seo texter logo

Så skriver du en bra H1-rubrik

Hur ska du göra för att skriva en bra H1-rubrik, och vad är egentligen en H1-rubrik? Dessa frågor och fler svarar vi på i den här artikeln.

Vad är en H1-rubrik?

En H1-rubrik är en HTML-tagg som används för att märka upp den mest viktiga rubriken på en webbsida. I regel använder webbutvecklare CSS för att få H1-rubrikerna att bli mer synliga jämfört med mindre viktiga rubriker såsom H2-rubriker och H3-rubriker och så vidare.

2 anledningar till att H1-rubriker är så pass viktiga

1. H1-rubrikerna hjälper sökmotorerna

H1-rubrikerna ser till att sökmotorerna förstår strukturen på din webbsida. Om du skriver dina H1-rubriker enligt Googles riktlinjer slipper sökmotorerna alltså chansa på vad dina artiklar handlar om.

2. H1-rubrikerna hjälper besökarna

När du skriver dina H1-rubriker på rätt sätt blir de en del av rubrikstrukturen. H1-rubriken kompletteras med H2- och H3-rubriker och så vidare.

Som Polleverywhere förtydligar skummar cirka 80 % av alla läsare bara igenom innehållet lite snabbt. Av den anledningen är det superviktigt att ha en tydlig rubrikstruktur, så att även de som har bråttom och bara läser rubrikerna ska förstå vad artikeln handlar om.

Men hur löser du det egentligen?

Jo, genom att "passa in" H1-, H2- och H3-rubriker på ett sätt som gör att innehållet struktureras på ett optimalt vis.

Exempel på en bra rubrikstruktur:

H1: Så mycket kostar sällskapsdjur i Sverige

H2: Hur mycket kostar en katt?

H3: Hur mycket kostar en bondkatt?

H3: Hur mycket kostar en maine coon?

H2: Hur mycket kostar en hund?

H3: Hur mycket kostar en labrador?

H3: Hur mycket kostar en golden retriever?

Som du ser ovan är det busenkelt att hänga med, oavsett om man bara skummar igenom artikeln eller vill läsa om precis varje detalj.

Hur skriver du en H1-rubrik?

Det är enkelt att skriva en H1-rubrik oavsett vilket publiceringssystem du använder. Nedan ser du hur du uppger hur din H1-rubrik ska vara utformad när du använder dig av WordPress.

Det ar enkelt att skriva en H1 rubrik med Wordpress

Hur ser en H1-rubrik ut i kod?

En H1-rubrik i HTML-kod har en öppnings-bracket (<h1>) och en avslutande bracket (</h1>) som öppnar respektive stänger H1-rubriken.

Ett exempel i ren kod:

<h1>Jag är en jättefin H1-rubrik</h1>

8 tips för att skriva en H1-rubrik på rätt sätt

 1. H1-rubriken ska alltid vara placerad högst upp.
 2. H1-rubriken och SEO-titeln ska handla om samma sak.
 3. Alla artiklar ska ha en H1-rubrik.
 4. Du ska bara ha en H1-rubrik per artikel.
 5. H1-rubriken ska inte vara för lång.
 6. H1-rubriken ska vara större än H2- och H3-rubrikerna.
 7. H1-rubriken ska inkludera det viktigaste nyckelordet.
 8. H1-rubriken ska svara på sökintentionen.

Nedan berättar vi mer om de tips vi precis nämnt i större detalj.

1. H1-rubriken ska finnas högst upp

Som rubriken säger ska alla H1-rubriker vara placerade högst upp. Det ska alltså vara tydligt vilken rubrik som är H1:a i en artikel, för då skapar du en bättre och mer logisk rubrikstruktur.

Det blir också enklare för dina besökare att förstå vad artikeln handlar om när du placerar H1-rubriken högst upp.

Rubrikstruktur for SEO

2. H1-rubriken och SEO-titeln ska handla om samma sak

Som Google själva säger är det viktigt att SEO-titeln är identisk med metabeskrivningen, eller i alla fall säger ungefär samma sak som metabeskrivningen.

Men varför då egentligen?

Jo, för om SEO-rubriken i SERP:en säger en sak medan H1-rubriken i artikeln säger en annan, då känner besökaren sig lurad och väljer sannolikt att trycka på tillbakaknappen.

Så sammanfattat; se till att SEO-titeln...

SEO rubrik i serpen

...är exakt samma eller åtminstone säger ungefär samma sak som H1-rubriken...

H1 rubrik pa artikel

... för då blir såväl besökare som sökmotorer nöjda och glada.

3. Alla sidor ska vara uppmärkta med H1-rubriker

Alla delsidor på din webbsida ska ha en H1-rubrik. Det enda undantaget till den regeln är arkivsidor som i sin tur inte behöver någon H1-rubrik då de ändå inte är till för att dra in trafik från Google.

4. Du ska idealt inte har fler än en H1-rubrik

Som Googles John Mueller säger i en Youtubevideo är det helt okej att ha flera H1-rubriker i samma artikel. Men det bästa är att bara ha en H1-rubrik per artikel, så håll dig till det för att följa best practice inom rubriksättning.

5. H1-rubriken ska inte vara för lång

Om ditt publiceringssystem ser till att döpa både H1-rubriken och SEO-titeln till samma sak, då ska du ha en H1-rubrik på 70 tecken eller mindre. Detta då H1-rubriker som är längre än så ofta bryts av på SERP:en.

SEO titel som brutits av

Men om du använder WordPress finns det faktiskt bra SEO-verktyg som löser det åt dig. Ett av de programmen heter Rank Math, i vilket du enkelt kan justera längden på SEO-titeln så den inte bryts av i SERP:en.

Rank match forhandsvisning for SEO titel

Läs mer: Vilka sökmotorer är störst och mest populära?

6. Alla rubriker (inkl. H1:an) ska ha en logisk styling

H1-rubriken ska vara störst då den är viktigast. H2-rubriken ska vara lite mindre än H1-rubriken, medan H3-rubriken ska vara lite mindre än H2-rubriken.

Det ska vara enkelt för besökarna att skilja på vilka rubriker som är viktigare än andra, alltså på rubrikernas hierarki.

På SEO-texter har vi valt att tydligt visa vilka rubriker som är viktigare än andra, och detta genom att justera pixelstorleken för varje typ av rubrik.

Rubrikstorlek pa SEO

7. Inkludera det viktigaste nyckelordet i H1-rubriken

Det viktigaste nyckelordet ska finnas med i H1-rubriken så att både Google och besökarna enkelt kan förstå vad artikeln handlar om.

Om du exempelvis ska skriva en informationsartikel med nyckelordet "Vad är SEO", då passar den nedanstående H1-rubriken bra:

Vad är SEO? En komplett beskrivning om vad sökoptimering är!

Men varför är den H1-rubriken så fantastisk då?

Jo, dels för att den är under 70 tecken, och dels för att du inkluderat rätt nyckelord.

8. H1-rubriken ska vara matcha sökintentionen

Inom SEO är det viktigt att alltid svara på det sökaren vill ha reda på (alltså sökintentionen).

Vi säger att någon exempelvis söker på: "vad kostar en katt?".  I det fallet ska du se till att H1-rubriken försäkrar sökaren om att hon får ett komplett svar på hennes fråga om hon bara tar sig till din artikel.

I detta fall är denna H1-rubrik passande:

Vad kostar en katt? Alla faktorer som avgör priset listas!

En minnesregel för att skriva en bra h1-rubrik

Om H1-rubriken:

 • Är lagom lång.
 • Svarar på sökintentionen.
 • Inkluderar rätt nyckelord.

Då är det också en väl utformad H1-rubrik.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Han ligger även bakom majoriteten av innehållet på SEO-bloggen. Karl har över 5 års erfarenhet som content writer, och han skriver inom i princip alla nischer.