seo texter logo

Vad är en ingress och hur skriver du en ingress?

Hur skriver du en ingress på bästa sätt, och vad är egentligen en ingress? Dessa frågor och fler svarar vi på i den här artikeln.

Vad är en ingress?

En ingress är den inledande delen av den artikel du skriver. Väl skrivna ingresser ser bland annat till att läsaren förstår att hon hamnat rätt, alltså att hon kommer få all relevant information i artikeln. Värt att veta är också att ingresser ska väcka intresse och vara kortfattade.

Måste ingressen vara självständig?

Nej, men om du skriver redaktionellt material såsom nyheter är det en bra idé om ingressen sammanfattar huvudmeningen av innehållet. Men om du i stället skriver en informationsrik artikel om hur någonting fungerar, då är det i regel bättre att väcka intresse med sin ingress.

Exempel på en självständig ingress

Generellt sett är hundar snabbare än katter. Samtidigt springer katter i många fall fortare än hundar på korta sträckor. Detta då katter generellt har en högre accelerationsförmåga än hundar.

Exempel på en icke-självständig ingress

Katter är snabba, men det är ju också hundar. Så vad gäller egentligen, är hundar eller katter snabbast? Det får du reda på nu.

Att vacka intresse ar en viktig arbetsuppgift for en ingress

6 tips för att skriva en bra ingress

  1. Ingressen ska vara kortfattad. Vissa säger att mellan två och fem meningar är passande. Men vi skulle säga att ju närmare två meningar du kommer, desto bättre blir din ingress.
  2. Ingressen ska skapa intresse. En av ingressens viktigaste uppgifter är nämligen att få läsaren att vilja läsa vidare.
  3. Använd ett kompakt språk. Detta för att ingressen ska ta upp så lite plats som möjligt.
  4. Blanda korta och långa meningar. Om du gör det är det oftast enklare att få läsaren att ta del av hela ingressen.
  5. Undvik krångliga ord och uttryck. Då blir det lättare att få fram det budskap du vill att din ingress ska förmedla.
  6. Skriv ingressen efter du skrivit klart hela artikeln. Då blir det lättare att skriva en bättre ingress, för då har du som mest kunskap inom ämnesområdet.

Läs mer: Därför ska du skriva kortare meningar!

Ska ingressen vara först eller sist?

Ingressen ska alltid vara först, och aldrig vara sist. Vissa gillar att inkludera ingressen längst ned i artikeln, men det tycker vi är en dålig idé. Ingressen måste ju faktiskt läsas för att den ska göra någon nytta, så när man har den sist uppfyller den inte sitt syfte.

Ta gärna en titt på den upp-och-nedvända pyramiden:

Den upp och nedvanda pyramiden

Där ser du att du ska ta upp det viktigaste först. Men du ser även att relativt få väljer att läsa hela artikeln, alltså hela vägen ned till den mer generella "bra att veta"-delen. På grund av det är det en dålig idé att placera ingresser nära slutet av en artikel.

Svar på vanligt ställda frågor

Finns det några synonymer till ingress?

Vanliga synonymer till ingress inkluderar förtext, inledning, introduktion, prolog, upptakt och öppnande.

Vad heter ingress på engelska?

Ingress heter bland annat ingress, introduction och preamble på engelska.

Är ingress och inledning samma sak?

Ja, ingress och inledning är i princip samma sak. Orden är alltså så pass lika varandra att det inte är lönt att göra någon skillnad på dem. Normalt sett är ingressen frikopplad från själva artikeln medan inledningen ofta tar upp saker som händer i artikeln.

Men som sagt. Det finns ingen anledning att skilja på begreppen då det mer förvirrar än förenklar att ha två begrepp som betyder i princip samma sak.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Karl har över 5 års erfarenhet inom SEO och content writing, och han skriver inom i princip alla nischer.