seo texter logo

Lista över alla HTTP-statuskoder

Vad är en HTTP-statuskod, hur är de utformade och vad betyder de egentligen? Dessa frågor och fler svarar vi på i den här artikeln.

Vad är en HTTP-statuskod?

En HTTP-statuskod är det som visas när en server kommunicerar med en klient (i regel en webbläsare). Det är servern som bestämmer vilken kod som visas, och alla HTTP-statuskoder består av 3 siffror som beskriver vad som har hänt. Det är W3C som sätter standarden för koderna.

Det finns 5 typer av HTTP-statuskoder

 • 1xx – Dessa informerar dig om något.
 • 2xx – Dessa säger till att något har gått bra.
 • 3xx – Dessa rör omdirigeringar.
 • 4xx – Dessa rör fel på klientsidan.
 • 5xx – Dessa rör fel på serversidan.

Nedan går vi igenom alla koder, grupp för grupp samtidigt som vi berättar hur Google hanterar dem.

HTTP 1xx – Servern informerar dig om någonting

 • 100 Continue – Allt ser bra ut och servern arbetar på.
 • 101 Switching Protocols – Servern säger till att den byter till ett annat protokoll.
 • 102 Processing – Servern jobbar med någonting men är inte klar än.
 • 103 Early Hints – Låter dig förladda resurser som gör att din webbsida får en snabbare laddningstid.

HTTP 2xx – Servern säger att någonting har gått bra

 • 200 OK – Allt ser bra ut och fungerar som det ska.
 • 201 Created – Fungerar ungefär som 200, men säger samtidigt till att en ny resurs har skapats.
 • 202 Accepted – En förfrågan har tagits emot och godkänts av servern. Men det är inte säkert att servern börjat behandla din förfrågan.
 • 203 Non-Authoritative Information – Någonting har förändrats sedan du fått informationen från servern.
 • 204 No Content – Servern har fått meddelandet men det finns inget innehåll på sidan.
 • 205 Reset Content – Servern återställer allt innehåll till originalinställningarna. Exempelvis när ett formulär rensas.
 • 206 Partial Content – Servern har bara fått en viss del av innehållet.
 • 207 Multi-Status – Servern väntar på ytterligare statuskoder.
 • 208 Already Reported – Klienten säger till servern att den redan har tagit upp det här.
 • 218 This is fine – Används bara av Apache-servrar.
 • 226 IM Used – Servern skickar alla förändringar som gjorts (diffs) i resurserna till klienten.

Läs mer: Så fungerar en sökmotor.

Så påverkar HTTP 2xx-koder din SEO

HTTP-statuskoder är i regel inte problematiska och i princip alla sidor med 2xx-statuskoder indexeras av Google. Ett undantag till detta är 204-felkoder som i sin tur fungerar som en mjuk 404.

HTTP 3xx – Servern har omdirigerat någonting

 • 300 Multiple Choices – Du kan svara på flera olika sätt men måste välja ett svar.
 • 301 Moved Permanently – Den gamla resursen omdirigerar användaren till en ny resurs.
 • 302 Moved Temporarily – Den gamla resursen omdirigerar användaren tillfälligt till den nya resursen.
 • 303 See Other – Det finns andra omdirigeringar som säger att resursen finns någon annanstans.
 • 304 Not Modified – Säger att webbsidan inte har modifierats. Denna statuskod används främst av caching-plugin.
 • 305 Use Proxy – Du kan bara nå resursen om du använder en proxy.
 • 307 Temporary Redirect – Fungerar på samma sätt som 302 bortsett från att du inte kan byta mellan POST och GET.
 • 307 HSTS Policy – Tvingar klienten att använda HTTPS i stället för HTTP.
 • 308 Permanent Redirect – Fungerar på samma sätt som en 301 redirect bortsett från att du inte kan byta mellan POST och GET.

Så påverkar HTTP 3xx-koder din SEO

301:or och 302:or fungerar som kanoniska signaler som för över länkkraft (PageRank) från en sida till en annan. 301:or ser alltså till att den sida som tar emot omdirigeringen får länkkraften, medan 302:or ser till att den gamla URL:en (alltså den som vidaredirigerar) behåller sin länkkraft.

Värt att tänka på är att om du glömmer att byta din tillfälliga omdirigering (302) till en permanent omdirigering (301), då kommer Google sannolikt betrakta din 302:a som en 301:a i stället.

Google kommer då alltså ge länkkraften till den nya URL:en mot din vilja, så se till att inte använda 302:or för länge.

Du ska också veta att Google som mest följer/söker igenom 10 omdirigeringar. Så om din webbsida har problem med för många omdirigeringar (redirect loops) överförs inte länkkraften mellan sidorna på ett optimalt sätt, vilket är förödande för din SEO.

HTTP 4xx – Servern har upptäckt fel på klientsidan

 • 400 Bad Request – Ett fel på klientsidan gör att servern inte förstår klientens förfrågan.
 • 401 Unauthorized – Klienten har inte kunnat identifierats.
 • 402 Payment Required – Används inte i dagsläget.
 • 403 Forbidden – Klienten försöker göra någonting som servern inte tillåter.
 • 404 Not Found – Den resurs klienten försöker nå kan inte hittas på servern.

Sa har ser en HTTP 404 ut pa SEO

 • 405 Method Not Allowed – Klientens förfrågan kan inte hanteras. Visas exempelvis om du använder POST eller GET på fel ställen.
 • 406 Not Acceptable – Servern godkänner inte klientens förfrågan.
 • 407 Proxy Authentication Required – Klienten måste tillkännage sig via en proxy.
 • 408 Request Timeout – Klientens förfrågan har tagit för lång tid och stängs ned.
 • 409 Conflict – Klientens förfrågan har skapat en konflikt hos servern.
 • 410 Gone – Fungerar ungefär som 404 bortsett från att 410 säger att resursen aldrig kommer tillbaka.
 • 411 Length Required – Klientens serverförfrågan specificerar inte hur lång den får vara.
 • 412 Precondition Failed – Klienten kräver att servern gör någonting som servern i sin tur vägrar att göra.
 • 413 Payload Too Large – Klientens förfrågan är för stor.
 • 414 URI Too Long – URL:en är så pass lång att servern inte kan hantera den.
 • 415 Unsupported Media Type – Medieformatet stöds inte av servern.
 • 416 Range Not Satisfiable – Klienten vill ha en del av en resurs som servern inte får eller kan släppa.
 • 417 Expectation Failed – Servern kan inte hantera klientens “Expect”-förfrågan.
 • 418 I’m a Teapot – Ett gammalt aprilskämt från 1998 som idag inte används till någonting.
 • 419 Page Expired – Används inofficiellt av Laravel Framework.
 • 420 Method Failure – Används inofficiellt av Spring Framework.
 • 420 Enhance Your Calm – Används inofficiellt av Twitter.
 • 421 Misdirected Request – Servern kan inte svara på klientens förfrågan.
 • 422 Unprocessable Entity – Det finns semantiska fel i klientens förfrågan.
 • 423 Locked – Den resurs klienten vill komma åt är låst av servern.
 • 424 Failed Dependency – Denna statuskod visas upp när servern kräver att ett till fel inträffar för att klientens förfrågan ska lyckas.
 • 425 Too Early – Servern vill inte behandla klientens förfrågan då samma typ av förfrågan sannolikt kommer snart igen.
 • 426 Upgrade Required – Servern vill inte ta hand som klientens förfrågan innan klienten valt att använda ett mer modernt protokoll.
 • 428 Precondition Required – Servern kräver att klientens förfrågan har minst ett förbehåll (condition).
 • 429 Too Many Requests – Klienten har skickat för många förfrågningar till servern under en allt för kort tid.
 • 431 Request Header Fields Too Large – Klientens förfrågan är för stor.
 • 440 Login Time-out – Används bara av IIS.
 • 444 No Response – Används bara av nginx.
 • 449 Retry With – Används bara av IIS.
 • 450 Blocked by Windows Parental Controls – Används bara av Microsoft.
 • 451 Unavailable For Legal Reasons – Används till exempel om en sajt blivit blockerad för att det finns olagligt material på den.
 • 460 – En lastbalanserare som bara används av Amazon Web Services.
 • 463 – En lastbalanserare som bara används av Amazon Web Services.
 • 494 Request header too large – Används bara av nginx.
 • 495 SSL Certificate Error – Används bara av nginx.
 • 496 SSL Certificate Required – Används bara av nginx.
 • 497 HTTP Request Sent to HTTPS Port – Används bara av nginx.
 • 498 Invalid Token – Används bara av Esri.
 • 499 Client Closed Request – Används bara av nginx.
 • 499 Token Required – Används bara av Esri.

Läs mer: Så fungerar robots.txt.

Så påverkar HTTP 4xx-koder din SEO

HTTP-statuskoder som börjar med 4 kan i värsta fall medföra att en eller flera sidor på din webbplats avindexeras, alltså tas bort helt från Google.

Både 404:or och 410:or medför att Google till slut avindexerar sidan, men värt att tänka på är att vid 410:or sker avindexeringen snabbare. I övrigt betyder de båda statuskoderna ungefär samma sak.

429:or är lite av ett specialfall. Där väljer Google först att sakta ned genomsökningshastigheten, men efter ett tag kommer även sidor med 429:or tas bort från Google.

HTTP 5xx – Servern har upptäckt fel på serversidan

 • 500 Internal Server Error – Servern har hittat ett allmänt fel som inte kan specificeras bättre än så här.

HTTP 500 klassas som ett allmant serverfel

 • 501 Not Implemented – Servern förstår inte klientens kommando.
 • 502 Bad Gateway – Servern håller på att vidaredirigera någonting men misslyckas med det.
 • 503 Service Unavailable – Servern är i regel överbelastad alternativt otillgänglig på grund av en uppdatering. Sannolikt fungerar servern igen inom kort.
 • 504 Gateway Timeout – Servern försöker vidaredirigera någonting men misslyckas då den andra servern inte svarar på anropet.
 • 505 HTTP Version Not Supported – HTTP-protokollet stöds inte av servern.
 • 506 Variant Also Negotiates – Gör så att klienten alltid får den bästa varianten av resursen när det finns flera resurser att välja på.
 • 507 Insufficient Storage – Servern kan inte lagra klientens förfrågan.
 • 508 Loop Detected – Servern kan inte hitta någon mottagare till klientens förfrågan.
 • 509 Bandwidth Limit Exceeded – Används bara av Apache och cPanel.
 • 510 Not Extended – Fler kommandon krävs innan servern kan fullfölja klientens förfrågan.
 • 511 Network Authentication Required – Klienten måste ha tillåtelse för att kunna komma åt servern.
 • 520 Web Server Returned an Unknown Error – Används bara av Cloudflare.
 • 521 Web Server is Down – Används bara av Cloudflare.
 • 522 Connection Timed Out – Används bara av Cloudflare.
 • 523 Origin is Unreachable – Används bara av Cloudflare.
 • 524 A Timeout Occurred – Används bara av Cloudflare.
 • 525 SSL Handshake Failed – Används bara av Cloudflare.
 • 526 Invalid SSL Certificate – Används bara av Cloudflare.
 • 527 Railgun Error – Används bara av Cloudflare.
 • 529 Site is overloaded – Används bara av Qualys.
 • 530 Site is frozen – Används bara av Pantheon.
 • 561 Unauthorized – Används bara av lastbalanseraren på Amazon Web Services.

Så påverkar HTTP 5xx-koder din SEO

När din webbsida har HTTP 5xx-koder kommer Google inledningsvis söka av din webbsida i ett mer långsamt tempo. Men tillslut avindexerar Google alla sidor med 5xx-statuskoder, så se till att fixa dem innan de hunnit ställa till allt för många problem.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Karl har över 5 års erfarenhet inom SEO och content writing, och han skriver inom i princip alla nischer.