seo texter logo

6 tips för att skriva ett bra pressmeddelande!

Hur avslutar du ett pressmeddelande, hur formulerar du en perfekt inledning och vilket språkbruk ska du använda? Dessa frågor och fler svarar vi på i den här artikeln, som är en komplett resurs gällande hur du skriver en bra pressrelease.

6 tips för att skriva en bra pressrelease

  1. Innehållet måste passa målgruppen.
  2. Använd intressanta och logiska rubriker.
  3. Skriv en kort ingress med den viktigaste informationen.
  4. Låt nyckelpersoner kommentera innehållet.
  5. Inkludera kontaktinformation längst ner.
  6. Korrekturläs texten.

Nedan pratar vi mer om de tips som precis nämnts i större detalj.

1. Se till att innehållet passar målgruppen

Det är viktigt att läsarna, i detta fall främst journalister, ska fatta tycke för pressmeddelandet. Om du exempelvis skriver en pressrelease för Volvo är det en bra idé att skriva en version för journalister med ekonomi som specialområde, och en annan version för motorjournalister.

Detta då olika målgrupper ofta har skilda förväntningar på den information du förmedlar via pressmeddelandet.

Läs mer: Så skriver du ett lättläst blogginlägg som rankar.

2. Använd en logisk rubrikstruktur

Huvudrubriken (h1) ska förklara vad pressmeddelandet handlar om på ett träffande sätt, medan underrubrikerna (h2, h3 osv.) ska ge artikeln en logisk struktur. Stressade journalister ska nämligen kunna förstå vad pressreleasen handlar om genom att endast läsa rubrikerna.

3. Skriv alltid en kort inledning

Ingressen, eller inledningen ska vara mellan cirka 3 och 4 meningar lång när du skriver ett pressmeddelande. Inledningen ska sammanfatta hela artikeln på ett träffande sätt, och ska även fungera som en notis om en specifik nyhetsredaktion hellre publicerar en sådan.

Tips: Vi skriver både pressmeddelanden och SEO-optimerade texter åt dig.

Kille som skriver ett brev

4. Låt de som berörs kommentera nyheten

Om du skriver ett pressmeddelande åt exempelvis Volvo är det en bra idé att låta nyckelpersoner från företaget uttala sig. Det som företagsrepresentanterna säger ska förslagsvis presenteras som ett citat, där såväl titel som företagsnamn ska inkluderas.

Läs mer: Så undviker du att särskriva.

5. Avsluta med att uppge kontaktinformation

Alla pressmeddelanden ska avslutas med att du uppger hur läsaren gör för att komma i kontakt med företaget. Det är ofta också en bra idé att inkludera kortfattad och neutralt skriven information som sammanfattar vad företaget gör vid slutet av artikeln.

6. Korrekturläs hela pressmeddelandet

Gå igenom hela pressmeddelandet från början till slut och leta efter såväl stavfel som grammatiska fel. I samband med korrekturläsningen ska du även ta bort onödiga ord och se till att pressmeddelandet inte blir mer än en A4-sida långt.

Lästips: Exempel på vanliga misstag när du skriver pressmeddelanden.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Karl har över 5 års erfarenhet inom SEO och content writing, och han skriver inom i princip alla nischer.