seo texter logo

Professionell korrekturläsning till ett bra pris

Vi erbjuder dig professionellt utförd korrekturläsning mot fasta och låga priser. Läs gärna mer om hur vi jobbar och hur du kontaktar oss.

Så arbetar vi med korrekturläsning

Hos oss på SEO-texter.se får du professionell korrekturläsning mot ett fast pris. När vi korrekturläser text åt dig kontrollerar vi bland annat stavning, grammatik, meningsbyggnad samt om det finns någon röd tråd.

Om någon av dina artiklar saknar en tydlig röd tråd och exempelvis handlar om flera saker, då är det en bra idé att bryta upp artikeln till flera olika artiklar. I undantagsfall kan även en total omskrivning vara nödvändig.

Kontakta gärna oss via karl@seo-texter.se för att få en kostnadsfri offert. Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss.

Korrekturläsning är en bra investering

Dina SEO-optimerade texter riskerar att uppfattas som amatörmässiga om exempelvis stav- och/eller grammatikfel finns med i texten. Att anlita en professionell korrekturläsare är därför en bra idé, och inte minst en bra investering då ett korrekt språk är viktigt när du kommunicerar med dina kunder.

Läs mer: Viktiga tips för att lyckas med din korrekturläsning

Vi korrekturläser och redigerar dina texter, oavsett om de är skrivna på svenska eller engelska. Kontakta gärna oss för att beställa korrekturläsning så att dina texter håller högsta möjliga kvalitet.

Svar på vanligt ställda frågor

Kvinna laser pa en dator

Kan jag få en prislista på korrekturläsning?

Här är våra priser. När vi korrekturläser texter tar vi ofta omkring mellan 0,1 och 1,5 kronor per ord. Om du hellre vill betala per timme varierar den taxan på mellan 300 och 700 kronor beroende på de branscherfarenheter och den rutin som din tilldelade SEO-skribent har.

Vad har ni för pris på korrekturläsning på engelska?

Vi har samma pris för korrekturläsning på engelska som vi har för korrekturläsning på svenska. Prissättningen för korrekturläsning är alltid individuell då det är många faktorer som avgör tidsåtgången för ett korrekturläsningsprojekt.

Om en röd tråd saknas måste vi i regel skriva om hela artiklar, och då ökar totalkostnaden oavsett om vi korrekturläser på engelska eller svenska.

Finns det tjänster som erbjuder svensk korrekturläsning online?

Det finns automatiska tjänster som erbjuder gratis korrekturläsning online. Deras tjänster fungerar i princip alltid dåligt, så om du vill ha gratis korrekturläsning är det bättre att du kopierar och klistrar in texten i Microsoft Word. Det programmet identifierar i alla fall de mest uppenbara misstagen.

Kan jag få korrekturläsning gratis?

Det finns tjänster på nätet som säger sig erbjuda svensk korrekturläsning online, eller gratis svensk korrekturläsning. Du får förvisso gratis korrekturläsning via ett onlineverktyg, men de verktygen är så pass dåliga att Microsoft Words och Googles rättstavningsfunktioner hjälper dig på ett bättre sätt.

Vad betyder korrekturläsning?

Historiskt sett har korrekturläsning inneburit att man läst igenom ett verk, till exempel en nytryckt bok, för att upptäcka eventuella tryckfel. Idag betyder korrekturläsning att du rättar grammatiska fel, eliminerar stavfel samt skapar en röd tråd i textmaterial som du själv eller någon annan skrivit.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Karl har över 5 års erfarenhet inom SEO och content writing, och han skriver inom i princip alla nischer.