seo texter logo

Runalfabetet (Futhark) | Information och fakta

Här lär du dig hur runalfabetet futhark är uppbyggt. Samtidigt får du exempel på vad precis varje bokstav betyder i alfabetet.
RunaBokstav
f
u
þth
a
r
k
g
w
h
n
i
j
p
ï
z
s
t
b
e
m
l
ŋ
d
o

Varje bokstav i runalfabetet futhark

f
u
th
a
r
k
g
w
h
n
i
j
ii
p
z
s
t
b
e
m
l
nn
d
o

Svar på vanligt ställda frågor

Vad är futhark?

Futhark är världens äldsta runalfabet. Anledningen att runalfabetet heter futhark beror på att många runrader börjar på just f, u, þ(th), a, r eller k.

Hur gammalt är runalfabetet futhark?

Futhark kom sannolikt till under de tvåhundra första åren efter Kristus, alltså mellan cirka år 0 till 200. Ingen vet hur eller varför futharkalfabetet skapades, men man tror att de germanska folkslagens ökade kontakt med romarna kan ha spelat roll.

Finns det någon synonym till futhark?

Ja; runalfabet, runrad, alfabet och runa är fyra synonymer till futhark.

Vad hade runor för betydelse?

Runor har haft en stor betydelse. I synnerhet i Norden då runorna användes för att skriva ner det språk som talades för länge sedan. Den främsta historiska betydelsen av runor var alltså att runorna var en viktig grundsten till vårt moderna svenska alfabet.

Vad står det på en runa?

Vikingarunstenar är i princip alltid gravstenar, och texten på dem är nästan alltid indelade i tre stycken som informerar läsaren om tre saker:

  1. Vem som lät resa stenen, till exempel Johan den hungrige.
  2. Vem som hade dött, till exempel Sven den snälle.
  3. En kort bön, till exempel Gud hjälpe Sven i efterlivet.

En träffande exempelmening för informationen ovan är:

Johan den hungrige lät resa denna sten efter sin bror Sven den snälle. Gud hjälpe hans ande i efterlivet.

Det finns fler alfabeten

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Han ligger även bakom majoriteten av innehållet på SEO-bloggen. Karl har över 5 års erfarenhet som content writer, och han skriver inom i princip alla nischer.