seo texter logo

40 citat om livet

I denna artikel får du ta del av 40 intressanta och inspirerande citat om livet. Citaten är hämtade från både kända och okända personer.

1. Citat av Dalai Lama

Meningen med livet ar att vara glad

"Meningen med livet är att vara glad." — Dalai Lama

2. Citat av John Lennon

Livet ar det som hander medan du smider planer for annat

"Livet är det som händer medan du smider planer för annat." — John Lennon

3. Citat av Mae West

Du lever bara en gang men om du lever pa ratt satt ar en gang bra nog 1

"Du lever bara en gång, men om du lever på rätt sätt är en gång bra nog." — Mae West

4. Citat av Will Smith

Pengar och framgang forandrar inte manniskor. Det forstarker bara de drag som redan finns dar 1

"Pengar och framgång förändrar inte människor. Det förstärker bara de drag som redan finns där." — Will Smith

5. Citat av Steve Jobs

Livet ar kort sa slosa inte bort det pa att ga i nagon annans fotspar

"Livet är kort, så slösa inte bort det på att gå i någon annans fotspår." – Steve Jobs

6. Citat av Seneca

Det handlar inte om hur lange du lever utan hur bra du lever ditt liv

"Det handlar inte om hur länge du lever, utan hur bra du lever ditt liv." — Seneca

7. Citat av Eleanor Roosevelt

Om livet vore forutsagbart skulle det vara ett handelsefattigt liv

"Om livet vore förutsägbart skulle det vara ett händelsefattigt liv." – Eleanor Roosevelt

8. Citat av Ernest Hemingway

For att kunna skriva om livet maste du forst uppleva det

"För att kunna skriva om livet måste du först uppleva det." – Ernest Hemingway

9. Citat av Frank Sinatra

Den stora lardomen i livet ar att du inte ska vara radd for nagon 1

"Den stora lärdomen i livet är att du inte ska vara rädd för någon." – Frank Sinatra

10. Citat av okänd

Sjung som om ingen lyssnar alska som om du aldrig kan bli sarad dansa som om ingen tittar och lev som om du vore i himmelriket

"Sjung som om ingen lyssnar, älska som om du aldrig kan bli sårad, dansa som om ingen tittar och lev som om du vore i himmelriket." – Okänd

11. Citat av Dolly Parton

Om du vill se regnbagen maste du sta ut med lite regn

"Om du vill se regnbågen måste du stå ut med lite regn." —Dolly Parton

12. Citat av George Clooney

Du lar dig inte mycket av att hora dig sjalv prata

"Du lär dig inte mycket av att höra dig själv prata." ― George Clooney

13. Citat av Elton John

Lev varje sekund och tveka aldrig.

"Lev varje sekund och tveka aldrig." — Elton John

14. Citat av Albert Einstein

Livet ar som att cykla. Du maste standigt vara i rorelse for att inte ramla

"Livet är som att cykla. Du måste ständigt vara i rörelse för att inte ramla." — Albert Einstein

15. Citat av Cesare Pavese

Det ar inte dagarna vi kommer ihag det ar ogonblicken

"Det är inte dagarna vi kommer ihåg, det är ögonblicken." — Cesare Pavese

16. Citat av Marilyn Monroe

Fortsatt le for du ar vacker och har mycket att vara glad over

"Fortsätt le, för du är vacker och har mycket att vara glad över." — Marilyn Monroe

17. Citat av Stephen Hawking

Livet skulle vara riktigt tragiskt om det inte vore sa roligt

"Livet skulle vara riktigt tragiskt om det inte vore så roligt" — Stephen Hawking

18. Citat av Benjamin Franklin

Det mest tragiska med livet ar att vi blir gamla for fort och visa for sent

"Det mest tragiska med livet är att vi blir gamla för fort och visa för sent." — Benjamin Franklin

19. Citat av Mark Twain

De tva viktigaste dagarna i livet ar nar du fods och nar du forstar varfor du foddes

"De två viktigaste dagarna i livet är när du föds och när du förstår varför du föddes." – Mark Twain

20. Citat av Anais Nin

Livet krymper eller vaxer i forhallande till hur modig du ar

"Livet krymper eller växer i förhållande till hur modig du är." – Anais Nin

21. Citat av Neil Armstrong

Jag tror att alla manniskor har ett forutbestamt antal hjartslag och jag tanker inte slosa pa mina

"Jag tror att alla människor har ett förutbestämt antal hjärtslag, och jag tänker inte slösa på mina." —Neil Armstrong

22. Citat av Mahatma Gandhi

Lev som om du skulle do imorgon och lar dig som om du skulle leva for alltid

"Lev som om du skulle dö imorgon, och lär dig som om du skulle leva för alltid." —Mahatma Gandhi

23. Citat av Bill Clinton

Om du lever lange nog kommer du gora misstag. Men om du lar dig av dina misstag kommer du bli en battre manniska

"Om du lever länge nog kommer du göra misstag. Men om du lär dig av dina misstag kommer du bli en bättre människa." —Bill Clinton

24. Citat av Kate Winslet

Livet ar kort och till for att levas

"Livet är kort och till för att levas." —Kate Winslet

25. Citat av Frank Lloyd Wright

Ju langre jag lever desto mer fantastiskt blir livet

"Ju längre jag lever, desto mer fantastiskt blir livet." —Frank Lloyd Wright

26. Citat av Frank Dr. Seuss

Grat inte for att det ar over le for att det hande

"Gråt inte för att det är över, le för att det hände." —Dr. Seuss

27. Citat av J. K. Rowling

Det ar valen du gor som visar vem du ar. Det mer an vad du kan

"Det är valen du gör som visar vem du är. Det mer än vad du kan." —J. K. Rowling

28. Citat av Abraham Lincoln

Det basta sattet att forutse sin egen framtid ar att skapa den

"Det bästa sättet att förutse sin egen framtid är att skapa den." —Abraham Lincoln

29. Citat av Bruce Lee

Om du gillar att leva slosa inte bort din tid i onodan. Det ar ju tid som livet bestar av

"Om du gillar att leva, slösa inte bort din tid i onödan. Det är ju tid som livet består av." – Bruce Lee

30. Citat av Buddha

Oroa dig inte over det som har hant och drom inte om vad som kan handa i framtiden. Fokusera i stallet pa det som hander just nu

"Oroa dig inte över det som har hänt, och dröm inte om vad som kan hända i framtiden. Fokusera i stället på det som händer just nu." –Buddha

31. Citat av okänd

Ta inte livet for allvarligt du kommer att do i vilket fall

"Ta inte livet för allvarligt, du kommer att dö i vilket fall." — Okänd

32. Citat av Jimmy Durante

Var snall mot folk pa vag upp for du kommer kanske traffa dem pa vag ner

"Var snäll mot folk på väg upp, för du kommer kanske träffa dem på väg ner." – Jimmy Durante

33. Citat av John Wayne

Livet ar tufft men det ar annu tuffare om du ar korkad 1

"Livet är tufft, men det är ännu tuffare om du är korkad." – John Wayne

34. Citat av George Bernard Shaw

En man som kan leva pa sin hobby ar en lycklig man

"En man som kan leva på sin hobby är en lycklig man." — George Bernard Shaw

35. Citat av George Gail Sheehy

Om vi inte andrar pa oss vaxer vi inte och om vi inte vaxer sa lever vi inte fullt ut

"Om vi inte ändrar på oss växer vi inte, och om vi inte växer så lever vi inte fullt ut." – Gail Sheehy

36. Citat av H. Jackson Brown Jr.

Det kravs inte att man ar bast for att lyckas i livet bara att man gor sitt basta

"Det krävs inte att man är bäst för att lyckas i livet, bara att man gör sitt bästa."– H. Jackson Brown Jr.

37. Citat av Vivian Greene

Livet handlar inte om att vanta pa att stormen ska passera. Det handlar om att lara sig dansa i regnet

"Livet handlar inte om att vänta på att stormen ska passera. Det handlar om att lära sig dansa i regnet." – Vivian Greene

38. Citat av George Halas

Ingen som ger allt i livet angrar det

"Ingen som ger allt i livet ångrar det." – George Halas

39. Citat av John Wooden

Gor varje dag till ett masterverk

"Gör varje dag till ett mästerverk." – John Wooden

40. Citat av Michael Phelps

Du ska inte halla pa och satta upp begransningar. Ju mer du drommer desto langre kommer du i livet

"Du ska inte hålla på och sätta upp begränsningar. Ju mer du drömmer, desto längre kommer du i livet." – Michael Phelps

Fler citat

Läs mer: 10 intressanta citat om hundar.

Läs mer: 5 inspirerande god morgon-citat.

Läs mer: 10 citat om jul och julglädje.

Läs mer: 10 citat om arbetsglädje.

Läs mer: 5 roliga citat om barnbarn.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Karl har över 5 års erfarenhet inom SEO och content writing, och han skriver inom i princip alla nischer.