seo texter logo

Vad är nominell ränta och vad består den av?

När du tar lån är det viktigt att veta vad nominell ränta är. Inte minst för att du ska slippa bli lurad. Här lär du dig allt om hur nominell ränta fungerar.

Vad är nominell ränta?

Den nominella räntan är det totala räntebelopp du betalar till långivaren varje år. Men tänk på att den nominella räntan inte inkluderar några avgifter utöver räntan som långivaren kräver av dig såsom aviavgift och uppläggningsavgift. Den nominella räntan är alltså sällan den riktiga lånekostnaden.

Så förenklat är den nominella ränta det procentuella belopp av den totala skuld som du betalar till långivaren varje år, och inget annat. Värt att veta är även att många långivare försöker lura dig genom att locka dig med 0 % nominell ränta trots att lånet i själva verket är dyrt.

Nominell betyder "på pappret"

Själva ordet nominell betyder ungefär samma sak som "bara på pappret" eller "bara till namnet". Det verkliga värdet är alltså något helt annat än det nominella värdet, vilket du också kommer få exempel på längre ner i artikeln.

Den nominella och den effektiva räntan

Den effektiva räntesats du betalar på ett lån inkluderar både räntan och alla kringavgifter såsom avi-avgift och uppläggningsavgift. Den nominella räntan berättar alltså bara hur mycket ränta du betalar på lånet, medan den effektiva räntan berättar vad totalkostnaden för ditt lån är.

Den nominella rantan tar inte hansyn till laneavgifter 1

Så räknar du ut den nominella räntan

För att räkna ut den nominella räntan i kr på ett lån tar du det kvarvarande lånebeloppet och multiplicerar det med den nominella räntan.

Så om Pelle polis lånar 200 000 kr med en nominell ränta på 6 % är årsbeloppet för den nominella räntan 12 000 kr förutsatt att inga amorteringar görs.

Själva uträkningen blir: 200 000 (kvarvarande lånebelopp i kr) x 0,06 (den nominella räntan i %) = 12 000 (den nominella räntan i kr).

OBS: Alla formler vi berättar om i artikeln utgår från att inga amorteringar görs.

Formel för att räkna ut den nominella räntan i kr

Det kvarvarande lånebeloppet x Den nominella räntan i % = Den nominella räntan i kr.

Exempel

150 000 (det kvarvarande lånebeloppet) x 0,05 (den nominella räntan i %) = 7 500 kr (den nominella räntan i kr).

Formel för att räkna ut den nominella räntan per månad

Nominell årsränta / 12 = Den nominella räntan per månad.

Exempel

24 (den nominella räntan är 24 % per år) / 12 (som vi dividerar med antal månader per år) = 2 (som blir den nominella räntan i % per månad).

Formel för att räkna ut den nominella räntan per månad i kr

Räntesatsen per månad i % x det återstående lånebeloppet = den nominella räntan per månad i kr.

Exempel

0,02 (räntesatsen per månad i %) x 150 000 (det återstående lånebeloppet) = 3 000 (den nominella räntan i kr per månad).

Nominell ränta minus inflation är realränta

Den nominella räntan justerat efter antingen den faktiska eller förväntade inflationen kallas realränta. Realräntan berättar alltså vad de ränteinbetalingar du gör verkligen är värda med hushållens köpkraft i åtanke.

För om produkter kostar mycket mer än tidigare (vid hög inflation) blir hushållens köpkraft lägre och vice versa.

Skillnad mellan nominell ränta och realränta

  • Nominell ränta är den ränta du betalar inklusive inflationen. Här tar du inte hänsyn till inflationen.
  • Realränta är den ränta du betalar exklusive inflationen. Här tar du hänsyn till inflationen.

Realrantan tar hansyn till inflationen

Svar på vanliga frågor

Hur hög är den genomsnittliga nominella räntan på snabblån?

I Sverige är den genomsnittliga nominella räntan på snabblån mycket högre jämfört med både bolån och privatlån. Det beror främst på att kraven på dig som låntagare är så pass låga när du tar ett snabbt lån.

Guide: Så fungerar ett snabbt lån.

Att ta snabblan for lyxkonsumtion ar alltid en dalig ide

Hur hög är den genomsnittliga nominella räntan på privatlån?

I Sverige är den genomsnittliga nominella räntan på privatlån högre än för bolån, men lägre än för snabba lån. För att kunna ta ett privatlån måste du ha ett fast jobb och i regel accepterar långivarna inte några betalningsanmärkningar.

Hur hög är den genomsnittliga nominella räntan på bolån?

I Sverige är den genomsnittliga nominella räntan på bolån betydligt lägre än för både privatlån och snabba lån. Bolån är det billigaste lånet du kan ta, främst på grund av att du måste pantsätta din bostad för att kunna bli beviljad ett bolån.

For att fa ta ett bolan maste du pantsatta din bostad

Får jag dra av den nominella räntan?

Ja, den nominella räntan på dina lån är nästan alltid avdragsgill. Det enda undantaget är CSN-lån där du inte får dra av den nominella räntan på din deklaration. Men så länge du uppfyller de krav som ställs för att få dra av den nominella räntan är ränteavdraget 30 %.

Ska jag använda den nominella räntan för att jämföra lån?

Nej, du ska inte använda den nominella räntesatsen på olika lån när du gör en lånejämförelse. Den nominella räntan är nämligen ett dåligt värde att jämföra, och detta då det finns långivare som bakar in dyra uppläggnings- och avi-avgifter i totalkostnaden som bara syns på den effektiva räntan.

Så se till att alltid lägga märke till den effektiva räntan när du jämför lån. Det vill säga den ränta som berättar vad totalkostnaden för lånet blir.

Måste man visa upp den nominella räntan när man marknadsför lån?

Ja, som Konsumentverket förtydligar i sin artikel om marknadsföring av krediter måste man alltid visa upp den nominella räntan vid marknadsföring av lån. Det spelar ingen roll om du marknadsför lån som långivare eller en jämförelseportal för lån. Reglarna är alltid lika strikta.

I konsumentkreditlagen står det bland annat att information om den effektiva räntan måste visas med hjälp av ett beskrivande exempel.

Det står även att den effektiva räntan inte får gömmas undan i mindre text än den övriga texten, och man får inte heller får marknadsföra lån som en bekymmersfri lösning på ekonomiska problem.

För att ge ett exempel på god kreditgivningssed visar vi nedan att lånejämförelseportalen Dittlån.se ser till att följa de regler som finns angivna i konsumentkreditlagen.

Exempel pa god marknadsforingssed inom ekonomi

Vilken nominell ränta får jag på ett lån utan säkerhet?

När du tar ett lån utan säkerhet får du normalt en nominell ränta på mellan cirka 4 – 39 %. Den exakta räntesats du får beror på hur bra din betalningsförmåga är, det vill säga din kreditvärdighet.

När du ansöker om privatlån är det nästan alltid långivaren som bestämmer vilken ränta du får. Men vid ansökan om snabba lån finns det i princip alltid färdiga tabeller som ger dig samma nominella ränta som alla andra oavsett hur bra betalningsförmåga du har.

Lär dig mer om ekonomi

Guide: Så fungerar ett kreditkort för mat.

Guide: Så fungerar ett kreditkort för resor.

Guide: Lär dig alla viktiga ekonomiska termer i vår ekonomiordlista.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Anna Karlsson

Anna är en erfaren skribent som trivs bäst med att skriva inom nischerna igaming, ekonomi och teknik. Hon har 4 års erfarenhet som content writer.