seo texter logo

Vad är och så använder du semikolon!

Vad är ett semikolon och när ska du använda ett semikolon egentligen? Träffsäkra svar på de frågorna och fler hittar du här.

Vad är ett semikolon?

Semikolon (;) är ett skiljetecken som du använder mellan huvudsatser (dvs. meningar) för att visa att de hör ihop. Ett semikolon fungerar ungefär som ett mellanting mellan en punkt och ett kommatecken, och har ett klart existensberättigande inom det svenska språket.

Så använder du semikolon

För att skilja på meningar med hjälp av semikolon

Du ska använda semikolon för att skilja på meningar som inte kan stå på egna ben, alltså meningar som har ett tydligt samband.

  • Exempel: Bakom hans rygg sa de att Kalle blivit betydligt sämre på att spela badminton; han kunde ju knappt ens träffa bollen!

Som du ser ovan bekräftar semikolonet att satserna skiljer sig åt samtidigt som de är ganska lika varandra.

Semikolon passar bra mellan satser som skiljer sig men anda ar ganska lika

För att skilja på olika grupper inom uppräkningar

Före uppräkningar ska du använda ett vanligt kolon.

  • Exempel: Kalle hade tre badmintonrack: Ett snett, ett skevt och ett juniorracket.

Men inom uppräkningar ska du däremot använda dig av semikolon när du vill skilja olika grupper från varandra.

  • Exempel: Kalle vann VM i badminton och tänkte: Ojoj, varken vänner, familj eller kollegor; alltså de på våning 1 och 2 på jobbet kommer att tro detta är sant!

Du ska även använda semikolon när du räknar upp decimaltal.

  • Exempel: När Kalle kom hem med guldet till sin arbetsplats slapp han städa fabrikslokal 1,1; 2,1; 2,2 och 2,3.

Svar på vanligt ställda frågor

Måste jag använda semikolon?

Nej, det måste du inte. En skiljetecken (-) fungerar i princip alltid lika bra som ett semikolon.

Vad har semikolon för betydelse?

Semikolon betyder att du binder samman två meningar som betyder ungefär samma sak, alternativt att du vill skilja på någonting som du räknar upp.

Finns det några skrivregler för semikolon?

Inga officiella, men du ska alltid börja med liten bokstav efter ett semikolon. Andra viktiga regler är att du ska använda ett semikolon när ett vanligt kommatecken inte räcker, men du samtidigt tycker att punkt sätter en för hård avgränsning.

När används semikolon kontra kolon?

Kolon ska du exempelvis använda före uppräkningar, utrop och förklaringar. Semikolon ger i sin tur en lite mer mjuk avgränsning. Värt att veta är också att du kan ha både stor och liten bokstav efter kolon beroende på sammanhang.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Karl har över 5 års erfarenhet inom SEO och content writing, och han skriver inom i princip alla nischer.