seo texter logo

Så skapar du SEO-vänliga URL:er

I denna artikel förklarar vi bland annat vad en URL är, och vi berättar även hur du skapar SEO-vänliga URL:er som sökmotorerna gillar.

Vad är en URL?

En URL, som även kallas för Uniform Resource Locator, är en textsträng som beskriver var din webbsida befinner sig på internet. URL:en ser alltså till att besökaren tas till rätt webbsida. Rent tekniskt översätter en URL IP-numret för din webbsida till en begriplig textsträng.

URL:er består i sin tur av tre komponenter: ett protokoll, ett domännamn och en sökväg. Om vi tar denna webbadress som exempel: https://seo-texter.se/kopa-lankar/. Då är https:// protokollet, medan seo-texter.se är domännamnet och /kopa-lankar/ är sökvägen.

Vad är en sökmotorvänlig URL?

En SEO-vänlig URL är begriplig för såväl besökare som sökmotorer. URL:er som är SEO-optimerade är ofta korta och rika på nyckelord. Det är samtidigt en dålig idé att ägna sig åt keyword stuffing, som är en metod där du inkluderar för många nyckelord i URL:en.

Detta i ett försök att ranka bättre på sökmotorernas resultatsidor, eller SERPen.

Tips: Om du inte vill läsa hela artikel är grundregeln “Inkludera det viktigaste nyckelordet och en till två ytterligare ord för att skapa en optimal URL.”

10 tips för att skapa SEO-vänliga URL:er

  1. URL:en ska inkludera det viktigaste nyckelordet.
  2. URL:en ska innehålla bindestreck, inte understreck.
  3. URL:en ska vara kort.
  4. URL:en ska beskriva artikelns innehåll.
  5. URL:en ska inte innehålla stora bokstäver.
  6. URL:en ska inte innehålla datum.
  7. URL:en ska hjälpa till med kategoriseringen av din webbsida.
  8. URL:en ska innehålla HTTPS.
  9. URL:en ska inte inkludera URL-strukturen från rubriken.
  10. Undermappar är bättre än underdomäner.

Nedan pratar vi mer om de tips som precis nämnts i större detalj.

1. Ha med minst ett nyckelord

En SEO-vänlig URL ska innehålla minst ett nyckelord som du försöker ranka på. När du inkluderar ett viktigt nyckelord berättar du nämligen för Google och andra sökmotorer vad artikeln handlar om.

Värt att notera är att du inte heller ska ha med för många nyckelord, vilket vi förtydligar nedan.

Ha inte med for manga nyckelord

2. Använd bindestreck

Om du exempelvis försöker ranka på SEO-verktyg”, då är det viktigt att Google förstår att “SEO” och “verktyg” är två olika ord. När du använder dig av bindestreck förstår sökmotorerna det, men så är inte fallet om du skriver ihop URL:en:

Skriv inte ihop URLen

Eller om du använder understreck i URL:en:

Anvand inte understreck

Du ska alltså ha som vana att alltid använda bindestreck när du skriver URL:er, vilket Google förtydligar i sin blogg.

Läs mer: Så fungerar Pagerank.

3. En bra URL ska vara kort

En SEO-vänlig URL ska vara kort och kompakt. Detta då sökmotorerna blir förvirrade om dina URL:er innehåller för mycket “skräp”.

Som vi förtydligar nedan blir besökare sannolikt skrämda när de får se konstiga termer såsom redirect i dina URL:er:

Hall dina URLer korta

Eftersom den korrekta URL:en ovan är superkort förstår Google lätt att din delsida handlar om hockey. SEO-portalen Backlinko har även genomfört en studie inom detta, där det framgår att korta URL:er i princip alltid rankar bättre än långa URL:er.

Värt att lägga till är att korta URL:er delas mer frekvent på sociala medie-sajter. Främst då användarna vågar trycka på länkar såsom sport.se/hockey, medan de passar sig för länkar såsom sport.se/hockey=redirect-axpxpid.home.

4. URL:en ska beskriva vad artikeln handlar om

Precis som när det kommer till ankartexter är det viktigt att även dina URL:er beskriver var besökarna hamnar. Den andel personer som väljer att klicka på din artikel bland sökresultaten ökar när du använder beskrivande URL.er. Tack vare det ökar din click-through-rate, som är en viktig rankingfaktor.

Som vi förtydligar nedan ska dina URL:er tydligt beskriva var besökaren hamnar:

URLen ska vara beskrivande

För vem vill egentligen klicka på sport.com/bloggen/p=va12o9-aspx, och vem förstår egentligen var man hamnar om man klickar på sport.com/bloggen/p=va12o9-aspx?.

5. URL:er ska inte innehålla stora bokstäver

I princip alla webbservrar behandlar stora och små bokstäver på exakt samma sätt. Men för att vara säker på att besökaren hamnar rätt rekommenderar vi att du bara använder små bokstäver i dina URL:er.

Anvand inte stora bokstaver

Läs mer: Så värderar du en blogg.

6. Använd inte datum i URL:en

Det finns två huvudsakliga anledningar till att du aldrig ska inkludera datum i dina URL:er.

För det första blir dina URL:er längre:

URLen blir langre

Och för det andra kan besökarna bli förvirrade.

Om vi säger att du ska skriva en artikel om de bästa gräsklipparna 2022, och sedan vill uppdatera artikeln år 2023. Då undrar besökarna sannolikt vad som pågår om URL:en har årtalet 2022 i sig, när artikeln handlar om gräsklippare som släppts år 2023.

Du kan göra en 301 redirect för att döpa om URL:en till något mer logiskt, men att behöva göra en vidarebefordran gång efter annan är bara slöseri med tid.

Så se till att skippa datumen i dina URL:er, det är vårt ärliga råd.

7. Bra URL:er underlättar vid navigeringen på sidan

URL:er som har en logisk struktur hjälper sökmotorer såsom Google förstå hur du delat upp innehållet på din webbsida.

Om du exempelvis strukturerar upp dina URL:er genom att skapa undermappar:

(Undermappen är i detta fall “recension”)

https://hamster.se/recension/superbur-850

Då förstår sökmotorerna att den ovanstående URL:en är en recension av en hamsterbur. Värt att lägga märke till är att du inte måste använda dig av undermappar. För många undermappar kan även leda till att din webbsida blir mer svårnavigerad.

Så om du om du vill använda dig av undermappar, håll dig till en eller två stycken som mest.

8. Bra URL:er är HTTPS-skyddade

I princip alla webbsidor är krypterade med hjälp av HTTPS, men det finns fortfarande webbsidor som inte är det. Om din webbsida inte är skyddad med hjälp av ett HTTPS-protokoll, då rekommenderar vi starkt att du skaffar ett HTTPS-protokoll för din webbsida.

Dina URLer ska vara HTTPS skyddade

9. Använd inte samma URL som inläggsrubriken

Om du har “20 sätt att tjäna pengar online” som inläggsrubrik, då är det en dålig idé att låta URL:en vara “https://sida.se/20-satt-att-tjana-pengar-online”.

För vad händer om du vill uppdatera artikeln och i stället för 20, väljer att inkludera 50 tips? Då blir besökaren bara förvirrad, vilket medför att den nuvarande URL:en behöver bytas ut.

Det är alltså en bra idé att bara inkludera det viktigaste nyckelordet (plus ett eller två ord till) när du ska ta fram en SEO-vänlig URL.

10. Använd undermappar i stället för underdomäner

Undermappar är betydligt mer SEO-vänliga än underdomäner. Detta då Google ofta betraktar undermappar som en del av din webbsida, medan Google i princip alltid betraktar underdomäner som en egen webbsida.

Undermappar ar battre an underdomaner

Ett företag som tillämpar denna best practice är IKEA, vars svenska del samlats i en undermapp (/se/sv/):

https://www.ikea.com/se/sv/search/products/?q=lakan

Tack vare att IKEA samlat alla svenska webbsidor i en undermapp riskerar de inte att “späda ut” länkkraften från alla tillbakalänkar som IKEA fått genom åren.

Läs mer: Så fungerar entitetsbaserad SEO

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Karl har över 5 års erfarenhet inom SEO och content writing, och han skriver inom i princip alla nischer.