seo texter logo

Upphovsrätt för texter som publiceras på nätet

Här lär du dig mer om vad som gäller när det kommer till upphovsrätt på nätet.

Det publiceras enorma mängder texter på webben, och nästan alla webb-publicister lyder de bestämmelser som regleras i upphovsrättslagen. Men hur ska du bete dig för att inte bryta mot upphovsrättslagen när du publicerar texter på nätet? Utöver det, vilka undantag finns i upphovsrättslagen gällande textpublicering?

Dessa frågor och fler svarar vi på i den här artikeln.

Är webbtexter skyddade enligt upphovsrättslagen?

Alla texter som publiceras på webben skyddas av upphovsrättslagstiftningen, med undantag för texter som publiceras under öppen licens likt Creative Commons. Texter som går under den licensen får du kopiera fritt om du uppfyller bestämda villkor, som ofta består av att du måste hyperlänka till ursprungsartikeln.

Det är också vanligt att personer som äger webbsidor förtydligar att du inte får kopiera deras texter, genom att skriva "copyright + årtal" i sidfoten. Värt att notera är att det inte spelar någon roll om du publicerat ett copyright-förtydligande eller inte, för upphovsrättslagen gäller i vilket fall.

Utöver detta upphör upphovsrätten för text att gälla 70 år från att den är publicerad. När skyddet inte längre gäller kan vem som helst kopiera och publicera dina texter.

Läs mer: Prislista för att beställa texter av oss.

Du kan avsäga dig upphovsrätten till dina texter

Du kan avsäga dig upphovsrätten om du exempelvis skickar in en gästartikel till en blogg, som i sin tur uppgett att de äger upphovsrätten för alla gästinlägg. Det förekommer att man överlåter sin äganderätt för sin text utan att ens tänka på det, om man skulle missa att läsa de finstilta villkor som gäller.

Tänk gärna på att det inte krävs ett underskrivet avtal för att du ska förlora äganderätten till ditt textmaterial.

Du får citera andras verk

Du får använda utdrag från texter du hittar online, men tänk på att du då måste hantera texten på ett korrekt sätt. Mer specifikt får du använda texten som stöd för din egen text. Att återpublicera långa textstycken eller en hel artikel medför att du bryter mot upphovsrättslagen.

Det finns inga exakta riktlinjer gällande hur stor andel av någon annans text du själv får använda, men som tumregel ska din text vara "huvudsakligen unik" för att inte räknas som plagiat.

När du måste och inte måste källhänvisa

En huvudregel i citaträtten är att du måste citera de eller dem webbsidor du hämtat dina fakta ifrån.

Som grundregel krävs citering när du hämtat djupgående och unika fakta, men fakta som rör när Barack Obama föddes eller vem som är statsminister behöver du inte citera. Detta då den informationen är för generell för att kunna stjälas.

Läs mer: Så prenumererar du på blogginlägg → Anlita en spökskrivare!

Så fungerar plagiering av texter

De tre nedanstående punkterna är vanliga anledningar till att du plagierar, det vill säga bryter mot upphovsrättslagen:

  • Du kopierar en text utan att citera webbsidan.
  • Du ändrar bara några formuleringar av originaltexten och publicerar under eget namn.
  • Du kopierar för många och/eller för långa textstycken som tillhör originaltexten.

Plagiering av recept och andra "enkla" texter

Recept och övriga texter som kan räknas som enkla uppnår sällan den verkshöjd som krävs för att texten ska skyddas av upphovsrättslagen.

Värt att notera är att det är en bra idé att ändra i recepten och lägga till lite nya ingredienser, för i teorin kan författaren hävda att ett upphovsrättsintrång begåtts. Lägg även märke till att receptbilderna nästan alltid är upphovsrättsskyddade, och där finns det sällan något tolkningsutrymme.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Karl har över 5 års erfarenhet inom SEO och content writing, och han skriver inom i princip alla nischer.