seo texter logo

Duplicerat innehåll - definition och lösningsförslag!

Duplicerat innehåll ses ofta som problematiskt. Men vad är det, och hur farligt är det egentligen? Dessa frågor svarar vi på i den här artikeln.

Vad är duplicate content?

Duplicate content (eller duplicerat innehåll) är när samma text finns tillgänglig på flera URL:er, det vill säga på flera platser på internet. Duplicerat innehåll kan alltså uppstå när samma material publiceras på din webbsajt, eller då samma material publiceras på många olika webbsidor.

Sammanlagt finns det två typer av duplicerat innehåll; intern duplicering och extern duplicering. Nedan berättar vi vilka likheter begreppen har samt hur de skiljer sig från varandra.

Externt innehåll som är duplicerat

Externt innehåll som är duplicerat ställer till stora problem för alla inblandade. När samma text finns tillgänglig på flera olika webbsidor blir Google och alla andra sökmotorer förvirrade, men sannolikt kommer den webbsida som betraktas som ägare till materialet synas högst upp bland sökresultaten.

Du tjänar aldrig på att helt eller delvis kopiera innehåll från andra sajter, för att således publicera texterna på din egen webbsida. Värt att notera är att det inte heller räcker att publicera någon annans text och bara byta ut enstaka meningar eller ord, då Google alltid tar reda på om texten är helt eller delvis duplicerad.

Tips: Vi hjälper dig med korrekturläsning.

Produkttexter är en typisk innehållskategori som ofta innehåller duplicerat innehåll. Som typexempel kan vi titta på https://elsparkcykeln.se/. De har valt att inte använda sig av den (ofta återanvända) text som tillverkarna skickar ut, utan att i stället skriva unik text som inte klassas som duplicerat innehåll.

Det innebär att elsparkcyklar som listas på den webbsidan sannolikt rankar bättre jämfört med elsparkcyklar på konkurrerande webbsidor, som i sin tur har återanvända produkttexter som kommer direkt från tillverkaren.

Internt innehåll som är duplicerat

Internt innehåll som klassas som duplicerat innehåll konkurrerar i många fall med dina egna delsidor på webbsidan. Kannibalisering kan uppstå, som innebär att flera av dina artiklar tävlar om att ranka på samma sökord.

Det är alltid dåligt, då Google och andra sökmotorer blir förvirrade och inte vet vilken artikel de ska ranka högst upp. I värsta fall kan sökmotorerna straffa dig och ta bort alla artiklar som innehåller duplicerat innehåll från sökresultaten.

Men behöver duplicerat innehåll alltid vara ett problem?

Nej, säger vi. Om produkttexter likt de som finns publicerade på elsparkcykeln.se finns i flera olika artiklar kommer Google sannolikt inte att lägga märke till det. Detta då textinnehållet faktiskt bidrar med värde, samt då det duplicerade textinnehållet bara är en mindre del av den totala artikeltexten.

Elsparkcyklar pa rad

Men om sajtägarna skulle välja att duplicera större stycken med brödtext, likt det nedanstående stycket:

Brodtext pa webbsida om scootrar

Då skulle webbsidan sannolikt straffas av sökmotorerna.

Ett annat tillfälle då duplicerat innehåll utgör ett problem är när samma kategoritext publiceras på flera olika delsidor på samma webbplats. Om vi tar e-butiken Trinity Reklam som exempel kan deras kategoritext om profilkläder uppfattas som duplicerat innehåll om det publicerats på flera olika delsidor.

Kategoritext pa trinity reklam

I detta fall måste Trinity Reklam alltså se till att skriva unikt textinnehåll för alla underkategorier, såsom t-shirts och sweatshirts, för att inte riskera att straffas av sökmotorernas algoritmer.

Alla kategorier av profilklader pa Trinity reklam

Tips: Att använda sig av skyscraper technique är ett utmärkt sätt att undvika att skapa duplicerat innehåll.

Ett ytterligare exempel på internt duplicerat innehåll är när en webbsida finns tillgänglig med olika prefix. Om en sajt finns tillgänglig på exempelvis www.dinsajt.se, https://dinsajt.se och http://dinsajt.se, då kan du bli straffad för det.

För det första kan Google nedvärdera dina artiklar, och för det andra kan Google nedvärdera länkkraften från andra webbsidor som länkar till din webbsida. Detta då en länk till www.dinsida.se inte stärker upp https://dinsida.se och vice versa.

Exempel på sätt att lösa problem med duplicate content

301 redirect

Du tvingar i detta fall webbläsaren att ladda den version av sajten du föredrar, tex. https://dinsida.se. När alla versioner av din webbsida (tex. Www, http osv.) pekar mot samma version (https), då vinner du såväl länkkraft som rankingpositioner på Google.

Internlänka med rätt prefix

Du tjänar alltid på att vara konsekvent när du internlänkar. Så om din webbsida har https:// som prefix, då ska du också internlänka med prefixet https:// i stället för tex. www. eller http//.

Tips: Det är en bra idé att skapa ett innehållskluster för att således minimera risken för att bli straffad för duplicerat innehåll.

Canonical-tagg

Att göra en canonical-tagg är en bra idé om du misstänker att du har duplicerat innehåll på din webbsida. Canonical-taggarna har två uppgifter; att berätta för sökmotorerna att du vet att du har duplicerat innehåll på sajten, samt att berätta var originalinnehållet finns.

Meta Robots Noindex

Med en Meta Robots Noindex-tagg berättar du för sökmotorerna att en eller flera sidor inte ska indexeras över huvud taget. Värt att notera är att det kan ta flera månader innan sökmotorerna förstår vilka delsidor som ska avindexeras.

Skapa inte duplicerat innehåll från första början

Detta kan låta som en självklarhet, men tumregeln säger; det är bättre att inte ha någon text alls på sidan än att använda stora mängder duplicerat innehåll. Vi på SEO-texter.se kan skapa unikt textinnehåll till dig mot konkurrenskraftiga priser.

Så kan du kontrollera om din webbsida har duplicerat innehåll

Webbverktyget Copyscape är en bra resurs för att kontrollera om någon har stulit ditt innehåll. Du behöver bara besöka deras webbplats och söka på din webbadress, sen berättar Copyscape om de hittat några kopior på ditt innehåll någon annanstans på webben.

Skarmavbild pa copyscape

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Karl har över 5 års erfarenhet inom SEO och content writing, och han skriver inom i princip alla nischer.