seo texter logo

Så fungerar UX-writing och UX-design

Vad är UX-writing och UX-design, och varför är det viktigt att kunna behärska dessa två områden? Det får du reda på i den här artikeln.

Vad är UX-writing?

UX-writing handlar om att du skapar text som underlättar användningen av en digital tjänst såsom en landningssida till en webbsida eller en applikation. När du arbetar med UX-writing är det viktigt att du är tydlig, och med så få ord som möjligt ger användaren en knuff i rätt riktning.

Man kan alltså säga att en person som arbetar med UX-writing ska se till att användaren förstår vad UX-designen vill förmedla.

Läs mer: Därför är det viktigt att ta reda på sökarens avsikt inom SEO.

5 exempel på saker en UX-writer gör

  1. Ser till att textinnehållet är kompakt och informationsrikt.
  2. Ser över innehållshierarkin i exempelvis en app.
  3. Ansvarar för innehållet på CTA-knappar (call to action-knappar).
  4. Ser över rubrikstrukturen (H1, H2, H3 osv.)
  5. Ser till att felmeddelanden och statusmeddelanden är begripliga.

Var arbetar en UX-writer?

Personer som arbetar som UX-writers jobbar ofta i så kallade UX-team, där det är vanligt att både UX-designers och UX-writers inkluderas. Tillsammans arbetar teamet för att skapa begripliga och lättanvända applikationer samt webbsidor som användarna faktiskt vill besöka och har nytta av.

IBM, Samsung, HBO och Spotify är 4 arbetsplatser där det garanterat arbetar UX-writers.

En design med massa knappar och spakar

Är en UX-writer samma sak som en copywriter?

En UX-writer är inte samma sak som en copywriter. En copywriter skriver i regel texter som ska väcka intresse och konvertera, vilket går emot UX-writerns syfte, det vill säga att skriva texter som guidar användaren. Värt att notera är att en copywriter ofta kan ta på sig rollen som UX-writer.

En person som arbetar som content writer är däremot expert på att skriva SEO-optimerade texter som tas fram i informationssyfte, men inte i reklamsyfte.

Läs mer: Så skiljer sig en copywriter från en content writer

Vad är UX-design?

UX-design är en process där ett designteam ser till att en produkt är lättbegriplig och meningsfull. När du arbetar med UX-design samlar du ofta in fakta som berättar vad användarna vill ha, och sedan ser du och resten av arbetsgruppen till att produkten uppfyller alla designvillkor.

UX-designers tar alltså fram en snygg design, medan UX-writers bestämmer vad det ska stå på de exempelvis skyltar, knappar och call to action-sektioner som inkluderas i designen. Båda yrkesgrupper är alltså viktiga för att en hjälpsam och snygg digital produkt ska kunna tas fram.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Karl har över 5 års erfarenhet inom SEO och content writing, och han skriver inom i princip alla nischer.