seo texter logo

Svenska ordspråk tillsammans med begripliga förklaringar

Här hittar du massor av svenska ordspråk tillsammans med korta förklaringar gällande vad de betyder, hur de används och hur de kommit till.

Genvägar

Klicka på någon av bokstäverna nedan för att snabbare hitta det ordspråk du letar efter.

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö

Ordspråk på A

Alla är vi barn i början

 • Ordspråket alla är vi barn i början betyder att alla är unga och oerfarna, och att det är okej.
 • Det är en bra idé att använda ordspråket när du vill trösta någon.

Alla ar vi barn i borjan vill fortydliga att det ar okej att vara ny

Alla goda ting är tre

 • Ordspråket alla goda ting är tre kommer från Bibeln och betyder att tre är ett bra tal.
 • Några populära exempel från Bibeln är treenigheten (Fadern, Sonen och Den Helige Anden) samt de tre vise männen.

Alla känner apan, men apan känner ingen

 • Ordspråket alla känner apan, men apan känner ingen betyder att någon är utanför eller känner sig utanför.
 • Det är en bra idé att använda ordspråket när du vill förtydliga att en person borde inkluderas mer i gruppen.

Alla kanner apan men apan kanner ingen fortydligar viktigen av att alla ska fa vara med

Alla vägar bär till Rom

 • Ordspråket alla vägar bär till Rom syftar förmodligen på att Rom hade ett bra vägnät, men ingen vet säkert.
 • Betydelsen av ordspråket är att "oavsett vilket sätt du arbetar på blir slutresultatet alltid detsamma".

Allt är inte guld som glimmar

 • Ordspråket allt är inte guld som glimmar betyder att allt som ser dyrbart ut inte behöver vara värdefullt.
 • Meningen med ordspråket är bland annat att du inte ska lyssna på människor som överdriver och/eller ljuger.

Allt ar inte guld som glimmar fortydligar vikten av att inte vara naiv

Anfall är bästa försvar

 • Ordspråket anfall är bästa försvar betyder att man inte ska låta sig överraskas av motståndaren i exempelvis en tävling eller ett fältslag. Man ska alltså själv ta första initiativet.
 • Detta ordspråk kommer från den tyske 1800-talsprofessorn och schackspelaren Adolf Anderssen.

Arga katter får rivet skinn

 • Ordspråket arga katter får rivet skinn betyder att de som beter sig illa i princip alltid får vad de förtjänar.
 • Det är en bra idé att använda ordspråket när du vill förtydliga för någon att det lönar sig att vara lite lugnare och mer ödmjuk.

Arga katter far rivet skinn betyder att man till slut far det man fortjanar

Arbete befrämjar hälsa och välstånd

 • Ordspråket arbete befrämjar hälsa och välstånd kommer förmodligen från 1600-tals-munken Martin Luther och/eller från den svenske ärkebiskopen Jacob Axelsson Lindblom.
 • Det är en bra idé att använda ordspråket när du vill förtydliga vikten av att ha ett arbete eller åtminstone en sysselsättning.

Av barn och dårar får man höra sanningen

 • Ordspråket av barn och dårar får man höra sanningen syftar förmodligen på att du ska ta allas åsikter på allvar.
 • Det är en bra idé att använda ordspråket när du vill förtydliga att alla ska få ha sin åsikt, och att alla förtjänar att tas på allvar.

Av barn och darar far man hora sanningen syftar pa att alla asikter ska vara viktiga

Av skadan blir man vis

 • Ordspråket av skadan blir man vis betyder att man lär sig av sina misstag.
 • Det är en bra idé att använda ordspråket när du vill förtydliga att självkritik och ständigt lärande är viktigt.

Att skiljas är att dö en smula

 • Ordspråket att skiljas är att dö en smula är förmodligen ett direktöversatt franskt ordspråk.
 • Meningen med ordspråket är att förtydliga hur smärtsamt det är med sorg och sorgearbete.

Att skiljas ar som att do en smula kommer sannolikt fran Frankrike

Ordspråk på B

Behandla andra såsom du själv vill bli behandlad

 • Ordspråket att behandla andra såsom du själv vill bli behandlad kommer från bibeln och mer specifikt Jesus.
 • Detta ordspråk kallas även för den gyllene regeln och uppmanar till att man ska reflektera över sitt eget beteende och hur det påverkar andra.

Bara döda fiskar följer strömmen

 • Ordspråket bara döda fiskar följer strömmen handlar om att det är fint att vara annorlunda.
 • Förenklat säger detta ordspråk att med rätt viljestyrka och personlighet lever du ut ditt liv på riktigt utan att bara följa strömmen.

Bara doda fiskar foljer strommen betyder att det ar fint att vara annorlunda

Bit inte den hand som föder dig

 • Ordspråket bit inte den hand som föder dig handlar om att man inte ska bete sig otacksamt mot snälla människor.
 • Detta ordspråk säger alltså att en person som är i beroendeställning och/eller i tacksamhetsskuld har allt att förlora på att vara otacksam.

Ordspraket bit inte den hand som foder dig handlar om att visa respekt

Blod är tjockare än vatten

 • Ordspråket blod är tjockare än vatten vill peka på att familjerelationer är starkare än kompisrelationer.
 • Det finns också personer som tror att betydelsen är det motsatta. Det vill säga att blodsförbund (du delar blod med en vän) är starkare än fostervattnet du delar med dina syskon.

Blod ar tjockare an vatten

Blott Sverige svenska krusbär har

 • Ordspråket blott Sverige svenska krusbär har är skrivet av den svenske diktaren, journalisten och prästen Carl Jonas Love Almqvist.
 • Med ordspråket menade Almqvist att det är bara när man är borta som man förstår hur bra man har det hemma.

Blyga pojkar får aldrig kyssa vackra flickor

 • Ordspråket blyga pojkar får aldrig kyssa vackra flickor betyder att det ofta lönar sig att ta risker.
 • Detta ordspråk säger alltså att du har allt att vinna på att vara modig och framåt.

Blyga pojkar far inte kyssa vackra flickor betyder att det lonar sig att ta risker

Borta bra men hemma bäst

 • Ordspråket borta bra men hemma bäst betyder att var man än reser är det bäst hemma.
 • Det finns även en engelsk version av detta ordspråk som säger: there's no place like home.

Ordspraket borta bra men hemma bast fortydligar att det alltid ar bast hemma

Bra karl reder sig själv

 • Ordspråket bra karl reder sig själv vill peka på vikten av att kunna vara självständig.
 • Grovt sett betyder uttrycket att det ofta är negativt att hamna i beroendeställning hos andra.

Bra karl reder sig sjalv 1

Bränt barn skyr elden

 • Ordspråket bränt barn skyr elden betyder att man undviker saker som en gång varit obehagliga.
 • Detta ordspråk kan även betyda att man ska visa förståelse för att vissa personer inte vill göra vissa saker.

Brant barn skyr elden betyder att man undviker jobbiga saker

Bättre att förekomma än förekommas

 • Ordspråket bättre att förekomma än förekommas vill säga att det är bättra att handla innan man förlorar initiativet.
 • Detta ordspråk vill alltså säga att du kan få problem om du skjuter upp saker som är viktiga.

Bättre att stämma i bäcken än i ån

 • Ordspråket bättre att stämma i bäcken än i ån betyder att det är enklare att åtgärda ett problem innan det hunnit bli för stort.
 • Skillnaden mellan en bäck och en å är att en bäck är ett mindre vattendrag. Ån symboliserar alltså det större problemet.

Battre att stama i backen an i an betyder att du ska ta tag i dina problem direkt

Bättre brödlös än rådlös

 • Ordspråket bättre brödlös än rådlös betyder att man ska vara tacksam över sitt intellekt och förmåga att ta initiativ.
 • Mer specifikt kan detta ordspråk betyda att tillfälliga problem inte är så farliga bara man har huvudet med sig.

Bättre en fågel i handen än tio i skogen

 • Ordspråket bättre en fågel i handen än tio i skogen betyder att du ska uppskatta det du har mer än vad du kan få.
 • Det är enligt ordspråket bättre att ha en sak som man är säkert på att man har, än att hoppas på att man kanske får fler saker imorgon.

Battre en fagel i handen an 10 i skogen sager att du ska vara nojd med det du har

Bättre ensam än i dåligt sällskap

 • Ordspråket bättre ensam än i dåligt sällskap säger att det är en bra idé att ta avstånd från personer som inte vill ditt bästa.
 • Detta ordspråk säger alltså att det finns värre saker än ensamhet, även om ensamhet sällan är att föredra.

Battre ensam an i daligt sallskap

Bättre ett ärligt nej än ett falskt ja

 • Ordspråket bättre ett ärligt nej än ett falskt ja förtydligar vikten av att stå på sig och tala sanning.
 • Grovt sett säger detta ordspråk att du inte ska säga ja bara för att "slippa diskussionen", utan att det är bättre att vara ärlig redan från början.

Bättre fly än illa fäkta

 • Ordspråket bättre fly än illa fäkta betyder att ibland tjänar man på att ge sig i stället för att slåss bara för prestigens skull.
 • Detta ordspråk sägs ha kommit från det militära, men ingen vet säkert.

Ordspraket battre fly an illa fakta sags ha kommit fran det militara

Bättre föregå än föregås

 • Ordspråket bättre föregå än föregås betyder att du ofta tjänar på att vara aktiv och kreativ.
 • Detta ordspråk säger också att om du inte förändrar dig kommer andra springa ifrån dig.

Bättre lyss till den sträng som brast än aldrig spänna en båge

 • Ordspråket bättre lyss till den sträng som brast än aldrig spänna en båge betyder att det är viktigt att våga göra saker.
 • Detta ordspråk kommer från en nationalistisk dikt som heter "Åkallan och löfte", och skrevs av Verner von Heidenstam.

Bättre sent än aldrig

 • Ordspråket bättre sent än aldrig betyder att det är bättre att något händer än att det inte händer någonting alls.
 • Detta uttryck kommer förmodligen från den antike grekiske filosofen Diogenes av Sinope.

Battre sent an aldrig

Bättre älskat och förlorat än att aldrig ha älskat

 • Ordspråket bättre älskat och förlorat än att aldrig ha älskat betyder att kärleken är större än smärtan att förlora den.
 • Detta ordspråk kommer från den brittiske 1800-talspoeten Alfred, Lord Tennyson.

Ordspråk på D

Delad glädje är dubbel glädje, delad sorg är halv sorg

 • Ordspråket delad glädje är dubbel glädje, delad sorg är halv sorg betyder att allt blir lättare när man är i en gemenskap.
 • Detta ordspråk vill alltså förtydliga vikten av att ha stabila sociala kontakter.

Den drucknes tal är den nyktres tankar

 • Ordspråket den drucknes tal är den nyktres tankar betyder att saker man säger som berusad ofta har lite sanning i sig.
 • Detta ordspråk säger alltså att du inte ska "vifta bort" berusade personers ord då personen sannolikt tycker så när hon är nykter.

Den drucknes tal ar den nyktres tankar

Den enes död är den andres bröd

 • Ordspråket den enes död är den andres bröd betyder att något som är bra för någon är dåligt för en annan.
 • Det är vanligt att man använder detta ordspråk när många tävlar om samma resurser.

Den enes brod ar den andres dod anvands ofta nar man tavlar mot varandra

Den fege dör tusentals gånger, den modige dör bara en

 • Ordspråket den fege dör tusentals gånger, den modige dör bara en betyder att den person som inte är rädd klarar av att ta fler motgångar.
 • Detta ordspråk kommer från ett citat från Ernest Hemingway.

Den råd lyder är vis, men oråd ska ingen lyda

 • Ordspråket den råd lyder är vis, men oråd ska ingen lyda betyder att det är viktigt att lyssna på andra.
 • Detta ordspråk betyder också att det är viktigt att lyssna på rätt personer.

Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket

 • Ordspråket den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket betyder att det ofta straffar sig att vara girig.
 • Detta ordspråk kommer förmodligen från 1800-talets USA där en man tog för mycket tuggtobak från sin kompis och genast ångrade sig.

Den som ger sig in i leken får leken tåla

 • Ordspråket den som ger sig in i leken får leken tåla betyder att du måste acceptera konsekvenserna av det du gått med på.
 • Detta ordspråk säger alltså att du inte har rätt att klaga om du själv accepterat de villkor som gäller.

Den som ger sig in i leken far leken tala

Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri

 • Ordspråket den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri betyder att elaka gärningar ofta slår tillbaka på dig själv.
 • Detta ordspråk kommer från Gamla Testamentet i Bibeln, bland annat Psaltaren 7:16.

Den som inte arbetar ska inte heller äta

 • Ordspråket den som inte arbetar ska inte heller äta betyder att du måste kämpa för att överleva och lyckas.
 • Detta ordspråk kommer från Nya Testamentet i Bibeln och har bland annat använts av Vladimir Lenin.

Den som inte arbetar ska inte heller ata har bland annat anvants av Vladimir Lenin

Den som lever får se

 • Ordspråket den som lever får se betyder att det är ödet som bestämmer vad som händer i framtiden.
 • Detta ordspråk kan ha kommit från Frankrike och deras talesätt "qui vivra verra".
 • Ordspråket fick sitt internationella genomslag tack vare Doris Days låt "Que Sera, Sera" (whatever will be, will be).

Den som sover syndar icke

 • Ordspråket den som sover syndar icke betyder att passivitet även har fördelar.
 • Detta ordspråk kan alltså användas av personer som tycker att lathet är försvarbart.

Den som sover syndar inte sager att passivitet inte ar sa daligt

Den som spar han har

 • Ordspråket den som spar han har betyder att det lönar sig att skapa en ekonomisk buffert.
 • Detta ordspråk förtydligar alltså värdet av att tänka efter innan man spenderar pengar på någonting.

Den som söker han finner

 • Ordspråket den som söker han finner betyder att du ofta blir belönad av att vara ihärdig och envis.
 • Detta ordspråk kommer från Bibeln, närmare bestämt Matteus-evangeliet.

Den som tiger samtycker

 • Ordspråket den som tiger samtycker betyder att det är viktigt att säga ifrån.
 • Detta ordspråk vill förtydliga vikten av att vara modig och stå emot grupptryck.

Den som tiger samtycker fortydligar vikten av att saga ifran

Den spik som sticker ut blir slagen

 • Ordspråket den spik som sticker ut blir slagen betyder att personer som avviker från normen ofta straffas för det.
 • Detta ordspråk härstammar från Japan och förtydligar deras samhälles oskrivna regel om att inte sticka ut.

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge

 • Ordspråket den som väntar på något gott väntar aldrig för länge betyder att det lönar sig att vara tålmodig.
 • Detta ordspråk kan ha kommit från den engelske poeten William Langland och hans uttryck "patience is a virtue".

Den som är satt i skuld är icke fri

 • Ordspråket den som är satt i skuld är icke fri betyder att personer som är skuldsatta är förtryckta av de personer som sitter på resurserna.
 • Detta ordspråk kommer från den socialdemokratiske politikern Ernst Wigforss, och inte fd. statsministern Göran Persson.

Den som ar satt i skuld ar inte fri ar ett gammalt politiskt citat

Det angår också dig när det brinner i grannens vägg

 • Ordspråket det angår också dig när det brinner i grannens vägg betyder att du har ett ansvar att hjälpa andra.
 • Detta ordspråk betyder också att det är moraliskt fel att vara passiv.

Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål

 • Ordspråket det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål betyder att det är lätt att gå från småbrott till grövre brott.
 • Detta ordspråk betyder även att det är enkelt att tänja på gränser utan att man själv märker det.

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta

 • Ordspråket det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta betyder att saker du inte kan säga högt i regel är elaka.
 • Detta ordspråk kommer från en svensk 1800-tals-skald vid namn Esaias Tegnér.

Det dunkelt sagda ar det dunkelt tankta betyder att tysta ord oftast inte ar snalla

Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder

 • Ordspråket det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder betyder att det inte finns några ursäkter att inte gå ut.
 • Detta ordspråk är unikt svenskt, och förmodligen också ett av våra mest uttjatade ordspråk.

Det har varit i säck innan det har kommit i påse

 • Ordspråket det har varit i säck innan det har kommit i påse betyder att allt som är fint förpackat inte behöver vara av kvalitet.
 • Detta ordspråk vill förmodligen förtydliga att det är viktigt att kontrollera var saker och ting kommer från.

Det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellen

 • Ordspråket det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellen betyder att du kan göra dåliga affärer och ändå gå med vinst på annat.
 • Detta ordspråk vill förtydliga att det är viktigast att tänka på helheten när man tar affärsbeslut.

Det man inte har i huvudet, får man ha i benen

 • Ordspråket det man inte har i huvudet, får man ha i benen betyder att man får måste vara villig att reparera sina misstag även om det kostar lite.
 • Detta ordspråk vill förtydliga att du ibland måste kämpa lite extra för att ta igen sådant du missat, men att det samtidigt är helt okej.

Det man inte vet, det lider man inte av

 • Ordspråket det man inte vet, det lider man inte av betyder att du omöjligt kan bli ledsen av saker du inte vet om.
 • Detta ordspråk används ofta för att försvara passivitet, såsom: "Berätta inte för Kalle att han snart får sparken, det får han reda på tids nog ändå."

Det du inte vet det lider du inte av

Det ordnar sig med blommorna, bara kärringen dör

 • Ordspråket det ordnar sig med blommorna, bara kärringen dör betyder förmodligen att de största problemen ska lösas direkt. Detaljerna kan man ta senare.
 • Detta ordspråk säger alltså att det är jobbigt att köpa blommor, men att kärringen samtidigt är ett större problem som man måste ta itu med först. 

Det ska böjas i tid, det som krokigt ska bli

 • Ordspråket det ska böjas i tid, det som krokigt ska bli betyder att det är viktigt att lära sig saker redan i unga år.
 • Mer moderna versioner av ordspråket inkluderar bland annat ”Det ska böjas i tid” och "Det ska börjas i tid".
 • Detta ordspråk kommer förmodligen från Bibeln, och har inneburit att du ska böja dig för Guds vilja redan som barn så att du också gör det som vuxen.

Det ska bojas i tid

Det som göms i snö kommer upp i tö

 • Ordspråket det som göms i snö kommer upp i tö betyder att förr eller senare kommer sanningen fram.
 • Detta ordspråk vill förtydliga att det inte inte lönar sig i längden att ljuga.

Det som goms i sno kommer upp i to betyder att sanningen alltid kommer fram

Det som inte dödar, härdar

 • Ordspråket det som inte dödar, härdar betyder att det lönar sig att vara uthållig.
 • Detta ordspråk kommer från den tyske filosofen Friedrich Nietzsche.

det som inte dodar hardar betyder att det lonar sig att vara envis

Det viktigaste är inte att vinna utan att kämpa väl

 • Ordspråket det viktigaste är inte att vinna utan att kämpa väl betyder att det är starkt att göra någonting bara man försöker sitt bästa.
 • Detta ordspråk kan ha kommit från Pierre de Coubertin, som är de Olympiska Spelens grundare.

Det är alltid mörkast före gryningen

 • Ordspråket det är alltid mörkast före gryningen betyder att det ofta ser som mörkast ut innan det blir bättre.
 • Detta ordspråk kommer från den engelska teologen Thomas Fuller som levde på 1600-talet.

det ar alltid morkast fore gryningen betyder att det snart kommer bli battre

Det är inte ens fel när två träter

 • Ordspråket det är inte ens fel när två träter betyder att man aldrig utan vidare bara ska skuldbelägga en person.
 • Detta ordspråk vill förmodligen också säga att det lätt blir fel om man drar förhastade slutsatser.

Det är mänskligt att fela

 • Ordspråket det är mänskligt att fela betyder att ingen människa är komplett, och att det är helt okej.
 • Den svenska versionen av ordspråket kan ha kommit från den amerikanske författaren William Arthur Ward.
 • Wards version lyder: "To make mistakes is human; to stumble is commonplace; to be able to laugh at yourself is maturity".

det ar manskligt att fela betyder att ingen manniska ar komplett

Det är saligare att giva än att taga

 • Ordspråket det är saligare att giva än att taga betyder att det är mer betydelsefullt att ge bort saker än att få saker.
 • Detta ordspråket kommer från Bibeln och ska ha sagts av Jesus i Apostlagärningarna 20:35.

Djävulen finns i detaljerna

 • Ordspråket djävulen finns i detaljerna betyder att saker som verkar enkla ofta har krångliga och svårlösta detaljer som kan orsaka problem.
 • Detta ordspråk kommer från bibeln, och hette ursprungligen "Gud finns i detaljerna".
 • Förmodligen var det den tyske professorn Ludwig Mies van der Rohe som myntade ordspråket, men ingen vet säkert.

Dra inte alla över en kam

 • Ordspråket dra inte alla över en kam betyder att man inte ska ha förutfattade meningar om andra.
 • Värt att veta är samtidigt att ordspråket inte heter dra alla över en kant.
 • Detta ordspråk kommer från tyskans "alle über einen Kamm scheren", som betyder "behandla alla lika utan hänsyn till individuella drag".

Dra inte alla over en kam betyder att du inte ska ha fordomar

Droppen kan urholka stenen

 • Ordspråket droppen kan urholka stenen betyder att det lilla kan påverka det stora, även om det tar tid.
 • Detta ordspråk förtydligar vikten av att vara ihärdig.

Du kan inte ta dig an havet före sjön

 • Ordspråket du kan inte ta dig an havet före sjön betyder att du ska börja med det lilla innan du sätter i gång med det stora.
 • Detta ordspråk vill förtydliga vikten av att ha en tydlig plan och att ta en sak i taget.

Där vinet går in går vettet ut

 • Ordspråket där vinet går in går vettet ut betyder att man lätt blir oberäknelig och opålitlig när man dricker för mycket alkohol.
 • Detta ordspråk vill förtydliga att man lätt kan bete sig illa när man druckit alkohol.

Dar vinet gar in gar vettet ut betyder att berusade ibland beter sig illa 1

Döm inte hunden efter håren

 • Ordspråket döm inte hunden efter håren betyder att man inte ska bedöma någon genom att bara titta på det yttre.
 • Detta ordspråket heter ibland också döm inte hunden efter pälsen.

Ordspråk på E

Efter regn kommer solsken

 • Ordspråket efter regn kommer solsken betyder att förr eller senare kommer det bli bra igen.
 • Detta ordspråk vill förtydliga att det är viktigt att vara positiv och inte ge upp.

Efter regn kommer solsken betyder att till slut blir allting bra

Egen härd är guld värd

 • Ordspråket egen härd är guld värd betyder att man ska sätta värde på sin egen bostad.
 • Detta ordspråk kommer från medeltiden, och vill förtydliga att fastighetsskatten är orättvis.
 • Förmodligen var det Gustav Vasa och hans "rökskatt" som gav upphov till ordspråket skriver Norrteljetidning.se.

Egen harrd ar guld vard

Eget beröm luktar illa

 • Ordspråket eget beröm luktar illa betyder att det är fult att skryta.
 • Detta ordspråk säger också att bra och skickliga personer inte behöver skryta om det de kan.

Eget berom luktar illa sager att det ar fult att skryta

En dålig hantverkare klagar på sina verktyg

 • Ordspråket en dålig hantverkare klagar på sina verktyg betyder att personer som skyller ifrån sig oftast inte är så duktiga.
 • En version av detta ordspråk fanns i Frankrike på 1300-talet som sa: "En dålig hantverkare hittar aldrig rätt verktyg".
 • Den utformning vi har på ordspråket idag kommer förmodligen från 1600-talets England.

En kedja är inte starkare än sin svagaste länk

 • Ordspråket en kedja är inte starkare än sin svagaste länk betyder att alla måste vara duktiga för att gruppen ska lyckas.
 • Detta ordspråk kommer från den skotske författaren Thomas Reids text “Essays on the Intellectual Powers of Man” från 1786.

En olycka kommer sällan ensam

 • Ordspråket en olycka kommer sällan ensam betyder att när något dåligt händer så händer det på en gång eller i omgångar.
 • Detta ordspråk finns även på andra språk såsom engelska ("when it rains, it pours") och tyska ("ein Unglück kommt selten allein").
 • Ordspråket kommer förmodligen från en fransk kortfilm från 1903 med Georges Méliès.

En olycka kommer sallan ensam betyder att allt daligt ofta kommer pa samma gang

En svala gör ingen sommar

 • Ordspråket en svala gör ingen sommar betyder att en indikation inte räcker för att dra en slutsats.
 • En variant till detta ordspråk är: "En fluga gör ingen sommar".
 • Den engelska varianten heter "one swallow does not a summer make", och betyder också att man inte ska dra förhastade slutsatser.

En vandring på tusen mil börjar alltid med ett steg

 • Ordspråket en vandring på tusen mil börjar alltid med ett steg betyder att man måste vara beslutsam för att lyckas.
 • Detta ordspråk kommer ursprungligen från Kina. Närmare bestämt från en bok som skrevs av Dao De Jing.

Ensam är stark

 • Ordspråket ensam är stark betyder att du klarar stora uppgifter på egen hand.
 • Detta ordspråk vill förtydliga att det ibland är positivt att vara själv.

Ensam ar stark betyder att du ar starkare an vad du tror

Envar sin egen lyckas smed

 • Ordspråket envar sin egen lyckas smed betyder att alla ansvarar för sin egen framgång.
 • Detta ordspråk vill förtydliga att du måste jobba hårt för att bra saker ska hända.

Ett gott skratt förlänger livet

 • Ordspråket ett gott skratt förlänger livet betyder att du vinner på att skratta och vara glad.
 • Detta ordspråk kommer från Bibeln och citatet: "A joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bones."

Ett gott skratt forlanger livet betyder att det ar viktigt att vara glad

Ett mjukt svar stillar vreden

 • Ordspråket ett mjukt svar stillar vreden betyder att ett lugnt svar även gör den arge lugn.
 • Detta ordspråk kommer från Bibeln och citatet: "if you speak kindly and softly, angry people will feel calmer."

Ett rent samvete är bästa huvudkudde

 • Ordspråket ett rent samvete är bästa huvudkudde betyder att du sover bättre om du inte är tyngd av dåligt samvete.
 • Detta ordspråk kommer förmodligen från den australiske författaren Jay Kristoff.

Envis som synden

 • Ordspråket envis som synden betyder att det är dåligt att vara envis.
 • Detta ordspråk kommer från Bibeln där Gud flera gånger straffar envisa personer.

Envis som synden betyder att det ar daligt att vara envis

Ordspråk på F

Finns det hjärterum så finns det stjärterum

 • Ordspråket finns det hjärterum så finns det stjärterum betyder att med rätt vänner löser sig allt.
 • Detta ordspråk handlar om att goda vänner kan tränga ihop sig för att alla ska trivas.

Fint folk kommer alltid sent

 • Ordspråket fint folk kommer alltid sent betyder att ju senare du kommer, desto högre status har du.
 • Detta ordspråk har sitt ursprung i att hedersgästen alltid anlände sist på fina bjudningar förr i tiden.

Fint folk kommer alltid sent betyder att ju senare du ar desto hogre status har du

Friskt vågat hälften vunnet

 • Ordspråket friskt vågat hälften vunnet betyder att bara du vågar prova något nytt har du kommit långt.
 • Detta ordspråk kommer från den romerske poeten Horatius som levde för cirka 2 000 år sedan.

Framgång ger vänner, motgång testar dem

 • Ordspråket framgång ger vänner, motgång testar dem betyder att dina riktiga vänner är de som stannar kvar vid motgång.
 • Detta ordspråk förtydligar att man inte ska ta sina mest trogna vänner för givet.

Först till kvarn får först mala

 • Ordspråket först till kvarn får först mala betyder att den som är först får det som erbjuds, resten får stå i kö och vänta.
 • Detta ordspråk kommer från en tysk lagbok vid namn ”Sachsenspiegel” som gavs ut på 1200-talet.
 • Det ursprungliga tyska citatet säger  ”Wer zuerst komme, der mahle zuerst”, som betyder ungefär: Den som först kommer, maler först.

Forst till kvarn far saden mala betyder att den som ar forst far det som erbjuds

Ordspråk på G

Gammal kärlek rostar aldrig

 • Ordspråket gammal kärlek rostar aldrig betyder att äkta kärlek stannar kvar för evigt.
 • Detta ordspråk kommer från ett gammalt latinskt uttryck (vetus amor non sentit rubiginem) som betyder "äkta kärlek känner ingen rost".

Gammal är äldst

 • Ordspråket gammal är äldst betyder att man ska lyssna på den som är äldst för att hans ord väger tyngst.
 • Detta ordspråk vill förtydliga att gamla personer har erfarenheter som är värda mycket.

Gammal ar aldst betyder att den aldste personens ord alltid vager tyngst

Ge dig inte på berg när det finns småsten

 • Ordspråket ge dig inte på berg när det finns småsten betyder att det inte lönar sig att ge sig på fel person.
 • Detta ordspråk vill även förtydliga vikten av att prioritera rätt.

Genom sig själv känner man andra

 • Ordspråket genom sig själv känner man andra betyder att dina tankar om andra speglar hur du själv är som person.
 • Detta ordspråk säger alltså att om du tycker att andra är svartsjuka beror det sannolikt på att du själv är en svartsjuk person.

Genväg är ofta senväg

 • Ordspråket genväg är ofta senväg betyder att det ofta är en dålig idé att leta efter enkla genvägar när man gör saker.
 • Detta ordspråk säger att det är viktigt att man gör saker rätt från början i stället för att leta efter genvägar.

Genvag ar ofta senvag betyder att du straffas av att ta enkla genvagar

Ger man någon lillfingret så tar de hela handen

 • Ordspråket ger man någon lillfingret så tar de hela handen betyder att du ska passa dig för personer som vill utnyttja dig.
 • Detta ordspråk säger att det är farligt att ge giriga personer saker, för de vill bara ha mer och mer.

Gråt inte över spilld mjölk

 • Ordspråket gråt inte över spilld mjölk betyder att du inte ska vara ledsen över saker du inte kan göra någonting åt. Alltså saker som redan hänt.
 • Detta ordspråk kommer från bankiren George Ogilvy Preshaw och hans bok "Banking Under Difficulties" som gavs ut år 1888.

Grat inte over spilld mjolk betyder att du inte ska vara ledsen over sadant du inte kan gora nagonting at

Gräset är alltid grönare på andra sidan

 • Ordspråket gräset är alltid grönare på andra sidan betyder att man ofta tror att andra har det bättre trots att det inte är så.
 • Detta ordspråk fungerar också som en varning: Det man vill ha lockar alltid mer men kan samtidigt vara bedrägligt.
 • Ordspråket kommer från poeten Publius Ovidius Naso som levde för cirka 2 000 år sedan. Han skrev då: "Skörden är alltid bättre på den andre mannens fält."

Gräv där du står

 • Ordspråket gräv där du står betyder att en förändring börjar alltid inom din egen närhet.
 • Detta ordspråk säger alltså att du måste rannsaka dig själv innan du kan börja försöka förändra någon annan.

Grav dar du star betyder att forandring maste komma inifran dig sjalv

Gräv inte upp större sten än du kan bära

 • Ordspråket gräv inte upp större sten än du kan bära betyder att det ofta straffar sig att vara övermodig.
 • Detta ordspråk vill förtydliga att det är enkelt att tro att man klarar av för mycket.

Gud tar och Gud ger

 • Ordspråket Gud tar och Gud ger betyder att alla bra saker du har kan försvinna direkt och utan förvarning.
 • Detta ord kommer från Bibeln, och mer specifikt från Guds prövningar av Job.
 • Ordspråket kommer från Job 1:21, och uttrycket: “Gud tar och Gud ger; prisad vare guds namn”.

Guld förblindar många, kärleken förblindar alla

 • Ordspråket guld förblindar många, kärleken förblindar alla betyder att kärleken får personer att göra konstiga saker.
 • Detta ordspråk vill förtydliga att kärleken kan få dig att inte se dåliga personlighetsdrag hos den du älskar.

Gå inte över ån efter vatten

 • Ordspråket gå inte över ån efter vatten betyder att den enklaste lösningen oftast är den bästa.
 • Detta ordspråk vill förtydliga att det ofta finns enkla sätt att lösa avancerade problem.

Ga inte efter an efter vatten betyder att den enklaste losningen oftast ar bast

Ordspråk på H

Har man bra skor, kan man gå långt

 • Ordspråket har man bra skor, kan man gå långt betyder att du kan klara av i princip vad som helst med rätt förutsättningar.
 • Detta ordspråk vill förtydliga att förberedelserna är minst lika viktiga som utförandet.

Har man tagit fan i båten får man ro honom i land

 • Ordspråket har man tagit fan i båten får man ro honom i land betyder att du måste slutföra det du påbörjat oavsett konsekvenserna.
 • Detta ordspråk vill förtydliga att du måste ta ansvar för dina handlingar även om det inte är så kul.

Har man sagt A får man säga B

 • Ordspråket har man sagt A får man säga B betyder att du alltid ska avsluta dina resonemang.
 • Detta ordspråk vill alltså förtydliga att du ska fullfölja det du påbörjat.

Har man sagt a far man saga b betyder att du maste avsluta dina resonemang

Hellre fria en skyldig än fälla en oskyldig

 • Ordspråket hellre fria en skyldig än fälla en oskyldig betyder att man inte ska fällas om det finns tvivel gällande om man är skyldig.
 • Detta ordspråk kommer från en gammal romersk lagtolkning som säger: "Den anklagade ska vara i favör mot den anklagande."

Hoppet är det sista som lämnar människan

 • Ordspråket hoppet är det sista som lämnar människan betyder att människor alltid har hoppet kvar oavsett vad som händer.
 • Detta ordspråk kommer från ett citat från den franske 1600-talsförfattaren François de La Rochefoucauld.

Hungern är den bästa kryddan

 • Ordspråket hungern är den bästa kryddan betyder att allt smakar bra när du är hungrig.
 • Detta ordspråk kommer från 1600-talsförfattaren Miguel de Cervantes Saavedras citat: "Hungern är den bästa såsen i världen."

Hundern ar den basta kryddan betyder att allt smakar bra nar magen kurrar

Hur man än vänder sig har man ändan bak

 • Ordspråket hur man än vänder sig har man ändan bak betyder att oavsett hur du gör blir resultatet detsamma.
 • Detta ordspråk tolkas ofta negativt såsom: Det spelar ingen roll vad jag gör, resultatet blir ända alltid likadant.
 • Men ordspråket kan även tolkas positivt såsom: ”Jag är den jag är, och duger inte det så får det väl vara.”

Hut går hem

 • Ordspråket hut går hem betyder att den som hutar åt någon blir själv åthutad.
 • Detta ordspråk vill alltså förtydliga att fräckhet straffar sig.

Hälsan tiger still

 • Ordspråket hälsan tiger still betyder att det som fungerar och är friskt inte gör så mycket väsen av sig.
 • Detta ordspråk kommer från en dikt som heter Odalbonden, som skrevs av Erik Gustaf Geijer i början av 1800-talet.

Hämnden är ljuv

 • Ordspråket hämnden är ljuv betyder att hämnd är någonting man njuter av.
 • Detta ordspråk har yttrats av bland annat Shakespeare och den brittiske 1700-talsförfattaren Richard Brinsley Sheridan.

Hamnden ar ljuv betyder att hamnd ar nagonting man njuter av

Hämnden är en rätt som bäst avnjuts kall

 • Ordspråket hämnden är en rätt som bäst avnjuts kall betyder att det är bäst att vänta lite med att ta sin hämnd. Den blir ljuvare då.
 • Detta ordspråk kommer från en fransk författare vid namn Eugene Sue och hans roman “Memoirs of Matilda".

Högmod går före fall

 • Ordspråket högmod går före fall betyder att den som är högmodig (mallig) förr eller senare straffas för det.
 • Detta ordspråk kommer från Bibeln och ett citat från kung Solomon.

Hogmod gar fore fall betyder att man till slut straffas om man ar for mallig

Ordspråk på I

I de lugnaste vattnen går de största fiskarna

 • Ordspråket i de lugnaste vattnen går de största fiskarna betyder att den som verkar snäll och ordentlig kanske är en riktig skurk.
 • Detta ordspråk betyder alltså att man inte bara ska se på det ytliga hos personer.

I krig och kärlek är allting tillåtet

 • Ordspråket i krig och kärlek är allting tillåtet betyder att det finns situationer då vanliga regler inte gäller.
 • Detta ordspråk kommer från den engelske 1500-talspoeten John Lyly.

I mörker är alla katter grå

 • Ordspråket i mörker är alla katter grå betyder att alla är lika mycket värda när det väl kommer till kritan.
 • Detta ordspråk kommer från den amerikanske författaren Benjamin Franklin som levde på 1700-talet.

I morker ar alla katter gra betyder att alla ar lika mycket varda

I nöden prövas vännen

 • Ordspråket i nöden prövas vännen betyder att vänskapsband prövas när man har det som värst.
 • Detta ordspråk kommer ursprungligen från en latinsk fras som betyder: "En vän i nöd är en riktig vän"

Idel solsken gör öken

 • Ordspråket idel solsken gör öken betyder att evig framgång är negativt.
 • Detta ordspråk förtydligar alltså att man behöver olika upplevelser, exempelvis sorg och vrede för att bli en komplett människa.
 • Ordspråket är ursprungligen arabiskt.

Idel solsken gor oken betyder att man maste kanna olika saker for att bli en mer komplett manniska

Ingen kan allt, men alla kan något

 • Ordspråket ingen kan allt, men alla kan något betyder att allas arbetsinsatser är värdefulla.
 • Detta ordspråk kommer från den amerikanske författaren Edward Everett Hale.

Ingen ko på isen

 • Ordspråket ingen ko på isen betyder att det är ingen fara.
 • Detta ordspråk har också en längre version som heter: "Det är ingen ko på isen så länge rumpan är på land."

Ingen ko pa isen betyder att det ar ingen fara

Ingen rök utan eld

 • Ordspråket ingen rök utan eld betyder att om någon blir anklagad för någonting finns det lite sanning bakom anklagelserna.
 • Detta ordspråk finns i ett flertal ordspråksböcker från 1300-talet och framåt, men det exakta ursprunget är förmodligen okänt.

Ingen rok utan eld betyder att det finns sanning bakom alla pastaenden

Ingen är profet i sitt eget land/i sin egen hemstad

 • Ordspråket ingen är profet i sitt eget land/i sin egen hemstad betyder att det är svårt att bli uppskattad i sin närhet.
 • Detta ordspråk kommer från Bibeln och att Jesus inte var uppskattad där han själv bodde.

Ingenting är nytt under solen

 • Ordspråket ingenting är nytt under solen betyder ungefär; "det där har jag hört förut." eller "så kommer det alltid att vara."
 • Detta ordspråk kommer från Bibeln, och författaren vill sannolikt förtydliga att livet ofta är enformigt.

Ingenting ar nytt under solen betyder att allt ar som det alltid har varit

Inget är så bra att det inte kan göras bättre

 • Ordspråket inget är så bra att det inte kan göras bättre betyder att allt kan förbättras oavsett hur bra det är.
 • Detta ordspråk vill förtydliga att du aldrig ska vara nöjd även om ditt resultat är till synes helt perfekt.

Inget ont som inte har något gott med sig

 • Ordspråket inget ont som inte har något gott med sig betyder att negativa händelser ofta har någonting positivt med sig.
 • Detta ordspråk vill förtydliga att det sällan händer saker som är 100 % negativa för de som påverkas.

Inget varar för evigt

 • Ordspråket inget varar för evigt betyder att allt har ett slut.
 • Detta ordspråk vill förtydliga att allt förändras oavsett vad vi gör och oavsett om vi märker det eller inte.

Ingenting varar for evigt betyder att allt har ett slut oavsett vad vi gor

Inga träd växer till himlen

 • Ordspråket inga träd växer till himlen betyder att inget varar för evigt.
 • Detta ordspråk kommer från Tyskland, och förtydligar att i princip allt har en gräns.
 • Ordspråket används ofta inom finanssektorn när någon vill säga att en fond eller aktie inte kan bli värd hur mycket som helst.

Inga trad vaxer till himmelen betyder att inget varar for evigt

Ingen fara på taket, så länge skorstenen står

 • Ordspråket ingen fara på taket, så länge skorstenen står betyder att allt är lugnt, åtminstone just nu.
 • Detta ordspråk kommer från tankegångarna att om man har en fara på taket är faran också väldigt nära.

Ordspråk på J

Ju fler kockar, desto sämre soppa

 • Ordspråket ju fler kockar, desto sämre soppa betyder att resultatet blir sämre om du ber många som kan samma saker göra en uppgift.
 • Detta ordspråk kommer från den engelske poeten George Gascoigne som sa: "Om alla lägger någonting i soppan kommer den till slut smaka illa."

Ju närmare källan, desto klarare vatten

 • Ordspråket ju närmare källan, desto klarare vatten betyder att källan är Gud, och Gud är sanningen.
 • Detta ordspråk betyder alltså att ju närmare Gud man kommer, desto närmare kommer man sanningen.

Ju senare på kvällen, desto vackrare folk

 • Ordspråket ju senare på kvällen, desto vackrare folk betyder att hedersgästerna traditionellt sett kommer sist på bjudningar och slipper vänta på andra gäster.
 • Som hedersgäster inkluderas bland annat brudpar, statschefer och jubilarer.

Ordspråk på K

Kasta inte yxan i sjön

 • Ordspråket kasta inte yxan i sjön betyder att man inte ska ge upp för hastigt utan att tänka sig för.
 • Det är svårt att säga exakt var detta ordspråk kommer från, men förmodligen är det Bibeln och en engelsk fabel om en skogshuggare.

Kasta inte yxan i sjon betyder att du inte ska ge upp utan att tanka dig for

Kaka söker maka

 • Ordspråket kaka söker maka betyder att man vill ha en partner som liknar en själv.
 • Detta ordspråk betyder alltså att likasinnade dras till varandra och ofta passar bra ihop.

Kasta inte pärlor åt svinen

 • Ordspråket kasta inte pärlor åt svinen betyder att du inte ska ödsla värdefulla saker på någon som inte uppskattar värdet av dem.
 • Detta ordspråk kommer från Bibelns Nya Testamente och kapitlet Matteus 7:6.

Kasta inte parlor at svinen betyder att man inte ska odsla bra saker pa daliga manniskor

Kasta inte sten i glashus

 • Ordspråket kasta inte sten i glashus betyder att man inte ska kritisera någon annan för saker man själv inte uppfyller.
 • Enligt detta ordspråk är du en hycklare om du klandrar andra men själv inte har ett rent samvete.

Kasta inte ut barnet med badvattnet

 • Ordspråket kasta inte ut barnet med badvattnet betyder att du inte ska göra dig av med det som är bra bara för att saker i närheten är dåliga.
 • Detta ordspråk kan ha kommit från att barnen traditionellt fått bada sist, och när man tömde tunnan skulle man se till att barnet inte åkte med badvattnet rätt ut i latringropen.

Klaga inte över för litet vind – lär dig segla

 • Ordspråket klaga inte över för litet vind – lär dig segla betyder att du ska hitta kreativa lösningar i stället för att klaga.
 • Detta ordspråk vill också säga att du inte har rätt att klaga om du inte ens försökt hitta en vettig lösning.

Klaga inte over for litet vind

Kläder efter väder

 • Ordspråket kläder efter väder betyder att det inte finns något dåligt väder, bara dåliga kläder.
 • Detta ordspråk vill alltså säga att dåligt väder inte är en ursäkt för att stanna inne och inte göra någonting.

Klader efter vader betyder att daligt vader inte ar en ursakt for att stanna inne

Kläderna gör mannen

 • Ordspråket kläderna gör mannen betyder att andra behandlar dig på olika sätt beroende på hur du klär dig.
 • Detta ordspråk kommer från Shakespeare ("apparel oft proclaims the man") och Mark Twain ("clothes make a man").

Kladerna gor mannen betyder att din kladstil paverkar hur andra behandlar dig

Kommer tid kommer råd

 • Ordspråket kommer tid kommer råd betyder att lösningen kommer av sig självt.
 • Detta ordspråk betyder alltså att har man tålamod löser sig det mesta.

Kärleken går dit den vill och inte dit den borde

 • Ordspråket kärleken går dit den vill och inte dit den borde betyder att kärleken är oförutsägbar och omöjlig att kontrollera.
 • Detta ordspråk vill alltså säga att man inte själv kan välja den man blir kär i, och att det bara är naturligt.

Kärleken är blind

 • Ordspråket kärleken är blind betyder att det är svårt att se brister hos de du älskar.
 • Detta ordspråk kommer ursprungligen från den engelske 1300-talsförfattaren Geoffrey Chaucer.
 • Uttrycket kommer alltså inte från William Shakespeare, även om han gjorde uttrycket mer populärt i pjäser såsom "Henry V".

Karleken ar blind betyder att det ar svart att se brister hos den man alskar

Kärt barn har många namn

 • Ordspråket kärt barn har många namn betyder att det finns många namn på både personer och saker som är populära.
 • Ett exempel på hur ordspråket fungerar är att en känd person får många smeknamn och/eller öknamn beroende på vad andra tycker om kändisen.

Köp inte grisen i säcken

 • Ordspråket köp inte grisen i säcken betyder att man köper någonting okänt som både kan vara värdefullt och värdelöst innan man vet vad det är.
 • Detta ordspråk kommer från ett tyskt ordspråk: "Köp inte katten i säcken", som den påhittade sagokaraktären Eulenspiegel har sagt.

Ordspråk på L

Lagom är bäst

 • Ordspråket lagom är bäst betyder att den exakt rätta mängden även är den bästa mängden.
 • Detta ordspråk vill även säga att det inte finns något värde i att ha för mycket av någonting.

Lagom ar bast betyder att den ratta mangden ar den basta mangden

Lagt kort ligger; och vatten finns i kran

 • Ordspråket lagt kort ligger; och vatten finns i kran betyder att man får stå för det man gjort.
 • Detta ordspråk säger även att det är omoraliskt att ändra dig när du bestämt dig för någonting.

Lat man bär hellre ihjäl sig än går två gånger

 • Ordspråket lat man bär hellre ihjäl sig än går två gånger betyder att man straffas för sitt lata beteende.
 • Detta ordspråk säger även att den eftertänksamme och arbetsvillige belönas i slutänden.

Lat skräddare tar lång tråd

 • Ordspråket lat skräddare tar lång tråd betyder att det straffar sig att vara lat och ta genvägar.
 • Detta ordspråk säger att lathet straffar sig då det är svårt och tidsödande att sy med för lång tråd, främst då tråden kan slå knut på sig själv.

Lat skraddare tar lang trad betyder att det straffar sig att vara lat

Lika barn leka bäst

 • Ordspråket lika barn leka bäst betyder att människor med samma åsikter och/eller utseende ofta slår sig samman.
 • Detta ordspråk kommer förmodligen från den brittiske konstnären William Turner och hans citat: "Fåglar med samma kynne och karaktär flyger alltid tillsammans."

Lite ljuga pryder tal

 • Ordspråket lite ljuga pryder tal betyder att små förskönande lögner är ganska oförargliga.
 • Detta ordspråk förtydligar att ibland är den lilla lögnen skonsam för att sanningen kan göra den andre illa.

Lite ljuga pryder tal betyder att vissa logner ar oforargliga

Liten tuva stjälper ofta stort lass

 • Ordspråket liten tuva stjälper ofta stort lass betyder att små detaljer är avgörande för om någonting ska lyckas eller inte.
 • Detta ordspråk säger att du ska titta på helheten i stället för att bara fokusera på det du tror är viktigt.

Litet men gott, sa mannen som patta katten

 • Ordspråket litet men gott, sa mannen som patta katten är ett skånskt ordspråk där det skånska ordet patta betyder dia.
 • Detta ordspråk betyder alltså att "det är inte mycket men alltid något".

Litet ar gott sa mannen och patta katten betyder att det ar inte mycket men alltid nagot

Livet är kort, konsten är lång

 • Ordspråket livet är kort, konsten är lång betyder att konstverk har en längre livstid än människor.
 • Detta ordspråk kommer från den grekiske läkaren Hippokrates som levde 300 f.Kr.

Lugn som en filbunke

 • Ordspråket lugn som en filbunke betyder att man är lika lugn som en filbunke som i sin tur tar lång tid att göra och kräver tålamod. Detta då filbunkens innehåll måste få självsurna.
 • Detta ordspråk är helsvenskt och kommer från 1845 och Johan Jolins pjäs En komedi, där man för höra detta ordspråk för första gången.

Lugn som en filbunke betyder att man har talamod och later saker ta sin tid

Lugnet före stormen

 • Ordspråket lugnet före stormen betyder att det är en kort period av stillsamhet innan någonting allvarligt händer.
 • Detta ordspråk kommer ursprungligen från sjömän som observerat att det alltid var som lugnast innan stormen kom.
 • Den första officiella användningen av citatet kom förmodligen från pjäsen "The Dumb Knight" som framfördes 1601 i England.

Lyckan står den djärve bi

 • Ordspråket lyckan står den djärve bi betyder att de som tar risker oftast vinner på det.
 • Detta ordspråk kommer från den romerske komediförfattaren Publius Terentius Afer som levde 100 f.Kr.
 • Den engelska versionen av ordspråket är särskilt känt och lyder: "Fortune favours the bold."

Lyckan star den djarve bi betyder att den som tar risker belonas

Lyckan kommer lyckan går

 • Ordspråket lyckan kommer lyckan går betyder att oavsett hur lycklig man är ska man alltid hålla fast vid sin tro till Gud.
 • Detta ordspråk kommer från en gammal bön för barn: "Gud som haver barnen kär". Ingen vet vem författaren till bönen är.

Låta maten tysta mun

 • Ordspråket låta maten tysta mun betyder att man ska vara tyst när man äter.
 • Detta ordspråk vill förtydliga att det är ofint att "tramsa och prata strunt" när man äter mat.

Lat maten tysta mun betyder att du ska vara tyst nar du ater

Låt inte gräset gro under fötterna

 • Ordspråket låt inte gräset gro under fötterna betyder att du ska göra någonting direkt då det inte lönar sig att vänta.
 • Detta ordspråk kommer från pjäsen "Ralph Roister Doister" som skrevs av Nicolas Udall och framfördes 1566.

Låt inte vargen vakta fåren

 • Ordspråket låt inte vargen vakta fåren betyder att det finns personer som är direkt olämpliga för att göra vissa saker, och därför inte förtjänar ditt förtroende.
 • Detta ordspråk förtydligar även vikten av att veta vem det är du anlitar för att göra viktiga saker.

Lat inte vargen vakta faren betyder att vissa inte fortjanar ditt fortroende

Lägg inte alla ägg i samma korg

 • Ordspråket lägg inte alla ägg i samma korg betyder att det är riskfyllt att bara satsa på en sak, men samtidigt betydligt bättre att satsa på flera olika saker.
 • Detta ordspråk förtydligar alltså att det är viktigt att sprida sina risker, och är ett uttryck som oftast nämns inom ekonomiska sammanhang såsom investeringar.

Lär dig av andras misstag, du hinner inte själv begå dem alla

 • Ordspråket lär dig av andras misstag, du hinner inte själv begå dem alla betyder att du ska lära dig av andra då du själv omöjligt kan veta allt.
 • Ingen vet säkert, men man tror att detta ordspråk kommer från Oliver Wendell Holmes som var domare i USA:s högsta domstol i början av 1900-talet.

Lärdom är mer värt än guld

 • Ordspråket lärdom är mer värt än guld betyder att den kunskap du får när du gör någonting är bättre än fysiska belöningar såsom guld.
 • Detta ordspråk kommer från bibelcitatet: "Att vinna vishet är bättre än guld, vinna insikt mer värt än silver" (Ordspråksboken 16:16).

Kunskap ar vart mer an guld betyder att kunskap ar vart mer an fysiska saker

Lätt fånget, lätt förgånget

 • Ordspråket lätt fånget, lätt förgånget betyder att det som är lätt att vinna också är lätt att förlora.
 • Detta ordspråk från ett kinesiskt uttryck från f.Kr. som grovt översatt säger: "snabbt kommet och snabbt förgånget."

Lättare döljer en vis sin visdom än en dåre sin dårskap

 • Ordspråket lättare döljer en vis sin visdom än en dåre sin dårskap betyder att det är mer uppenbart när någon ovis pratar osanning än när den kloke talar sanning.
 • Detta ordspråk betyder att man lätt avslöjas när man pratar om ämnen man inte behärskar.

Lögnaren blir bara trodd en gång

 • Ordspråket lögnaren blir bara trodd en gång betyder att få väljer att lita på en person som en gång visat sig vara opålitlig.
 • Detta ordspråk vill förtydliga att du har allt att förlora på att ljuga.

Lognaren blir bara trodd en gang betyder att fa valjer att lyssna pa en opalitlig person

Ordspråk på M

Magen mättas förr än ögat

 • Ordspråket magen mättas förr än ögat betyder att men ofta vill ha mer mat än vad man klarar av att äta.
 • Detta ordspråk säger alltså att ögonen är omättliga till skillnad från magen som kan säga stopp.

Man blir aldrig gammal, bara äldre

 • Ordspråket man blir aldrig gammal, bara äldre betyder att man lägger erfarenheter till åren, och fortsätter att vara en fullvärdig person.
 • Detta ordspråk vill påtala att även om åren blir flera är man inte gammal och oduglig.

Man blir inte gammal bara aldre betyder att aldre personer ocksa har ett stort varde

Man får ta seden dit man kommer

 • Ordspråket man får ta seden dit man kommer betyder att man ska göra som värden gör när man är gäst.
 • Detta ordspråk betyder alltså att det är din skyldighet som gäst att anpassa dig, medan värden inte behöver göra det.

Man får ta saken i egna händer

 • Ordspråket man får ta saken i egna händer betyder att man får göra någonting själv då andra inte verkar vilja göra det.
 • Detta ordspråk betyder att det är bra att vara självständig och viljestark.

Man far ta saker i egna hander betyder att det ar bra att vara handlingskraftig

Man får vad man betalar för

 • Ordspråket man får vad man betalar för betyder att billiga saker i regel inte är av särskilt hög kvalitet.
 • Detta ordspråk kommer från den amerikanske författaren och konstnären Kurt Vonnegut.

Man far det man betalar for

Man har aldrig roligare än vad man gör sig

 • Ordspråket man har aldrig roligare än vad man gör sig betyder att du inte ska förvänta dig att andra ska göra dig på gott humör.
 • Detta ordspråk förtydligar att ju gladare du själv är, desto roligare får du.

Man hör vad man vill höra

 • Ordspråket man hör vad man vill höra betyder att de egna förväntningarna gör att vi hör fel, och inte det språk som används.
 • Detta ordspråks korrekthet har förtydligats av Per Linell, som är professor i kommunikation vid Göteborgs universitet.

Man hor det man vill hora

Man kan inte både ha och äta kakan

 • Ordspråket man kan inte både ha och äta kakan betyder att det finns tillfällen du inte kan välja att få två bra saker, utan måste välja en.
 • Detta ordspråk kommer från en brittisk greve som skickade ett brev med detta uttryck år 1538.

Man kan inte bade ha och ata kakan betyder att ibland maste man valja mellan 2 saekr

Man kan inte lära gamla hundar sitta

 • Ordspråket man kan inte lära gamla hundar sitta betyder att det är svårt att ändra andras vanor och inställning till saker.
 • Detta ordspråk används ofta för att beskriva personer som vägrar förändra sig och anpassa sig efter andra.

Man lär sig av misstagen

 • Ordspråket man lär sig av misstagen betyder att det är positivt att lära sig av sina misstag då man således kan bli bättre och växa som människa.
 • Variationer av detta uttryck har yttrats av bland annat Winston Churchill: “Those that fail to learn from history are doomed to repeat it.”

Man lär så länge man lever

 • Ordspråket man lär så länge man lever betyder att det aldrig är för sent att lära sig nya saker.
 • Detta ordspråk förtydligar vikten av att det lönar sig att vara öppen för nya intryck.

Man lar sa lange man lever betyder att det aldrig ar for sent att lara sig nya saker

Man måste lära sig krypa innan man kan gå

 • Ordspråket man måste lära sig krypa innan man kan gå betyder att du måste lära dig det viktigaste först, annars blir det fel när du ska lära dig mer inom samma ämne.
 • Detta ordspråk förtydligar alltså att det är viktigt att lära sig det mest grundläggande, annars blir det lätt fel.

Man måste rätta munnen efter matsäcken

 • Ordspråket man måste rätta munnen efter matsäcken betyder att man inte ska leva över sina tillgångar.
 • Förr i tiden betydde detta ordspråk att du skulle vara nöjd med den mat du hade med dig på utflykten, men ordspråket har bytt betydelse och handlar nu om hur du spenderar dina pengar.

Man maste matta munnen eftert matsacken

Man saknar inte kon förrän båset är tomt

 • Ordspråket man saknar inte kon förrän båset är tomt betyder att man först inser vad något är värt när man förlorar det.
 • Detta ordspråk förtydligar att det är lätt att ta saker för givet.

Man saknar inte kon forran baset ar tomt betyder att det ar latt att ta saker for givet

Man ska inte bjuda bagarbarn på bullar

 • Ordspråket man ska inte bjuda bagarbarn på bullar betyder att man inte ska erbjuda hjälp till någon som är expert inom området.
 • Detta ordspråk säger att man inte ska ge saker till personer som inte är i behov av det.

Man ska inte buga för dumheten bara för att den är gammal

 • Ordspråket man ska inte buga för dumheten bara för att den är gammal betyder att ett dåligt beteende inte blir mer acceptabelt bara för att åren går.
 • Detta ordspråk säger alltså att ett dumt beteende inte blir acceptabelt bara för att "man alltid gjort så".

Man ska inte ropa varg i onödan

 • Ordspråket man ska inte ropa varg i onödan betyder att du inte ska fråga efter hjälp då du inte behöver det, för då tröttnar andra på att hjälpa dig.
 • Detta ordspråk kommer från berättelsen om Pojken och vargen, som skrevs av författaren Aisopos omkring år 500 f.Kr.

Man ska inte ropa varg i onodan betyder att du bara ska be om hjalp nar du behover den

Man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten

 • Ordspråket man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten betyder att man inte ska räkna med något innan man är 100 % säker på att man har det.
 • Detta ordspråk är ett av många som säger att du inte ska ta ut saker i förskott.

Man ska inte lita på nattgammal is

 • Ordspråket man ska inte lita på nattgammal is betyder att man inte ska dra förhastade slutsatser.
 • Detta ordspråk förtydligar att det behövs mycket information för att få veta sanningen.

Man ska inte lägga näsan i blöt

 • Ordspråket man ska inte lägga näsan i blöt betyder att man inte ska bry sig om saker man inte har med att göra.
 • En version av detta ordspråk lyder: ”Man ska inte lägga sin hjärna i blöt”, som betyder att det är dumt att oroa sig över det man inte har med att göra.

Man ska inte lagga nasan i blot betyder att det ar fult att lagga sig i andras ensaker

Man ska inte sätta bocken som trädgårdsmästare

 • Ordspråket man ska inte sätta bocken som trädgårdsmästare betyder att man inte ska låta någon göra någonting hon är olämplig för.
 • Detta ordspråk kommer från 1600-talet och säger även att rätt person ska vara på rätt plats, annars kan det gå illa.

Man ska smida medan järnet är varmt

 • Ordspråket man ska smida medan järnet är varmt betyder att man ska göra det som krävs så länge rätt förutsättningar finns.
 • Detta ordspråk förtydligar även att du förlorar på att vänta för länge, för då har järnet blivit kallt och är inte längre särskilt formbart.

Man ska skilja på sak och person

 • Ordspråket man ska skilja på sak och person betyder att en person som har en åsikt man inte håller med om betyder inte att man tycker illa om personen.
 • Detta ordspråk förtydligar att man inte behöver dela en persons tankar och åsikter för att man ska kunna tycka om personen.

Man tröttnar aldrig på att arbeta åt sig själv

 • Ordspråket man tröttnar aldrig på att arbeta åt sig själv betyder att det är såväl lönsamt som roligt att arbeta åt sig själv i stället för andra.
 • Detta ordspråk kommer från Ryssland och förtydligar varför det är en bra idé att starta ett eget företag i stället för att arbeta för en chef man inte gillar.

Man trottnar aldrig pa att jobba for sig sjalv betyder att det ar givande att starta foretag

Man är alltid sig själv närmast

 • Ordspråket man är alltid sig själv närmast betyder att även om man bryr sig om andra är det egna välmåendet viktigast.
 • Detta ordspråk vill säga att alla människor i grund och botten är själviska när det väl kommer till kritan.

Medan gräset gror, dör kon

 • Ordspråket medan gräset gror, dör kon betyder att man inte kan vänta hur länge som helst för att någonting bra ska hända.
 • Detta ordspråk förtydligar att saker och ting ibland måste ske snabbt för att man ska uppnå någon effekt.

Medan graset gror dor kon betyder att vissa saker maste ske snabbt

Min dräng har också en dräng

 • Ordspråket min dräng har också en dräng betyder att den du ger ett jobb till också har en person som får i uppgift att göra jobbet.
 • Detta ordspråk förtydligar att du sällan kan vara säker på vem som gör jobbet då den som får det likaväl kan delegera det till någon annan.

Morgonstund har guld i mund

 • Ordspråket morgonstund har guld i mund betyder att den som går upp tidigt får mycket uträttat.
 • Detta ordspråk förtydligar alltså att morgontimmarna är guld värda.

Morgonstund har guld i mund betyder att morgontimmarna ar guld varda

Mycket vill ha mer

 • Ordspråket mycket vill ha mer betyder att girigheten hos de rika inte har någon gräns.
 • En variant till detta ordspråk är: "Mycket vill ha mer, och fan vill ha fler", som förtydligar att girighet är en dödssynd.

Mycket vill ha mer betyder att girigheten hos de rika inte har nagon grans

Många bäckar små, gör en stor å

 • Ordspråket många bäckar små, gör en stor å betyder att många små bidrag kan skapa någonting riktigt stort och bra.
 • Värt att veta är att den nedkortade varianten: "Många bäckar små" är klart vanligast.

Måla inte fan på väggen

 • Ordspråket måla inte fan på väggen betyder att du framställer någonting som mycket värre än vad det är.
 • Detta ordspråk kommer från 1600-talet och den rädsla man då hade för att en olycka skulle hända bara man pratade om den.

Mala inte fan pa vaggen betyder att du framstaller nagonting som varre an vad det ar

Människan spår, Gud rår

 • Ordspråket människan spår, Gud rår betyder att det är onödigt att försöka förutse framtiden då det är högre makter som bestämmer den.
 • Detta ordspråk kommer från den nederländske författaren Thomas a Kempis som levde på 1400-talet.

Ordspråk på N

Nya kvastar sopar bäst

 • Ordspråket nya kvastar sopar bäst betyder att en ny chef eller ledare kommer med nya idéer som leder till positiva förändringar.
 • Detta ordspråk används främst inom organisationsförändringar när någon förtydligar att "den nya kvasten" ska leda till att allt blir bra.

När den rike magrar, dör den fattige

 • Ordspråket när den rike magrar, dör den fattige betyder att människor har olika marginaler till undergången.
 • Detta ordspråk förtydligar att vid en kris klarar sig de välbeställda medan de fattiga går under.

Nar den rike magrar dor den fattige betyder attt fattiga har narmast till undergangen

När det regnar på prästen, så droppar det på klockaren

 • Ordspråket när det regnar på prästen, så droppar det på klockaren kommer från att prästen förr var den mäktigaste personen i socknen.
 • Detta ordspråk förtydligar att den fattige får en liten belöning medan den mäktige blir desto rikligare belönad för samma gärning.

När det regnar manna från himlen har den fattige ingen sked

 • Ordspråket när det regnar manna från himlen har den fattige ingen sked betyder att fattiga inte har de medel som krävs för att få ta del av bra saker.
 • Detta ordspråk förtydligar att livet är svårare för personer som har dålig ekonomi.

När fan blir gammal blir han religiös

 • Ordspråket när fan blir gammal blir han religiös betyder att hur stark din åsikt än är kommer den förändras förr eller senare.
 • Detta ordspråk förtydligar att inget är beständigt.

Nar fan blir gammal blir han religios betyder att alla asikter kan andras tids nog

När Gud kommer med döden kommer Fan med arvingarna

 • Ordspråket när Gud kommer med döden kommer Fan med arvingarna betyder att alla kan bli giriga vid vissa tillfällen.
 • Detta ordspråk förtydligar att när en person avlidit flockas gamarna kring kvarlåtenskapen.

När katten är borta dansar råttorna på bordet

 • Ordspråket när katten är borta dansar råttorna på bordet betyder att när den person som har makten är borta gör de övriga som de vill.
 • Detta ordspråk kommer från 1600-tals-författaren Thomas Heywood och hans pjäs "A Woman Killed with Kindness."

När man talar om trollen så står de i farstun

 • Ordspråket när man talar om trollen så står de i farstun kan du använda när den person du samtalar om dyker upp oväntat.
 • Detta ordspråk kan också användas när någonting plötsligt blir relevant, såsom att bilen går sönder när du pratar om att bilen snart säkert går sönder.

När nöden är som störst är hjälpen som närmast

 • Ordspråket när nöden är som störst är hjälpen som närmast betyder att du inte ska ge upp även om allt ser mörkt ut.
 • Detta ordspråk förtydligar att med gott tålamod ligger räddningen på lut.

Nära skjuter ingen hare

 • Ordspråket nära skjuter ingen hare betyder att det inte är värt någonting att nästan lyckas.
 • Detta ordspråk säger alltså att även om du nästan skjuter haren har du inte vunnit någonting.

Nara skjuter ingen hare betyder att det inte finns nagon vinst i att nastan gora saker

Nöden har ingen lag

 • Ordspråket nöden har ingen lag betyder att måste man göra någonting så spelar konsekvenserna ingen roll.
 • Detta ordspråk används ofta om man blir "nödig" och inte har närhet till en regelrätt toalett.

Nöden är uppfinningarnas moder

 • Ordspråket nöden är uppfinningarnas moder betyder att man alltid hittar en lösning bara problemet är besvärande nog.
 • Detta ordspråk nämndes av den grekiske slaven och författaren Aesop cirka 600 f.Kr. i Aesops sagor. Men om Aesop verkligen var först vet ingen.

Ordspråk på O

Olika falla ödets lotter

 • Ordspråket olika falla ödets lotter betyder att livet är orättvist.
 • Detta ordspråk säger alltså att livet är ett lotteri där saker som ödet och orättvisor bestämmer hur det går för dig.

Olika falla odets lotter betyder att livet ar orattvist

Om en blind leder en blind, så faller de båda i gropen

 • Ordspråket om en blind leder en blind, så faller de båda i gropen betyder att du inte ska ta råd från någon okunnig när du själv inte kan någonting inom ämnet.
 • Detta ordspråk kommer från ett bibelcitat från Matteus-evangeliet: "Låt dem vara: de blinda leder de blinda. Och när de blinda leder de blinda faller båda i diket."

Om man inte får den man älskar, får man älska den man får

 • Ordspråket om man inte får den man älskar, får man älska den man får betyder att det är bättre att få någonting än att inte ha någonting alls.
 • Detta ordspråk betyder alltså att man ska vara nöjd med hur man har det, för alla kan inte få som de vill.

Om kvällen får den late brått

 • Ordspråket om kvällen får den late brått betyder att den late slöar så länge det går, men till slut måste ändå allt arbete göras.
 • Detta ordspråk är en uppmaning att vara arbetsam och göra rätt för sig.

Om kvallen far den late bratt betyder att det lonar sig att gora ratt for sig

Omväxling förnöjer

 • Ordspråket omväxling förnöjer betyder att du mår bra av att uppleva nya saker.
 • En rolig variant av detta ordspråk lyder: "Ombyte förnöjer, sa gubben när han kysste frugan."

Ont krut förgås inte så lätt

 • Ordspråket ont krut förgås inte så lätt betyder att dåliga saker och dåliga människor är svåra att bli av med.
 • Detta ordspråk kommer från ett tyskt uttryck som lyder "unkraut vergeht nicht", som på svenska betyder "ogräs vissnar inte."

Ont krut forgas inte latt betyder att det ar svart att bli av med saker du inte gillar

Ont ska med ont fördrivas

 • Ordspråket ont ska med ont fördrivas betyder att allvarliga problem kräver kraftfulla åtgärder.
 • Detta ordspråk kommer från en biskop i Strängnäs vid namn Laurentius Paulinus Gothus, och hans bok "Pestilentz speghel" som gavs ut 1623.

Otack är världens lön

 • Ordspråket otack är världens lön betyder att man oftast inte blir uppmärksammad om man gör någonting bra.
 • Detta ordspråk kommer från en indisk folksaga vid namn "Tigern, brahminen och schakalen" som dateras bak till ungefär 200 f.Kr.

Otack ar varldens lon betyder att man sallan blir belonad for goda garningar

Osvuret är bäst

 • Ordspråket osvuret är bäst betyder att det ofta straffar sig att vara för säker och självgod.
 • Detta ordspråk säger alltså att det lönar sig att vara ödmjuk.

Ordspråk på P

Pengar luktar inte

 • Ordspråket pengar luktar inte betyder att det inte spelar någon roll var du fått dina pengar från då de ändå har samma värde.
 • Detta ordspråk kommer från den romerske kejsaren Vespasian som beskattade Roms urinoarer, vilket han fick kritik för då det påverkade underklassen.

Pengar luktar inte betyder att pengar har samma varde oavsett ursprung

Pengar växer inte på träd

 • Ordspråket pengar växer inte på träd betyder att du måste tjäna ihop till dina pengar och därför inte ska slösa bort dem på onödiga saker.
 • Detta ordspråk förtydligar även att det är svårt att få tag på pengar, och att pengar är en begränsad resurs som kan ta slut.

Pengar vaxer inte pa trad betyder att pengar ar en viktig resurs som kan ta slut

Pengar öppnar alla portar utom himmelens

 • Ordspråket pengar öppnar alla portar utom himmelens betyder att det inte spelar någon roll hur förmögen man är om man inte har ett gott hjärta.
 • Detta ordspråk förtydligar att för att komma till himmelriket är det godheten och inte förmögenheten som belönas.

Prisa ej dag förrän sol gått ner

 • Ordspråket prisa ej dag förrän sol gått ner betyder att man ska vara på sin vakt och inte ta ut någonting i förskott.
 • Detta ordspråk förtydligar att man aldrig vet vad som kan hända.

Prisa ej dag forran solen gatt ned betyder att du inte ska ta ut nagonting i forskott

På rullande sten växer ingen mossa

 • Ordspråket på rullande sten växer ingen mossa betyder att man måste vara aktiv och sysselsätta sig för att växa som människa.
 • Detta ordspråk vill säga att om du byter saker som bostad, partner och jobb allt för ofta är det svårt att behålla sin livskraft.

Pa rullande sten vaxer ingen mossa betyder att du maste sysselsatta dig for att

Prinsessor dansar inte lyckligare

 • Ordspråket prinsessor dansar inte lyckligare betyder att det inte är titlar och status som gör folk lyckliga.
 • Detta ordspråk förtydligar att människor kan bli lyckliga oavsett ursprung och situation.

Prinsessor dansar inte lyckligare betyder att status och rikedom inte ar allt

Politiker är som krokodiler, stora i käften men saknar öron

 • Ordspråket politiker är som krokodiler, stora i käften men saknar öron betyder att politiker lovar mycket och sällan ger svar på kritik.
 • Detta ordspråk kommer från skivbolagsdirektör och politikern Bert Karlsson (Skara-Bert).

Ordspråk på R

Repetition är kunskapens moder

 • Ordspråket repetition är kunskapens moder betyder att repetition är det bästa sättet att lära sig nya saker.
 • Detta ordspråk säger alltså att repetition är nyckeln till kunskap.

Rom byggdes inte på en dag

 • Ordspråket Rom byggdes inte på en dag betyder att man måste få ta tid på sig att uträtta stora saker.
 • Det svenska ordspråket kommer från den franska medeltida frasen ”Rome ne fu[t] pas faite toute en un jour.”

Rom byggdes inte pa en dag betyder att det tar tid att utratta stordad

Ropa inte hej förrän du är över bäcken

 • Ordspråket ropa inte hej förrän du är över bäcken betyder att du inte ska ta ut en seger i förskott.
 • Detta ordspråk förtydligar även att du inte ska skryta offentligt med saker du inte vet stämmer.

Rent mjöl i påsen

 • Ordspråket rent mjöl i påsen betyder att det är fördelaktigt att inte ha något att dölja.
 • Detta ordspråk förtydligar alltså vikten av att vara ärlig.

Rent mjol i pasen betyder att det ar bra att inte ha nagonting att dolja

Ordspråk på S

Sagt ord och kastad sten kan inte tas tillbaka

 • Ordspråket sagt ord och kastad sten kan inte tas tillbaka betyder att vissa saker kan du inte ta tillbaka även om du hade velat det.
 • Detta ordspråk vill säga att om du exempelvis säger något extremt elakt till någon kan du aldrig riktigt ta tillbaka det då skadan redan är skedd.

Sent skall syndaren vakna

 • Ordspråket sent skall syndaren vakna betyder att det tar lång tid att inse sina misstag.
 • Detta ordspråk ska ha sitt ursprung i Sverige, men sannolikt också från Bibeln.

Sent ska syndaren vakna betyder att det ofta tar lang tid att forsta att man haft fel

Själv göra, själv ha

 • Ordspråket själv göra, själv ha betyder att de val du gör också påverkar ditt liv.
 • Detta ordspråk förtydligar även att du inte har rätt att beklaga dig om någon är arg på dig om det är ditt eget fel.

Själv är bästa dräng

 • Ordspråket själv är bästa dräng betyder att man tjänar på att göra saker själv i stället för att delegera till andra.
 • Detta ordspråk har använts av många, inklusive Napoleon Bonaparte och filmregissören Charles-Guillaume Etienne.

Sjalv ar basta drang betyder att man tjanar pa att gora saker sjalv

Skadeglädjen är den enda sanna glädjen

 • Ordspråket skadeglädjen är den enda sanna glädjen betyder att andras missöden är det roligaste som finns.
 • Detta ordspråk förtydligar att skadeglädje ger dig lycka, medan filosofen Aristoteles sa att skadeglädje är ”ett förklätt uttryck för aggression.”

Skam den som ger sig

 • Ordspråket skam den som ger sig betyder att den som ger upp förtjänar att känna skam över sitt misslyckande.
 • Detta ordspråk förtydligar vikten av att vara ihärdig och envis.

Skam den som ger sig betyder att det ar viktigt att vara ihardig och envis

Skenet bedrar

 • Ordspråket skenet bedrar betyder att allt inte är som det ser ut.
 • Detta ordspråk säger att en person som exempelvis alltid är sur mycket väl kan vara snäll innerst inne.

Skenet bedrar betyder att allt inte ar som det verkar

Skomakare, bliv vid din läst

 • Ordspråket skomakare, bliv vid din läst betyder att du ska hålla dig till det du kan.
 • Detta ordspråk vill säga att du inte ska hitta på nya saker då du ändå tjänar mest på att göra det du redan kan.

Skomakarens barn går i trasiga skor

 • Ordspråket skomakarens barn går i trasiga skor betyder att du oftast förbiser de som står dig närmast.
 • Detta ordspråk betyder även att de som sitter på expertisen (skomakaren med familj) är de sista som får ta del av fördelarna.

Skomakarns barn gar med trasiga skor betyder att det ar latt att forbise sina narmaste

Skrattar bäst, som skrattar sist

 • Ordspråket skrattar bäst, som skrattar sist betyder att den som hånar någon annan i slutänden kan bli den som blir utskrattad.
 • Detta ordspråk säger alltså att hån och hat straffar sig så att den som hånar till slut blir bestraffad.

Skilja agnarna från vetet

 • Ordspråket skilja agnarna från vetet betyder att man endast väljer det som är av värde.
 • Detta ordspråk säger alltså att du identifierar allt som är av värde, väljer ut det som är av värde och gör dig av med allt som inte är av värde.

Skilja agnarna fran vetet betyder att man valjer ut de som ar bast

Skillnaden mellan män och pojkar är priset på leksakerna

 • Ordspråket skillnaden mellan män och pojkar är priset på leksakerna betyder att män dras till mekaniska saker oavsett hur gamla de är.
 • Detta ordspråk förtydligar också att det är dyrt att ha barnasinnet kvar som man.

Skita i det blå skåpet

 • Ordspråket skita i det blå skåpet betyder att man har gjort bort sig eller gått för långt.
 • Detta ordspråk kommer från filmen Göta Kanal och Janne Loffe Carlssons citat: "Nu har de skitit i det blå skåpet, nu är det krig!"

Skita i det bla skapet betyder att man gjort bort sig eller gatt for langt

Skjut inte upp till morgondagen, det du kan göra idag

 • Ordspråket skjut inte upp till morgondagen, det du kan göra idag betyder att du tjänar på att göra saker direkt i stället för att skjuta på dina sysslor.
 • Värt att veta är att modern ekonomisk och psykologisk forskning inte vet om det är bra att skjuta upp saker eller inte, det vill säga om ordspråket stämmer eller inte.

Skåda inte en given häst i munnen

 • Ordspråket skåda inte en given häst i munnen betyder att man inte ska granska en gåva eller fin gest allt för kritiskt.
 • Detta ordspråk kommer från att man kan avgöra en hästs ålder på dess tänder, och således avgöra vad hästen har för faktiskt värde.

Slutet gott, allting gott

 • Ordspråket slutet gott, allting gott betyder att om slutet är gott så överväger det lyckliga slutet alla tidigare svårigheter och otrevligheter.
 • Detta ordspråk blev populärt efter att Shakespeare släppt en pjäs med samma namn år 1605.

Smaken är som baken, delad

 • Ordspråket smaken är som baken, delad betyder att alla tycker olika.
 • Detta ordspråk kan ha kommit från ett latinskt citat som säger: Det är inte lönt att bråka om smak och färger.

Smaken ar som baken delad ar att alla tycker olika om saker och ting 1

Små grytor har också öron

 • Ordspråket små grytor har också öron betyder att små barn hör och förstår mer än vad man tror.
 • Detta ordspråk förtydligar alltså att du ska akta dig för vad du säger framför barn då de "snappar upp" i princip allt.

Små smulor är också bröd

 • Ordspråket små smulor är också bröd betyder att man ska uppskatta allt, oavsett hur stort värdet är.
 • Detta ordspråk säger alltså att smulor må vara futtiga, men att många smulor faktiskt blir till ett gott bröd.

Sma smulor ar ocksa brod betyder att du ska uppskatta allt oavsett varde

Små sår och fattiga vänner ska man inte förakta

 • Ordspråket små sår och fattiga vänner ska man inte förakta betyder att små sår kan ge stora problem med allvarliga sjukdomar som följd.
 • Detta ordspråk handlar om empati och det faktum att man ska behandla andra med respekt.

Snålheten bedrar visheten

 • Ordspråket snålheten bedrar visheten betyder att när snålheten är starkare än visheten är det du som förlorar på det.
 • Detta ordspråk förtydligar alltså att du förlorar på att vara "dumsnål".

Snalheten bedrar visheten betyder att du forlorar pa att vara dumsnal

Som de gamla sjunga, så kvittra de unga

 • Ordspråket som de gamla sjunga, så kvittra de unga betyder att man påverkas av de äldre i sin omgivning, främst föräldrar.
 • Detta ordspråk förtydligar att man tar efter det beteende som föräldrar och andra äldre har.

Som man bäddar får man ligga

 • Ordspråket som man bäddar får man ligga betyder att du måste stå för dina handlingar.
 • Detta ordspråk säger alltså att ditt agerande får konsekvenser som du tvingas leva med i framtiden.

Som man ropar i skogen får man svar

 • Ordspråket som man ropar i skogen får man svar betyder att du får svar utefter hur du ställer din fråga.
 • Detta ordspråk förtydligar att du exempelvis får ett positivt svar om du vinklar din fråga så att den låter mer positiv.

Som man ropar i skogen far man svar betyder att ditt satt att fraga paverkar andra

Som man sår får man skörda

 • Ordspråket som man sår får man skörda betyder att den som gör någonting dumt till slut får smaka på sin egen medicin.
 • Detta ordspråk kommer från Bibeln och citatet: "Låt dig inte luras: Gud kan inte förlöjligas. Alla människor för skörda det de en gång sått."

Som man är klädd blir man hädd

 • Ordspråket som man är klädd blir man hädd betyder att man blir behandlad utefter hur man klär sig.
 • Detta ordspråk förtydligar att värdet av att klä sig rätt inte ska underskattas.

Sopa rent framför sin egen dörr

 • Ordspråket sopa rent framför sin egen dörr betyder att du inte ska döma andra då du inte är perfekt själv.
 • Detta ordspråk förtydligar att du måste ta itu med dina egna problem innan du kritiserar andra.

Sopa rent framfor egen dorr betyder att du inte ska doma andra utan vidare

Sovande bonde får drömmande dräng

 • Ordspråket sovande bonde får drömmande dräng betyder att drängen påverkas av sin bonde och beter sig likadant.
 • Detta ordspråk visar att vi inte går opåverkade från vår omgivning.

Sovande bonde far drommande drang betyder att man latt paverkas av andra

Spill inte krut på döda kråkor

 • Ordspråket spill inte krut på döda kråkor betyder att det är lönlöst att göra meningslösa saker.
 • En variant av detta uttryck lyder: "Spill inte krut på döda hökar."

Spotta inte i motvind

 • Ordspråket spotta inte i motvind betyder att de elaka saker du gör till slut slår tillbaka på dig själv.
 • Detta ordspråk säger alltså att det är kontraproduktivt att vara elak mot andra.

Spotta inte i motvind betyder att de elaka saker du gor slar tillbaka pa dig sjalv

Stor i orden, liten på jorden

 • Ordspråket stor i orden, liten på jorden betyder att personer som skryter eller är arga egentligen inte är så märkvärdiga.
 • Detta ordspråk kommer från författaren Carl August Hagbergs översättning av Shakespeares 1500-talspjäs "Fyra friares fiasko."

Surt, sa räven om rönnbären

 • Ordspråket surt, sa räven om rönnbären betyder att man vill framställa ett nederlag som en oviktig bagatell.
 • Då räven enligt ordspråket vill ha rönnbären men inte når upp till dem säger räven: "Asch, de är nog sura ändå". Räven bagatelliserar således sitt tillkortakommande.

Svultna svin rotar mest

 • Ordspråket svultna svin rotar mest betyder att desperata människor är beredda att kämpa extra hårt för att få det de vill ha.
 • Detta ordspråk förtydligar alltså att fattigdom är en källa till motivation.

Svultna svin rotar mest innebar att fattigdom ar en kalla till motivation

Synden straffar sig själv

 • Ordspråket synden straffar sig själv betyder att när du gör fel slår det tillbaka på dig själv.
 • Detta ordspråket kommer från Bibeln och citatet: "Synden har sitt eget straff."

Så länge det finns liv finns det hopp

 • Ordspråket så länge det finns liv finns det hopp betyder att hoppet finns kvar så länge du är vid liv.
 • Detta ordspråk kommer från den romerske författaren och politikern Marcus Tullius Cicero som levde cirka 100 f.Kr.

Sa lange det finns liv finns det hopp betyder att hoppet alltid finns kvar

Sådan fader sådan son

 • Ordspråket sådan fader sådan son betyder att barn liknar sina föräldrar.
 • Detta ordspråk förtydligar att barnens beteende kan förklaras med hjälp av att man kartlägger föräldrarnas beteende.

Sadan fader sadan son betyder att barn liknar sina foraldrar

Sådan herre, sådan dräng

 • Ordspråket sådan herre, sådan dräng betyder att den som lär sig påverkas av den som lär ut.
 • Detta ordspråk säger alltså att drängen formas efter bondens sätt att vara.

Såga inte av den gren du själv sitter på

 • Ordspråket såga inte av den gren du själv sitter på betyder att det gäller att vårda det man har för att inte drabbas av fattigdom.
 • Detta ordspråk säger att det gäller att tänka efter innan man ställer till det för sig själv.

Saga inte av den gren du sitter pa betyder att du ska varda det du har

Sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten

 • Ordspråket sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten betyder att du inte ska ta ut någonting i förskott.
 • Detta ordspråk finns i många språk, och den svenska versionen är från 1665 och kommer från frasen ”Sälg intet skinnet, förr än Biörnen blijr flådder.”

Sälj ägget, inte hönan

 • Ordspråket sälj ägget, inte hönan betyder att du ska satsa på långsiktig vinst i stället för kortsiktiga vinster.
 • Detta ordspråk säger alltså att hönan som producerar ägg är värd mer än ägget som hönan ändå kommer skapa fler av.

Salj agget inte honan betyder att det lonar sig att satsa langsiktigt

Solen lyser även på liten stuga

 • Ordspråket solen lyser även på liten stuga betyder att den rike och den fattige i många fall behandlas likadant.
 • Detta ordspråk säger att även om man är fattig blir man i många fall rikligt belönad.

Ordspråk på T

Tala är silver, tiga är guld

 • Ordspråket tala är silver, tiga är guld betyder att det ofta är bättre att vara tyst än att säga vad man tycker.
 • Detta ord kommer från Bibeln och Ordspråksboken.

Tala ar silver men tiga ar guld betyder att det ibland ar bast att vara tyst

Tala inte med en dåre om en sten, om du inte vill ha den i huvudet

 • Ordspråket tala inte med en dåre om en sten, om du inte vill ha den i huvudet betyder att det kostar mer än vad det smakar att debattera med en idiot.
 • Detta ordspråk förtydligar att det är bättre att själv veta att man har rätt än att debattera med någon som potentiellt kan skada dig.

Tala inte om dig själv för andra, det blir gjort efter du gått

 • Ordspråket tala inte om dig själv för andra, det blir gjort efter du gått betyder att det är vanligt att det pratas bakom ryggen.
 • Detta ordspråk förtydligar att om man pratar för mycket om sig själv ökar skvallret.

Ta dagen som den kommer

 • Ordspråket ta dagen som den kommer betyder att du tjänar på att ta tag i de problem du har idag i stället för att oroa dig över morgondagens svårigheter.
 • Detta ordspråk betyder alltså att du inte kan njuta av dagen om du ständigt tänker på att du måste vara förberedd på det som kanske händer imorgon.

Tiden läker alla sår

 • Ordspråket tiden läker alla sår betyder att alla problem och saker som tynger dig går över med tiden.
 • Detta ordspråk används ofta för att förtydliga att sorgearbetet blir lättare och lättare allt eftersom tiden går efter att någon gått bort.

Tiden laker alla sar betyder att allt som tynger dig lattar med tiden

Tillfället gör tjuven

 • Ordspråket tillfället gör tjuven betyder att tjuvar oftare "tar tillfället i akt” än att planera sina brott.
 • Detta ordspråk betyder i förlängningen att fler än vad man tror skulle vara tjuvar om det inte fanns några straff för att begå brott.

Tomma tunnor skramlar mest

 • Ordspråket tomma tunnor skramlar mest betyder att den som inte förstår ofta är mest högljudd.
 • En variant till detta ordspråk lyder: "Tomma tunnor bullrar mest."

Tron kan försätta berg

 • Ordspråket tron kan försätta berg betyder att om någons tro är stark nog kan man klara i princip vad som helst.
 • Detta ordspråk kommer från bibelcitatet: “Även om ditt troende är litet som ett senapsfrö kan du säga detta till berget; flytta på dig, så kommer berget också att flyttas."

Trägen vinner

 • Ordspråket trägen vinner betyder att den envise kommer bli belönad för sitt tålamod.
 • Detta ordspråk betyder alltså att den som kämpar och kämpar till slut lyckas med det hon gör.

Två fel gör inte ett rätt

 • Ordspråket två fel gör inte ett rätt betyder att du inte ska göra någonting dåligt eller omoraliskt bara för att någon annan gör det.
 • Detta ordspråk förtydligar att två fel, exempelvis att chefen fuskar med skatten (1) och du tar pengar från chefen (2), inte betyder att du har rätt att agera som du gör.

Tålamod är konsten att hoppas

 • Ordspråket tålamod är konsten att hoppas betyder att man blir belönad om man klarar av att vänta tålmodigt utan att bli arg.
 • Detta ordspråk förtydligar att lugn och tålamod är mänskliga egenskaper som är hedervärda.

Tänd inte den eld som du inte kan släcka

 • Ordspråket tänd inte den eld som du inte kan släcka betyder att du inte ska inleda någonting du inte kan fullfölja.
 • Den amerikanska versionen av ordspråket: "Don't start the fire if you can't handle the smoke", används ofta för att förnedra rivaler som inte vågar stå för sina ord.

Tand inte den eld du inte kan slacka betyder att du ska avsluta det du paborjat

Ordspråk på U

Undantaget som bekräftar regeln

 • Ordspråket undantaget som bekräftar regeln betyder att man hittar ett undantag genom att studera en regel.
 • Detta ordspråk säger alltså att en regel såsom: "Du får inte parkera bilen här på söndagar", betyder att du får parkera bilen här måndag till lördag.

Undret över alla under

 • Ordspråket undret över alla under beskriver att något speciellt som är i princip helt omöjligt att överträffa.
 • Detta ordspråk förtydligar förvåningen som uppstår när någonting otroligt oväntat inträffar.

Upp flyga orden, tanken stilla står

 • Ordspråket upp flyga orden, tanken stilla står betyder att det är lätt att bli förblindad av hämndbegär och vrede.
 • Detta ordspråk kommer från Shakespearepjäsen Hamlet som hade premiär 1603.

Upp flyga orden tanken stilla star betyder att man latt kan bli forblindad av vrede

Upp som en sol, ner som en pannkaka

 • Ordspråket upp som en sol, ner som en pannkaka betyder att fallet blir hårdare efter man först lyckats rejält.
 • Detta ordspråk förtydligar att det är särskilt smärtsamt och enkelt att misslyckas när man är framgångsrik.

Upprepning är kunskapens moder

 • Ordspråket upprepning är kunskapens moder betyder att repetition är den bästa vägen till kunskap.
 • Detta ordspråk förtydligar att det lönar sig att vara envis och ihärdig när man ska lära sig någonting nytt.

Upprepning ar kunskapens moder betyder att man lar sig bast genom att repetera saker

Ordspråk på V

Var dag har nog av sin egen plåga

 • Ordspråket var dag har nog av sin egen plåga betyder att man inte ska bry sig om morgondagen då dagens bekymmer räcker tillräckligt väl.
 • Detta ordspråk kommer ursprungligen från Bibeln och Matteus-evangeliet.

Var dag har sin egen plaga betyder att de problem man har idag racker gott

Var fågel sjunger efter sin egen näbb

 • Ordspråket var fågel sjunger efter sin egen näbb betyder att var och en har individuella olikheter.
 • Detta ordspråk förtydligar att även om vi tillhör samma grupp är vi individer som ser saker och ting på olika sätt.

Var och en blir salig på sin fason

 • Ordspråket var och en blir salig på sin fason betyder att var och en har rätt att intressera sig för sin sak.
 • Detta ordspråk kommer ursprungligen från Fredrik den store, som var kung av Preussen på 1700-talet.

Var sak har sin tid

 • Ordspråket var sak har sin tid betyder att du ska ta upp rätt sak vid rätt tillfälle.
 • Detta ordspråk används ofta när någon tar upp en sak när det inte passar.

Var skall sleven vara om inte i grytan?

 • Ordspråket var skall sleven vara om inte i grytan? betyder att någonting verkligen hör hemma i en viss kontext.
 • Detta ordspråk förtydligar alltså självklarheten i att en viss sak ska vara på en viss plats.

Var smed har sin sed

 • Ordspråket var smed har sin sed betyder att vi utvecklas åt olika håll, och handlar och tänker om individer.
 • En variant av detta ordspråk är: "Var och en är sin egen lyckas smed."

Varnad är väpnad

 • Ordspråket varnad är väpnad betyder att om du vet om att ett problem existerar kan du också förbereda dig på bästa sätt.
 • Detta ordspråk kommer från citatet: "forewarned is forearmed", som kapten Francis Hooke ska ha använt år 1685 för att varna om att indianerna är farliga.

Varav hjärtat är fullt talar munnen

 • Ordspråket varav hjärtat är fullt talar munnen betyder att vi gärna talar om det vi brinner för.
 • Detta ordspråk kommer från Matteus-evangeliet 12:34 och citatet: "Munnen säger vad hjärtat är fullt av."

Varje moln har en silverkant

 • Ordspråket varje moln har en silverkant betyder att det alltid finns en ljusning runt hörnet, även om läget ser tråkigt ut just nu.
 • Detta ordspråk är klassiskt svenskt och silverkanten syftar på det sken som solen ger när den tränger fram från molnen.

Varje moln har en silverkant betyder att det alltid finns en ljusning runt hornet

Vill man vara fin får man lida pin

 • Ordspråket vill man vara fin får man lida pin betyder att du måste stå ut med smärta för att bli vacker.
 • Detta ordspråk säger alltså att det krävs uppoffringar för att någonting bra ska kunna hända.

vill man vara fin far man lida pin betyder att man maste offra sig for att bli vacker

Visdomen har långa öron och kort tunga

 • Ordspråket visdomen har långa öron och kort tunga betyder att vi ska lyssna dubbelt så mycket som vi talar.
 • Detta ordspråk har sitt ursprung från Sokrates och hans citat: "Vi har två ögon och öron, men bara en tunga."

Våld är den enfaldiges sista utväg

 • Ordspråket våld är den enfaldiges sista utväg betyder att de som inte kan vinna en debatt genom att diskutera med ord ofta använder våld för att undvika en prestigeförlust.
 • Detta ordspråk vill förtydliga att våld är en lösning som bara de enfaldiga använder som ett sätt att slippa göra bort sig.

Vald ar den enfaldiges sista utvag betyder att vald ar for de som inte kan debattera

Väck inte den björn som sover

 • Ordspråket väck inte den björn som sover betyder att det inte är en bra idé att väcka liv i en gammal konflikt från det förflutna, för då kan läget bli ännu värre.
 • Detta ordspråk har förmodligen sitt ursprung i att det är farligt att väcka eller på annat sätt förarga vilda djur som kan skada dig.

Vack inte den bjorn som sover betyder att gamla konflikter bor forbli glomda

Vägen till helvetet är kantad med goda föresatser

 • Ordspråket vägen till helvetet är kantad med goda föresatser betyder att även om du menar väl kan dina handlingar leda till att situationen förvärras.
 • En inte lika vanlig tolkning är att ordspråket betyder att man ofta vill göra rätt, men att man trots det väljer att inte göra någonting. Allt går alltså åt skogen trots att du hade goda föresatser.

Vägen till mannens hjärta går genom magen

 • Ordspråket vägen till mannens hjärta går genom magen betyder att om du vill att en man ska gilla dig ska du laga god mat åt honom.
 • Detta ordspråk har sitt ursprung från USA:s andre president, John Adams. Detta efter han använt följande uttryck i ett brev till sin fru: “Den kortaste vägen till männens hjärtan är nedför deras halsar."

Vagen till mannens hjarta gar genom magen betyder att alla man gillar god mat

Ordspråk på Å

Åsnan känns igen på öronen, den dumme på sina ord

 • Ordspråket åsnan känns igen på öronen, den dumme på sina ord betyder att den okunnige snabbt blir avslöjad genom sitt sätt att tala och uttrycka sig.
 • Detta ordspråk har sitt ursprung från Ryssland.

Ordspråk på Ä

Ändamålet helgar medlen

 • Ordspråket ändamålet helgar medlen betyder att om man gör en dålig situation bättre är det okej att använda omoraliska metoder.
 • Detta ordspråk kommer från den romerske poeten Ovid, och detta citat: "slutresultatet förlåter handlingarna", från hans diktsamling "Heroides". 

Äpplet faller inte långt från trädet

 • Ordspråket äpplet faller inte långt från trädet betyder att barn ofta har samma egenskaper och karaktärsdrag som sina föräldrar.
 • Ingen vet vem som kommit på ordspråket, men man tror att det kommer från den tyska frasen "Äpplet faller gärna nära trädet" som spårats bak till 1500-talet.

Applet faller inte langt fran tradet betyder att barn ar lika sina foraldrar

Äras den som äras bör

 • Ordspråket äras den som äras bör betyder att det ofta är fel person som blir ärad, alltså inte den person som förtjänar belöningen.
 • Detta ordspråk kommer från latinet och menar att berömmelse ska ges åt rätt person.

Ärlighet varar längst

 • Ordspråket ärlighet varar längst betyder att man alltid tjänar på att vara ärlig även om man inte skulle vinna på det för stunden.
 • Detta ordspråk betyder alltså att ärlighet är en bra egenskap som ska värderas högt.

Arlighet varar langst betyder att du tjanar pa att vara arlig aven om du inte belonas direkt

Äta bör man annars dör man

 • Ordspråket äta bör man annars dör man betyder att man måste äta ordentligt för att må bra.
 • Detta ordspråk följs ofta av: "Äter gör man, ändå dör man."

Även den bäste kan fela

 • Ordspråket även den bäste kan fela betyder att alla kan göra fel även även om man har världens bästa förutsättningar för att göra rätt.
 • Detta ordspråk används ofta när annars duktiga personer gör misstag som de inte vanligtvis gör.

Aven den baste kan fela betyder att aven duktiga manniskor kan gora fel

Även den som går sakta kommer fram

 • Ordspråket även den som går sakta kommer fram betyder att även de som inte kommer först kommer i mål och lyckas med det de gör.
 • Detta ordspråk säger alltså att det är viktigt att vara envis och ihärdig.

Även dåren tros vis om han tiger

 • Ordspråket även dåren tros vis om han tiger betyder att alla kan verka vara smarta bara de vet när de ska vara tysta.
 • Detta ordspråk kommer från bibelcitatet: "Även en idiot kan verka klyftig; för när han låter munnen vara stängd betraktas han som smart."

Även en blind höna kan finna ett korn

 • Ordspråket även en blind höna kan finna ett korn betyder att vem som helst kan ha tur.
 • Detta ordspråk betyder alltså att även den mest opåläste och dumme kan ha rätt ibland.

Aven en blind hona kan hitta korn betyder att alla kan ha tur

Även små grytor har öron

 • Ordspråket även små grytor har öron betyder att även barn förstår vad vuxna säger.
 • Detta ordspråk kommer från den tid då grytor hade öron som gjorde att de kunde hänga över öppna spisen. Så även om örat var litet gjorde det sitt jobb.

Aven sma grytor har oron betyder att barn forstar vad vuxna sager

Även solen har sina fläckar

 • Ordspråket även solen har sina fläckar betyder att även den som kan allt har sina brister.
 • Detta ordspråk vill förtydliga att alla har brister även om det inte verkar som det på ytan.

Även en trasig klocka visar rätt två gånger per dygn

 • Ordspråket även en trasig klocka visar rätt två gånger per dygn betyder att personer som vanligtvis inte förstår någonting kan ha rätt i undantagsfall.
 • Detta ordspråk kommer från en brittisk tidning i form av “The Spectator”, vars nummer med detta uttryck publicerades 1711.

Ordspråk på Ö

Övning ger färdighet

 • Ordspråket övning ger färdighet betyder att om du övar på någonting länge nog kommer du till slut bemästra det.
 • Detta ordspråk säger alltså att du blir bättre och bättre så länge du övar på någonting.

Ovning ger fardighet betyder att du blir bra pa det du ovar pa

Ögonen vill ha mer än magen

 • Ordspråket ögonen vill ha mer än magen betyder att ögat aldrig blir mätt, men magen säger stopp.
 • Detta ordspråk kan tolkas som att vi vill ha mer än vad vi är kapabla att ta hand om.

Öga för öga, tand för tand

 • Ordspråket öga för öga, tand för tand betyder att ondska måste bekämpas med ondska.
 • Detta ordspråk kommer från Bibeln och var ursprungligen en israelisk lag.

Information från SEO-texter

Förtydligande

OBS: Vi har för de flesta ordspråken hämtat fakta från många olika källor för att få fram betydelse och ursprung. Detta medför samtidigt att det är möjligt att enskilda fakta kan vara diskutabla. Där vi inte hittat bra källor har vi låtit våra egna erfarenheter och förmåga att dra slutsatser avgöra ordspråkens innebörd.

Mer intressant läsning

Läs mer: Vad är ett ordspråk egentligen? Läs mer: Vad är ett citat egentligen? Läs mer: Vad är ett idiom egentligen? Läs mer: Vad är en liknelse? (+ exempel på liknelser)

Så hjälper du till

Vill du hjälpa till? Finns det något viktigt svenskt ordspråk du vill lägga till, eller är det någonting som inte stämmer? Hör av dig till karl@seo-texter.se så lägger vi till och/eller ändrar i artikeln.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Han ligger även bakom majoriteten av innehållet på SEO-bloggen. Karl har över 5 års erfarenhet som content writer, och han skriver inom i princip alla nischer.