seo texter logo

20 citat om styrka och motivation

Här får du ta del av citat som ger dig styrka och motivation från kända personer såsom Mike Tyson, Friedrich Nietzsche och Nelson Mandela.

1. Citat om styrka och envishet

Det som inte dodar gor dig starkare

"Det som inte dödar gör dig starkare." – Friedrich Nietzsche

2. Citat om att vara ihärdig

Manniskor saknar inte styrka de saknar vilja

"Människor saknar inte styrka, de saknar vilja." – Alexander Pope

3. Citat om att vara modig

Ibland inser man inte hur stark man ar forran man tvingas konfrontera sin storsta svaghet

"Ibland inser man inte hur stark man är förrän man tvingas konfrontera sin största svaghet." – Susan Gale

4. Citat om att vara envis

Dom mig inte efter mina framgangar dom mig efter hur manga ganger jag ramlat och rest mig igen

"Döm mig inte efter mina framgångar, döm mig efter hur många gånger jag ramlat och rest mig igen." – Nelson Mandela

5. Citat om att alltid göra det du kan

Om du inte kan flyga spring. Om du inte kan springa ga. Om du inte kan ga kryp. Vad du an gor ar det viktigast att du ror dig framat

"Om du inte kan flyga, spring. Om du inte kan springa, gå. Om du inte kan gå, kryp. Vad du än gör är det viktigast att du rör dig framåt." – Martin Luther King Jr

6. Citat om mod

Mod handlar inte om att vara oradd utan om att man tycker nagot ar viktigare an radslan

"Mod handlar inte om att vara orädd, utan om att man tycker något är viktigare än rädslan." – Ambrose Redmoon

7. Citat om att lära sig av sina misstag

En person jag en gang alskat gav mig en lada full av morker. Det tog mig flera ar att forsta att det var en gava

"En person jag en gång älskat gav mig en låda full av mörker. Det tog mig flera år att förstå att det var en gåva." – Mary Oliver

8. Citat om att aldrig ge sig

Nar du langtar efter ett liv utan svarigheter tank pa att de starkaste ekarna vaxer i motvind och att de finaste diamanterna tillverkas under extremt hart tryck

"När du längtar efter ett liv utan svårigheter, tänk på att de starkaste ekarna växer i motvind och att de finaste diamanterna tillverkas under extremt hårt tryck." – Thomas Edison

9. Citat om vad du kan påverka själv

Du kan styra over ditt eget sinne men inte over vad som hander. Om du tanker pa det kommer du finna styrka

"Du kan styra över ditt eget sinne, men inte över vad som händer. Om du tänker på det kommer du finna styrka." – Marcus Aurelius

10. Citat om att hantera motgångar

Formagan att tackla motgangar ar som bambu alltsa starkare och mer flexibel an vad du trodde fran borjan

"Förmågan att tackla motgångar är som bambu, alltså starkare och mer flexibel än vad du trodde från början." – Jodi Picoult

11. Citat om vikten av att vara stark

Du vet inte hur stark du ar innan du tvingas vara stark for att ga vidare

"Du vet inte hur stark du är innan du tvingas vara stark för att gå vidare." – Bob Marley

12. Citat om att acceptera motgångar

Motgangar ar forberedelser for framgang

"Motgångar är förberedelser för framgång." – Andy Andrews

13. Citat om att acceptera nederlag

Ibland maste saker ga fel innan de kan ga ratt

"Ibland måste saker gå fel innan de kan gå rätt." – Sherrilyn Kenyon

14. Citat om att motgångar är lärdomar

Motgangar ar den basta utbildningen du kan fa

"Motgångar är den bästa utbildningen du kan få." – Benjamin Disraeli

15. Citat om vikten av att kämpa väl

Dar det inte finns kamp finns det inte heller styrka

"Där det inte finns kamp finns det inte heller styrka." – Oprah Winfrey

16. Citat om vikten av att övervinna sorg

Inget ar vackrare an det leende som kampat sig forbi

"Inget är vackrare än det leende som kämpat sig förbi tårarna." – Demi Lovato

17. Citat om vikten av att ge allt

Om du bara kampar sa hart du kan kan du astadkomma vad som helst

"Om du bara kämpar så hårt du kan, kan du åstadkomma vad som helst." – Mike Tyson

18. Citat om att lära sig av sina motgångar

Du blir starkare av att lara dig av dina motgangar och inte av att undvika dem

"Du blir starkare av att lära dig av dina motgångar, och inte av att undvika dem." – Gordon Tredgold

19. Citat om att man blir starkare med tiden

Livet blir inte lattare med tiden det ar du som blir starkare och mer motstandskraftig

"Livet blir inte lättare med tiden, det är du som blir starkare och mer motståndskraftig." – Steve Maraboli

20. Citat om hjältar

En hjalte ar en person som haller ut trots att hindren ar overvaldigande

"En hjälte är en person som håller ut trots att hindren är överväldigande." – Christopher Reeve

Fler citat om känslor

Läs mer: 35 roliga citat.

Läs mer: 10 arga citat (citat om ilska).

Läs mer: 20 citat om styrka och motivation.

Läs mer: 10 positiva citat som inspirerar.

Läs mer: 15 tänkvärda citat om kärlek.

Läs mer: 15 intressanta citat om vänskap.

Läsvärt: Vad är ett citat egentligen?

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Karl har över 5 års erfarenhet inom SEO och content writing, och han skriver inom i princip alla nischer.