seo texter logo

Är det okej att börja meningar med men eller och?

Är det okej att börja nya meningar med antingen men eller och? Ett träffsäkert svar på den frågan får du i den här artikeln.

Kan du börja meningar med men eller och?

Ja, du kan börja dina meningar med men eller och. Du ska helst inte börja flera meningar i rad med men eller och, men att använda men eller och är helt accepterat och så även vanligt inom det svenska språket. Språkrådet har bekräftat detta i Språkriktighetsboken.

Man jag har hört att det är fel!

Det har alla hört, men då var vi samtidigt omkring 10 år gamla och långt ifrån fullärda inom det svenska språket. Så här förtydligar Språkrådet hur de tycker:

”Föreställningen att man inte bör inleda en mening med och eller men har nog att göra med övertolkningar av råd av detta slag om viss återhållsamhet. För barn i tioårsåldern som ska lära sig enkel interpunktion kan det också vara en användbar tumregel att inte börja en mening med och eller men. Men för texter av mer avancerat slag än elvaåringsuppsatser måste den tumregeln överges.”

Varför är denna falska regel så seglivad?

Sannolikt fick du (precis som alla andra 10-åringar) höra följande saker när du lärde dig skriva:

  • Använd rätt grammatik.
  • Det ska vara stor bokstav när du påbörjar en ny mening.
  • Tänk på att använda en och ett på rätt sätt.
  • Du måste stava rätt på alla svårstavade ord som finns i svenskan.
  • Du får inte börja en ny mening med och eller men.

Allt eftersom du blev bättre på att skriva märkte du förmodligen att alla skrivtips din lärare gav dig stämde, förutom det sistnämnda vill säga. Du valde alltså att ta till dig allt som läraren sa, och det är ju utmärkt.

Men nu när du är proffs på att skriva ska du överge den regeln medan du behåller alla andra bra skrivregler du fick som barn.

Viktiga saker att tänka på

Du ska tänka på att men är ett ord du ska skriva när någonting är i motsatsförhållande till någonting annat, så om du börjar flera meningar i rad med men kan texten lätt bli svårbegriplig.

Det är inte heller bra att börja flera meningar i rad med och. Men att inte börja nya meningar med samma ord är samtidigt någonting som gäller för alla ord i det svenska språket.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Han ligger även bakom majoriteten av innehållet på SEO-bloggen. Karl har över 5 års erfarenhet som content writer, och han skriver inom i princip alla nischer.