seo texter logo

Vad är ett ordspråk egentligen?

Här får du bland annat reda på vad ett ordspråk är, hur ordspråk ska vara utformade och var alla ordspråk kommer ifrån.

Vad är ett ordspråk?

Ett ordspråk är ett kortfattat stycke som i regel är hämtade från gamla filosofer och skrifter. Oftast har ordspråk en tänkvärd innebörd som bland annat kan vara högtidlig, allvarlig och/eller filosofisk. Du får inte heller ändra i ordspråk för de måste skrivas exakt som de är.

Ordsprak kommer fran gamla filisofer i stor utstrackning

Så om du vill använda ordspråket "Så länge det finns liv finns det hopp" måste du skriva det ordagrant. För det ommöblerade "När det finns liv finns det hopp" är inte ett ordspråk, även om innebörden är densamma.

Läs mer: Exempel på 1 000+ svenska ordspråk med bilder.

Är ordspråken likadana i hela världen?

Svaret på den frågan är både ja och nej. Ordspråken har oftast samma innebörd även om vissa detaljer i regel skiljer sig beroende på vilket land ordspråket finns.

Ett bra exempel på det är att svenska: "En fågel i handen är bättre än tio i skogen" i stället heter: "En gräshoppa i handen är bättre än tio som flyger" på arabiska. Innebörden är alltså densamma, även om ordspråket anpassats lite grann.

Pa arabiska handlar en del ordsprak om grashoppor

Varför finns det ordspråk i Sverige?

Det finns ordspråk i Sverige främst tack vare att personer som rest mycket har tagit med dem hit. De riktigt gamla svenska ordspråken kommer från världserövrare såsom greker, romare och korsriddare. Men även missionärer och handelsresande har hjälpt till att ta hit många ordspråk.

Manga ordsprak kommer fran antika grekland och romarna

Mer intressant läsning

Läs mer: Exempel på 1 000+ svenska idiomatiska uttryck

Läs mer: Vad är ett idiom egentligen?

Läs mer: Vad är en liknelse? (+ exempel på liknelser)

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Han ligger även bakom majoriteten av innehållet på SEO-bloggen. Karl har över 5 års erfarenhet som content writer, och han skriver inom i princip alla nischer.