seo texter logo

Vad är IKEA en förkortning för?

Här får du reda på vad denna förkortning betyder på ett begripligt sätt.

Vad är IKEA en förkortning av?

"IK" i IKEA är initialerna för grundarens för- och efternamn, alltså Ingvar Kamprad. "E" i IKEA står för Elmtaryd, som är den gamla stavningen för Älmtaryd som är den gård där grundaren växte upp. "A" i IKEA står för Agunnaryd, som är den ord där hans gård ligger i.

Så förkortas IKEA - ord för ord

I = Ingvar, alltså grundarens förnamn.

K = Kamprad, alltså grundarens efternamn.

E = Elmtaryd, som är det gamla namnet på den gård där grundaren växte upp.

A = Agunnarryd, som är den ort där hans gård Elmtaryd är belägen.

Ägaren har gått ur tiden

Värt att veta är att Ingvar Kamprad avled 2018. Han blev 91 år gammal.

Läs mer: Svenska ordspråk tillsammans med begripliga förklaringar.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande och SEO. 

Karl Rosqvist

Det är jag, Karl Rosqvist, som ligger bakom majoriteten av innehållet på SEO-texter.se. Jag har över 5 års erfarenhet som content writer. Du är väldigt välkommen att höra av dig till oss för att prata om SEO.