

Marginalskatt

Marginalskatten talar om hur mycket du betalar i skatt för den senast intjänade hundralappen. Marginalskatten är alltså ingen egen typ av skatt utan ett mått på hur mycket skatt du betalar på exempelvis din inkomst.

Du kan även säga att marginalskatten är ett mått på hur hög skatten är på en löneökning. Det innebär att marginalskatten påverkar drivkraften att arbeta, göra karriär och utbilda sig, det vill säga att göra saker som gör att du tjänar mer pengar.

En lag marginalskatt frammar studier

Marknadsekonomi

En marknadsekonomi kännetecknas av att marknaden med köpare och säljare avgör priser och vad som ska produceras. Staten har lite inflytande. Motsatsen till marknadsekonomi är planekonomi.

Marknadsföring

Marknadsföring är ett sätt för företagen att komma i kontakt med kunder för att således kunna öka deras försäljning.

Marknadsforing

Marknadspris

Marknadspriset är det pris som uppstår när utbud och efterfrågan möts på en marknad. Ju större efterfrågan desto högre pris och ju större utbud desto lägre pris.

Marknadsränta

Marknadsräntan är den räntesats du som låntagare får betala på den öppna marknaden. Denna ränta bestäms av utbud och efterfrågan.

MasterCard

MasterCard är en av världens största betalningsförmedlare. De ger ut egna kreditkort och betalkort, och de ger även ut bankkort tillsammans med svenska utfärdare såsom Komplett och Re:member Flex och Coop Mer MasterCard.

Mastercard ar en av varldens storsta betalningsformedlare

Matkort

Matkort, eller kreditkort för mat, ges ut av Visa eller MasterCard tillsammans med en matvarukedja såsom Ica eller Coop.

Den faktor som gör dessa kreditkort unika är att du får en hög bonus när du handlar med ditt kort hos matvarukedjorna.

Matkort passar bast for stora familjer med stora kostnader for mat

Läs mer: Så fungerar ett matkort (+ exempel på bra matkort).

Maximalt uttagsbelopp bankomat

Företaget Bankomat, som driver majoriteten av alla svenska bankomater har ingen uttagsgräns för bankkort. Det är istället utfärdarna av bankkorten som sätter uttagsgränser som oftast ligger på omkring 30 000 kr per dag för alla bankomater av märket Bankomat.

Bankomater av övriga märken har ofta en uttagsgräns på cirka 3 000 kr per dag.

Foretaget automat ar sveriges storsta aktor inom banktjanster

Medlemslån

Ett medlemslån är ett lån som du kan förhandla fram med hjälp av ditt fackförbund.

Medlemslan kan du ta med ett fackforbund

Mid Cap

Mid Cap är listan för de medelstora bolagen på Stockholmsbörsen. De har ett värde mellan 150 miljoner och en miljard euro.

Mikrolån

Ett mikrolån är ett lån på en mindre summa pengar, oftast några tusen kronor. Räntan är i regel hög och avbetalningstiden ligger oftast på en månad.

Moms (mervärdesskatt)

Moms är en statlig skatt som du som konsument betalar för alla varor och tjänster du köper. Momsen läggs på priset, och den vanligaste momssatsen är 25 procent.

Momsdeklaration

Momsdeklaration måste du som företagare göra minst en gång om året. Då ska du ta momsen du fått in från olika fakturor och dra av den moms du betalat för varor och tjänster du köpt.

Momsredovisning

Momsredovisning görs månadsvis, kvartalsvis eller en gång om året. Då ska du ta upp all utgående moms och ingående moms. Har du fått in mera moms än du själv betalat måste underskottet betalas in till Skatteverket vid speciella datum.

Momsregistreringsnummer

Momsregistreringsnummer, som även kallas för VAT-nummer är något som alla företag har. Det skapas genom att du sätter landskoden SE före företagets organisationsnummer och avslutar med 01 efter organisationsnumret.

VAT nummer

Multinationellt företag

Ett multinationellt företag verkar i många länder. Multi betyder många.

Nike ar ett av manga multinationella foretag

Mäklare

En mäklares uppgift är att försöka ena eventuella köpare och säljare så att det blir en affär. Det finns mäklare inom många branscher såsom fastighetsförsäljning och försäljning av webbsidor.

Aktiemaklare ar en maklare

Ekonomiordlista - ord på N

Netto

Ett netto betyder ett värde efter att man gjort alla avdrag. I ett netto ingår inga tillsatser. Dessa avdrag kan vara olika skatter eller rabatter.

Nettolön

Nettolönen du får är den summa du får efter att arbetsgivaren dragit bort skatter och avgifter från bruttolönen.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för ett företag består av alla intäkter för det du sålt. Från dessa intäkter dras sedan bort skatt, moms och rabatter som hör ihop med omsättningen. Efter dessa avdrag får du fram nettoomsättningen.

Nominell ränta

Den nominella ränta är den ränta du betalar till långivaren per år. Men du ska tänka på att i den nominella räntan inkluderas inga kostnader utöver räntan. Vanliga avgifter som inte inkluderas i den nominella räntan är uppläggningsavgift och avi-avgift.

Mer djupgående guide: Så fungerar det med nominell ränta.

Norwegian Reward

Norwegian Reward är ett lojalitetsprogram från Norwegian Bank där målet är att samla så kallade CashPoints. De kan du bland annat använda för att finansiera flygresor och/eller hotellnätter.

Du behöver inte ha Norwegians kreditkort för att samla CashPoints, men om du ändå har det kreditkortet är det en bra idé att ansluta det till tjänsten.

Nyckeltal

Nyckeltal är olika slags jämförelsetal som finns för att bedöma ett bolags ekonomiska hälsa. Exempel på nyckeltal är likviditet, vinst per aktie och soliditet.

Nyemission

Vid en nyemission erbjuder ett aktiebolag sina ägare, men även allmänheten att köpa nya aktier i bolaget. Orsaken till en nyemission är att företaget vill ha nytt kapital för att kunna investera.

Nyemission

Näringsidkare

En näringsidkare är en enskild person eller företag som ägnar sig åt ekonomisk verksamhet.

Ekonomiordlista - ord på O

Obligation

Obligationer är värdepapper som är ett slags intyg på att man lånat ut pengar till exempelvis staten eller företag. Obligationerna har en löptid på ett visst antal år och efter löptidens slut löses obligationerna in till ett värde man kom överens om vid försäljningen.

Ockerränta

Ockerränta är ränta som är så pass hög att själva räntesatsen är olaglig. Olika typer av lån har olika gränser för vad som är ockerränta.

OCR-nummer

Ett OCR-nummer gör att du kan identifiera dig när du betalar. OCR-numret innehåller till exempel kundnummer och fakturanummer. Genom numret underlättas bokföringen för betalningsmottagaren.

Offentlig sektor

Offentlig sektor eller allmän sektor är områden som finansieras med skattepengar och sköts av stat, kommun och regioner. Vanliga exempel på offentlig sektor är kollektivtrafik, försvarsmakt och sjukvård.

Sjukvarden ar en verksamhet inom den offentliga sektorn

Offert

En offert är ett anbud där leverantören preciserar till vilka villkor som en vara kan säljas till, eller hur ett uppdrag ska utföras. Priset är förstås mycket viktigt.

Oligopol

I ett oligopol finns bara ett litet antal aktörer inom en viss bransch. Konkurrensen är svag. Som exempel kan storbanker i Sverige och internationella oljebolag nämnas.

Oljebranschen oligopol

Ombud

Ett ombud är någon som har rätt att föra någon annans talan i ett visst sammanhang. Det är bara fysiska personer som kan vara ombud.

Omstartslån

Ett omstartslån är ett lån du tar för att du ska kunna få en nystart på din ekonomi.

Omsättning

Ett företags omsättning redovisar ett företags försäljning under en bestämd period. Omsättningen är en form av nyckeltal som pekar på hur företaget mår.

Omvänd skattskyldighet

Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som blir skyldig att betala skatt. Detta förhållande beror på att moms läggs på varans pris.

Organisation

En organisation är en typ av verksamhet som arbetar mot ett visst mål. Ofta delas uppgifterna upp i organisationen så att olika typer av ärenden fördelas på olika personer och underorganisationer. FN är en jätte bland organisationer.

En organisation bestar ofta av manga olika avdelningar

Organisationsnummer

Organisationsnummer är en form av identitetsbeteckning som juridiska personer såsom företag får. Egenföretagare använder sitt personnummer för att identifiera sig och behöver alltså inte ha något organisationsnummer.

Outsourcing

Outsourcing, som även kallas för utkontraktering eller utlokalisering innebär att ett företag låter någon annan sköta en viss uppgift.

Det bästa med att outsourca är att du som företagare får möjlighet att fokusera på kärnverksamheten, det vill säga det du tjänar pengar på.

Du kan outsourca allt ifran stadning till kodning

Ekonomiordlista - ord på P

P2p-lån

P2p-lån, som även kallas för person-till-person-lån och crowdlending är en lånetyp som innebär att digitala handelsplatser på internet hjälper personer ansöka om lån som investerare på plattformen finansierar med sina egna pengar.

Pantbrev

Ett pantbrev är ett bevis på att du tagit ut en inteckning i en fastighet. På detta pantbrev kan du låna vid köp av fastigheten.

Pantbrev till hus

Pantsättning

Vid pantsättning kan ett pantbrev eller annat föremål såsom en bostad lämnas som säkerhet för ett lån. Den som gett ut lånet har då rätt att ta hand om denna pant i form av pantbrev eller bostad om inte låntagaren kan sköta sina betalningar.

Du kan pantsatta din bil nar du tar ett billan

Penningpolitik

Penningpolitik handlar om att bestämma penningmängden i landet och vilken ränta som ska gälla för att hålla inflationen på en bra nivå. Penningpolitiken sköts av centralbankerna som i Sveriges fall är Riksbanken.

Penningtvätt

Penningtvätt görs genom olika sätt att göra pengar från brottslig verksamhet “vita”. Banker får absolut inte underlätta penningtvätt.

Penningtvattare vill fa svarta pengar till vita

Preliminärskatt

Preliminärskatt är den skatt som arbetsgivaren drar på din lön. Denna skatt justeras sedan i samband med den deklaration du gör och då får du fram den slutliga skatten.

Prisbasbelopp

Ett prisbasbelopp justeras varje år av regeringen och används för att räkna fram storleken på olika förmåner som till exempel pensioner, bostadstillägg och försörjningsstöd. Beloppet följer inflationen.

Prisgaranti

En prisgaranti är något som ibland inkluderas när du har ett kreditkort. Prisgaranti innebär att du får mellanskillnaden tillbaka om du hittar exakt samma vara till ett lägre pris hos någon annan återförsäljare. Varan måste vara köpt med kortet för att prisgarantin ska gälla.

Prisstabilitet

Prisstabilitet råder när det är lagom stor inflation och man har god överblick över prisnivåerna framöver.

Privat sektor

Den privata sektorn består av företag som är privata. Alltså företag som inte drivs av stat, kommun eller region.

Private banker

Private banker är ett engelskt begrepp som betyder ekonomisk rådgivare på svenska. Du ska samtidigt tänka på att private bankers i första hand arbetar för banken, så låt dem inte lura på dig en massa dyra fonder bara för att banken ska tjäna pengar.

Privatlån

Ett privatlån är ett lån utan säkerhet. Du behöver alltså inte pantsätta något, såsom en bil eller ett hus för att kunna ta ett privatlån. Räntan är ofta relativt låg och det maximala lånebeloppet är oftast 600 000 kr.

Produkt

Inom ekonomi är en produkt något som ett företag arbetar fram. En produkt kan vara både en vara och en tjänst.

Produktionsfaktorer

Produktionsfaktorer är de delar som behövs för att producera varor och tjänster. Det handlar mest om realkapital i form av bland annat maskiner, arbetskraft, kapital och råvaror.

Solceller ar produktionsmedel for ett solcellsforetag

Profit

Profit är samma sak som vinst. Ofta har ordet lite negativ klang när man talar om profitör. Då menas att man gör vinst på någon annans bekostnad.

Progressiv skatt

En progressiv skatt innebär att skattesatsen höjs med ökad inkomst. Ett exempel är att du får betala statlig skatt på det belopp som ligger över en viss nivå, den så kallade brytpunkten.

Provision

Provision är den del av lönen som grundar sig på hur du har presterat i ditt arbete. Säljer du många telefoner på jobbet blir provisionen större och så vidare.

Punktskatt

Punktskatt är en skatt som du som konsument tvingas betala på vissa varor och tjänster såsom alkohol eller tobak. Punktskatten är ett sätt för samhället att styra konsumtionen, och exempelvis få folk att sluta snusa och/eller dricka mindre alkohol.

I Sverige har vi punktskatt pa cigaretter och snus

Påminnelseavgift

Påminnelseavgiften är en kostnad som tillkommer om man missat att betala en faktura i tid. Denna avgift har inget med räntan på fakturabeloppet att göra, det vill säga dröjsmålsräntan.

paminnelseavgift ar nagot du far om du inte betalar dina rakningar i tid

Ekonomiordlista - ord på R

Rak amortering

En rak amortering innebär att du betalar tillbaka på ditt lån med en fast summa varje månad. Den ränteavgift du har läggs alltid på den summa du betalar tillbaka.

Rationalisering

Vid en rationalisering försöker ett företag göra produktionen så effektiv som möjligt. En vanlig typ av rationalisering är att personal sägs upp och ersätts med maskiner.

Personal som ersatts med robotar ar ett exempel pa rationalisering

Reallön

Med reallön menas att man justerar den lön du får med den inflation som råder. Är inflationen högre än löneökningen minskar reallönen.

Realränta

Vid beräkning av realränta tas hänsyn till inflationen. Så om du placerar ett belopp till realränta får du dels ett fast räntebelopp plus ett belopp som kompenserar för inflationen under tiden du sparar.

Reavinst

Reavinst räknar du ut genom att ta försäljningspriset minus inköpskostnaden. Denna vinst används vid exempelvis försäljning av aktier eller hus.

Redovisning

I en redovisning visas förutom bokföringen under en viss period även till exempel deklarationer och bokslut.

Redovisningskonsult

En redovisningskonsult sköter företagets redovisning men kan även ge råd i olika ekonomiska frågor. Konsulten måste vara behörig.

Redovisningssystem

Ett redovisningssystem är ett datorprogram som ska underlätta arbetet med alla delar av företagens redovisning som till exempel bokföring.

Reklamation

Att man gör en reklamation betyder att man som konsument klagar på en vara och begär rättelse från säljaren. I regel vill man som köpare ha en ny produkt eller pengarna tillbaka vid en reklamation.

Du kan inte reklamera saker som ar ditt eget fel som en sprucken skarm

Reporänta

Reporäntan är det som Riksbanken kan styra inflationen med. Den kallas också Riksbankens styrränta och det är denna reporänta som Riksbanken tar ut av andra banker när dessa lånar av Riksbanken.

Reseavdrag

Reseavdrag är något du göra i deklarationen om du har haft stora kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats.

Om du pendlar till jobbet med bil kan du fa reseavdrag

Resekort

Ett resekort, som även kallas för kreditkort för resor inkluderar alltid reserelaterade förmåner av olika slag.

Bland de mest populära förmånerna hittar du kostnadsfria reseförsäkringar, bonus kopplade mot flygbolag och självriskeliminering för hyrbil.

Masta resekort ar kopplade mot flygbolag

Mer detaljerad guide: Så fungerar ett resekort (+ exempel på bra resekort)

Restskatt

Restskatt får du betala in om det är så att du betalat in för lite preliminärskatt. Besked om restskatten får du av Skatteverket när din deklaration är granskad.

Restskuld

Ett annat ord för restskuld är restvärde och används främst vid billån. Enkelt uttryckt så är restskulden bilens värde efter att du amorterat klart och billånet löpt ut.

Resultat

Resultat är ett ekonomiskt begrepp som visar hur det gått för ditt företag under en viss period i form av vinst eller förlust. Resultatet räknas ut genom att ta intäkter minus kostnader.

Resultaträkning

Ett bolags resultaträkning visar hur den vinst eller förlust som uppstått under räkenskapsåret har uppkommit.

Revision

I en revision granskas företagets ekonomiska verksamhet och bokföring av en revisor.

Revisor

En revisor är en firma eller en person som granskar ett företags ekonomi i form av bland annat räkenskaper och redovisning.

Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank. Riksbanken har till uppgift att bestämma penningmängd och räntenivå. Ett viktigt mål är att hålla inflationen på en lämplig nivå.

Riskkapital

Riskkapital för ett företag innebär att man har ekonomiska reserver som ska kunna användas vid sämre tider. Högt riskkapital ses då som positivt av företagets långivare.

En annan betydelse av ordet riskkapital är investeringar med stor risk där målet är att göra stora framtida vinster.

ROT-avdrag

ROT-avdraget är en skattelättnad på 30 procent av arbetskostnaden vid renoveringar eller andra typer av förbättringar på byggnader.

Hur rot avdraget ar utformat andras av politiska beslut

Rutavdrag

Rutavdrag är en skattelättnad på 50 procent av arbetskostnaden i samband med arbete med hushållsnära tjänster som städning och trädgårdsarbete.

Räkenskapsår

Med räkenskapsår menas en period mellan två årsbokslut. Perioden är oftast 12 månader lång och utgör oftast kalenderåret.

Ränta

Med ränta menas det pris du får betala för att få låna pengar eller det pris du får betala för att du lånar ut dina pengar till en bank, privatperson med mera.

Ranta ar en avgift pa lanade pengar

Ränta på ränta

Ränta på ränta betyder att du inte bara betalar ränta på beloppet du lånar utan även på det högre skuldbelopp som uppstår när ränta läggs på det ursprungliga beloppet.

Räntefria dagar

Räntefria dagar på ett kreditkort är det antal dagar du kan vänta med att betala din kreditkortsskuld utan att kostnader för ränta tillkommer.

Du får alltså ett räntefritt lån inom de räntefria dagarna som oftast är mellan 45 och 60 till antalet.

Räntefria lån

Med ett räntefritt lån menas en kredit du får utan att behöva betala ränta. Att få ett räntefritt lån är ovanligt men det förekommer bland annat när du lånar pengar med ditt kreditkort och således får en kort, räntefri återbetalningstid.

Räntenetto

En banks räntenetto är skillnaden mellan utlåningsräntan och inlåningsräntan.

Räntesats

Din räntesats är storleken på räntan på ditt lån i procent. Om ett lån har en ränta på 6 % betalar du alltså 6 % av totalbeloppet för lånet till långivaren varje år.

Ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning är en ersättning du måste betala till din bank om du avbryter ditt bundna lån i förtid. Hur stor ränteskillnadsersättning din bank har rätt att ta ut regleras i Konsumentkreditlagen och av Finansinspektionen.

Räntetak

Ett räntetak är en högsta gräns som bestämmer hur hög räntan får vara utan att lånet ska räknas som ockerränta. Idag är räntetaket 40 % över referensräntan. Att erbjuda dyrare lån än så är olagligt.

Rantetaket baseras pa den aktuella referensrantan

Rörlig ränta

En rörlig ränta är en räntesats som din bank justerar, det vill säga höjer eller sänker var tredje månad.

Rörligt lån

Ett rörligt lån har en ränta som följer räntemarknaden. Det bästa med ett rörligt lån är att det oftast har en lägre ränta än ett bundet lån. Men med ett bundet lån får du samma räntekostnad under den tid som lånet är bundet, vilket många uppskattar då det ger bra förutsägbarhet.

Ekonomiordlista - ord på S

Saldo

Saldot får du genom att ta tillgångar minus skulder på ett konto. Det kan även beskrivas som skillnaden mellan debet och kredit. Saldo talar du också om när du ser vad du har på ditt bankkonto.

Samlingslån

Ett samlingslån, som även kallas för hopbakslån är ett lån där du samlar mindre och dyra krediter. Således får du en lägre ränta och i förlängningen lägre kostnader för lån.

En annan viktig fördel med att ta ett samlingslån är att du får en bättre ekonomisk överblick.

Samsung Pay

Samsung Pay är en digital betaltjänst och plånbokstjänst från teknikföretaget Samsung. Som tumregel fungerar Samsung Pay på alla nya enheter från Samsung såsom Samsung Galaxy och smarta klockor från Samsung.

Samsung pay fungerar pa alla nya enheter fran Samsung

SAS EuroBonus

SAS EuroBonus är ett bonusprogram där målet är att samla så kallade SAS EuroBonus-poäng som du kan växla in mot reserelaterade förmåner i SAS EuroBonus-shoppen. Det finns många kreditkort från American Express som är anslutna till SAS EuroBonus-systemet.

Semesterersättning

Semesterersättning betalas ut i samband med att du avslutar en anställning. Det ska inte förväxlas med semesterlön som betalas ut när du tar semester.

Semesterersattning betalas ut nar du avslutar din anstallning

Seniorlån

Ett seniorlån innebär att du lånar pengar på din bostad. Då uppstår en skuld till banken med huset som säkerhet. Du betalar inte ränta och amorteringar utan det läggs på skulden. Du behöver inte vara en senior för att ta ett seniorlån.

Seniorlan handlar om att belana sin bostad

Shoppingkort

Shoppingkort är kreditkort som är mest fördelaktiga för personer som ofta shoppar på nätet. Med ett kreditkort för shopping får du i regel kostnadsfria shoppingförsäkringar såsom förlängd allrisk och prisgaranti.

Det är även vanligt med inkluderade bonusprogram och rabattprogram.

Shoppingkort ar som mest formanliga for personer som ofta anvander sitt kort

Sjukersättning

Sjukersättning är en ersättning som ges till personer mellan 19 och 64 år som på grund av sjukdom eller någon annan form av funktionsvariation inte förväntas kunna arbeta heltid i framtiden.

Självriskeliminering för hyrbil

Självriskeliminering för hyrbil, som även kallas för hyrbilsförsäkring är något som inkluderas hos ett flertal kreditkort. Detta är en populär förmån då hyrbilsföretagens egna försäkringar i regel är dyra.

Sjalvriskeliminering for hyrbil ar det vissa kreditkort som erbjuder

Skatt

Skatt är en avgift som alla skattepliktiga måste betala. Skatten går till stat, region och kommun för att bekosta deras verksamheter.

Skattekonto

På skattekontot ser både du och Skatteverket vilka skatteinbetalningar du har gjort och vilken din slutliga skatt blir. Genom att titta på skattekontot kan du bland annat se om du behöver sätta in mer pengar för att täcka blivande skatter.

Skattetillägg

Skattetillägg i deklarationen får du om du lämnar uppgifter som inte stämmer och i ett försök att få betala lägre skatt. Om du ljuger i din deklaration straffas du alltså med ett skattetillägg.

Om man forsoker fuska i deklarationen kan man fa skattetillagg

Skatteverket

Skatteverket tar hand om ärenden som gäller beskattning i landet men också frågor som rör sociala avgifter och folkbokföring.

Skatteåterbäring

Skatteåterbäring betyder att du får pengar tillbaka efter att det i deklarationen visat sig att du betalat in för mycket preliminär skatt.

Skimning

Skimning är ett bankkortsbedrägeri som drabbar både ägare av betalkort och kreditkort. Personer som försöker skimma ditt kort är bedragare som försöker komma över dina kortuppgifter. Det finns både trådlös skimning och skimning via kortterminal.

Skimning kan vara bade tradlos och fysisk

Skuld

Skuld är ett belopp som du måste betala tillbaka till långivaren, helt eller delvis, vid en viss tidpunkt. Den tidpunkt då lånet eller delar av det måste vara återbetalat kallas för förfallodagen.

En skuld ar nagot du maste betala tillbaka till langivaren

Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett skriftligt dokument som består av ett löfte om att betala in ett visst belopp inom en viss tid.

Skuldfinansieringslån

Ett skuldfinansieringslån är ett lån som är anpassat för att personer med stora skulder ska få lägre lånekostnader. Skuldfinansieringslån är exakt samma sak som ett samlingslån.

Skuldsanering

Skuldsanering kan en person med stora skulder få om hon uppfyller vissa villkor. I så fall kan skulderna skrivas ner och en långsiktig plan för skuldfrihet göras.

Small Cap

Small Cap är listan för små bolag på Stockholmsbörsen. De har ett värde på under 150 miljoner euro.

Snabblån

Snabblån, som även kallas för SMS-lån är lån med hög ränta och snabb återbetalningstid. Det är vanligt att låna små summor när man tar ett SMS-lån, som i sin tur ska betalas tillbaka inom 30 dagar.

Djupgående guide: Vad är ett snabblån?

Sociala avgifter

Sociala avgifter är avgifter som hör ihop med ditt arbete. Avgifterna betalas in av arbetsgivaren och pengarna ska finansiera pensioner med mera. Arbetsgivaravgifter tillhör de sociala avgifterna.

Sociala avgifter ska finansiera pensioner

Soliditet

Soliditet är en form av nyckeltal som visar till hur stor del företaget skapat sina tillgångar genom eget kapital. Ju mindre man lånat desto bättre är företagets soliditet.

Sparkonto

Har du ett sparkonto betyder det att du lånat ut pengar till en bank eller ett kreditinstitut. På dessa sparkonton får du oftast en viss ränta. Tänk på att denna ränta varierar mycket mellan olika banker och kreditinstitut. Ibland får du så låg ränta att det knappt täcker inflationen.

Pa ett sparkonto kan du placera pengar och fa ranteinkomster for det

Split (inom aktier)

En split betyder att varje gammal aktie i ett bolag delas upp i flera nya. Man talar exempelvis om split 5:1. Börsvärdet ändras inte utan anledningen till en split är att det ska bli större omsättning eftersom det ser billigare ut att handla med aktien när den inte har så högt pris.

Startkapital

Startkapital är den summa pengar som ska sättas in när ett aktiebolag bildas. Detta belopp, som idag måste vara minst 25 000 kr, är då bolagets aktiekapital.

Statsbudget

En statsbudget måste göras varje år, och det är en plan över vilka inkomster och utgifter landet kommer ha under det kommande året.

En statsbudget ar en budget for ett helt land

Stockholmsbörsen

Stockholmbörsen, som även kallas för Nasdaq Stockholm är en marknadsplats för handel med värdepapper. Stockholmsbörsen är en reglerad marknad som sedan 2008 ägs av Nasdaq, Inc.

Strejk

En strejk uppstår när de anställda på en arbetsplats avbryter sitt arbete. Oftast vill de som strejkar ha bättre villkor och/eller högre lön. Strejker kan vara lagliga om de varslats i rätt tid, men de kan också vara olagliga.

Studieskuld

Om du har en studieskuld betyder det summan av de lån du tagit under din studietid. Efter en tid ska lånet betalas tillbaka efter en speciell plan som CSN sätter upp åt dig.

Styrelse

En styrelse måste alla aktiebolag ha. Deras uppgift är att leda affärsverksamheten och framför allt att ha förmåga att sätta upp långsiktiga mål för företaget. Styrelsen fattar de för bolaget viktigaste besluten och kan till och med avsätta företagets VD.

Alla aktiebolag maste ha en styrelse

Styrränta

Styrränta är den ränta som Riksbanken tar för att låna ut kortsiktigt till andra banker.

Subvention

Genom en subvention kan stat eller kommun ge ekonomiskt stöd för att gynna vissa produkter. Det kan till exempel gälla miljövänliga alternativ som elbilar.

Subventioner kan finansiera elbilar

SWIFT-nummer

Swift-nummer, som ibland kallas för BIC består av mellan 8 och 11 siffror och är en internationell standard för att identifiera en bank på ett säkert sätt.

Swish

Swish, som ägs av sex storbanker är en mobil applikation där du kan föra över pengar mellan bankkonton utan att behöva uppge kontonummer. Transaktionerna utförs direkt och är säkra tack vare integrationen med Bank-ID.

Swish fungerar pa i princip alla mobiltelefoner som finns

Säljkurs

Säljkurs är det pris som en säljare som lägst kan godta för att sälja ett värdepapper.

Ekonomiordlista - ord på T

Tjänst

En tjänst är något som tillför ett värde till mottagaren såsom en hårklippning eller en tatuering. En tjänst är inte samma sak som en vara, för en tjänst kan man nämligen inte ta på och en tjänst har inget bestående fysiskt värde.

Hundforsakring ar en tjanst

Taxeringsvärde

Med taxeringsvärde menas det totala värdet på en fastighet. Fastighetsavgiften grundas på taxeringsvärdet som ska vara 75 procent av fastighetens pris på marknaden.

Taxeringsvardet ar 75 av vardet pa en fastighet 1

Tariff

En tariff är den taxa som gäller för avgifter inom olika områden. Exempel är tariffer inom tull och elhandel.

Tillgångar

Med tillgångar menas ett företags hela förmögenhet som finns registrerat i bokföringen.

Datorer och maskiner ar tillgangar

Tillväxt

Ett företags tillväxt räknas fram genom att jämföra omsättningen vid två olika tillfällen, exempelvis årsskiften. Ökar omsättningen så ökar tillväxten.

Transaktion

En transaktion i företagsvärlden innebär att en affärshändelse äger rum och detta visar sig i bokföringen som en verifikation.

Tull

Tullar är importavgifter som staten lägger på varor. Syftet med tullar är oftast att skydda sin egen produktion av vissa varor från konkurrens. Värt att veta är även att tullar är ett handelshinder.

Tullar finns for att skydda den egna produktionen av produkter

Ekonomiordlista - ord på U

UC

UC, eller Upplysningscentralen är Sveriges största kreditupplysningsföretag.

UC-score

UC-score är ett mått på din kreditvärdighet som kreditupplysningsföretaget UC tar fram.

Uppläggningsavgift

En uppläggningsavgift är den avgift du betalar till långivaren för att lägga upp ditt lån.

Uppskov

Uppskov betyder att du skjuter upp betalningen av vinstskatt när du sålt din bostad.

Som tumregel tjanar du pa att gora ett gora ett uppskov nar du salt din bostad

Uppsägningstid

Med uppsägningstid menas den tid som går från att uppsägningen görs till att den anställde verkligen slutar. Uppsägning kan göras av både arbetstagare och arbetsgivare.

Utbud

Utbudet talar om hur mycket det finns av en vara eller tjänst på marknaden. Ju större utbud desto lägre pris.

Utdelning

Utdelningen är en del av vinsten i ett aktiebolag och den delas ut till aktieägarna i bolaget. Utdelningen görs vanligen en gång om året.

Utdelning ar nagot aktieinnehavare far ta del av

Utlägg

Utlägg görs genom att du köper in produkter till företaget med egna, privata pengar. Dina utlägg ska senare kompenseras av arbetsgivaren.

Utmätning

En utmätning är en möjlighet Kronofogden har för att driva in skulder som inte betalats trots påstötningar. Utmätning kan göras av både fast och lös egendom.

Uttagsavgift

Uttagsavgift är en avgift du får betala när du tar ut pengar med ditt kreditkort eller kontokort. En generell uttagsavgift ligger på cirka 3 % av uttagssumman vilket brukar motsvara mellan cirka 30 och 40 kr per uttag. Uttagsavgifter är vanliga i hela världen, alltså inte bara i Sverige.

Uttagsavgift ar nagot du i regel maste betala nar du tar ut pengar med ditt kort

Ekonomiordlista - ord på V

Valuta

Ett lands valuta är det betalningsmedel som gäller i ett land. Sveriges valuta är kronor och Tysklands valuta är euro.

Den svenska kronona ar sveriges valuta

Valutahandel

Valutahandel är en typ av spekulation där man köper och säljer valutor. Syftet är enbart att tjäna pengar.

Malet med valutahandel ar att tjana pengar

Valutakurs

Ett lands valutakurs berättar vad valutan är värd i förhållande till andra valutor. Kursen påverkas av ett lands ekonomiska styrka.

Valutapåslag

Valutapåslag, som även kallas för växlingsavgift, är en avgift som tillkommer när du handlar med exempelvis ett kreditkort i en annan valuta.

För kredit- och betalkort är valutaväxlingsavgiften ungefär 1,5 %, men det finns betal- och kreditkort som inte tar ut något valutapåslag alls.

Vara

En vara är ett objekt som ger mottagaren ett bestående värde. Du kan alltid ta på en vara då det är ett fysiskt objekt, till skillnad från en tjänst som du inte kan ta på. Tre exempel på varor är olja, naturgas och tv-apparater.

En sko ar en vara

VAT-nummer

VAT-nummer är det vi i Sverige kallar momsregistreringsnummer. Detta nummer får alla momsregistrerade företagare.

Vd

Ett bolags vd, eller verkställande direktör är företagets högste tjänsteman. Vd:n är ansvarig inför styrelsen gällande bolagets situation.

Verifikation

Med verifikationer menas de underlag som görs i form av intäkter och kostnader. Verifikationerna förs in i bokföringen i kronologisk ordning.

Vinst

Vinst gör ett företag som uppvisar större intäkter än kostnader.

Foretag med storre inkomster an kostnader gar med vinst 1

Vinstmarginal

Ett företags vinstmarginal är en form av nyckeltal som visar hur stort överskottet är i förhållande till omsättningen.

Visa

Visa är en stor betalningsförmedlare som ger ut både kreditkort och betalkort. Alla svenska Visa-kort inkluderar ett köpskydd, och Visa har även ett säkerhetssystem som kallas för Verified by VISA.

Bank Norwegian Visa är ett särskilt populärt kreditkort som Visa ger ut tillsammans med Bank Norwegian.

Visa har extremt bra tackning

Vite

Vite är en form av straff för att man inte följer vad en myndighet beslutar. Hot om vite är ett sätt att få den skyldige att bättra sig genom att straffa denne.

Ett vite ar ett straff som en myndighet beslutar om

Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för aktier, fonder och obligationer.

Världsbanken

Världsbanken är en global organisation som arbetar för ökad världshandel och ökad ekonomisk tillväxt i världen.

Ekonomiordlista - ord på Å

Ångerrätt

Ångerrätt innebär att du som konsument har rätt att ångra ett distansköp 14 dagar efter köpet. Varan måste dock ha kostat 400 kr eller mer för att du ska kunna använda dig av ångerrätten.

Årsavgift (för kreditkort)

Den årsavgift du betalar för ditt kreditkort är oftast den enda fasta kostnaden du betalar för kortet. Som tumregel ger kreditkort med högre årsavgifter dig en bättre bonus än kreditkort som inte har någon årsavgift.

Kreditkort utan arsavgifft

Årsinkomst

Med årsinkomst menas vanligen din taxerade inkomst under ett år. Bidrag och kapitalinkomster räknas inte med.

Årsredovisning

En årsredovisning är ett företags bokslutsbsked. Den visar alltså företagets ekonomi vid slutet av räkenskapsåret.

Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen säger att årsredovisningar måste vara utformade på ett visst sätt så att de är enkla att förstå och att få en överblick över.

Årsränta

Årsräntan är den ränta du betalar under ett års tid.

Återbetalningstid

Återbetalningstiden är den tidsperiod du har på dig att betala tillbaka ditt lån. Bolån har ofta en lång återbetalningstid på cirka 50 år medan privatlån och snabblån har betydligt kortare återbetalningstider.

Återbäring

Om du får återbäring betyder det att du får pengar tillbaka i form av exempelvis bonusar. Har du betalat för mycket skatt får du skatteåterbäring. Återbäring är vanligt i kooperativa företag såsom Länsförsäkringar och Coop.

Ekonomiordlista - ord på Ö

Öppet arbetslös

Med öppet arbetslösa menas de personer som saknar sysselsättning, men som samtidigt vill få ett arbete, kan arbeta och söker ett arbete på ett aktivt sätt.

En oppet arbetslos vill ha jobb men far det inte

Överskott

Med ett företags överskott menas dess totala vinster efter skatt.

Övertrassering

En övertrassering gör du om du använder mer pengar än vad du har på ditt konto. En vanlig övertrasseringsavgift som de svenska storbankerna tar ut ligger på cirka 100 kr.

Fler långa artiklar

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Anna Karlsson

Anna är en erfaren skribent som trivs bäst med att skriva inom nischerna igaming, ekonomi och teknik. Hon har 4 års erfarenhet som content writer.