seo texter logo

Vad är hen (+ så kan du använda begreppet)

Vad är hen, vilka använder hen och vad ska du tänka på när du använder ordet? Dessa frågor och fler svarar vi på i den här artikeln.

Vad är hen?

Hen är ett könsneutralt ord som funnits i Svenska Akademiens ordlista sedan 2015. Ordet är alltså ett pronomen som används på samma sätt som han och hon, med den skillnaden att genustillhörigheten är okänd när man använder ordet hen. Värt att veta är att ordet är politiskt laddat.

3 exempel på när du kan använda ordet hen

 1. När personens kön är oväsentligt, såsom: Om eleven vill fika vid 15.00 får väl hen göra det.
 2. När personens kön är okänt, såsom: Igår kväll var det någon som genade på fotbollsplanen med sin bil. Hen lämnade efter det platsen i en väldig fart.
 3. När personens kön ska hemlighållas medvetet, såsom: Personen är häktad, och det finns ännu inga uppgifter om vilken försvarsadvokat hen kommer att få.

Så kan du böja ordet hen

 • Jag såg hen igår kväll (objektsform).
 • Jag såg henom tidigare idag (objektsform - men används mer sällan).
 • Den är någonting som är hens sak att bestämma (genitivform).

Tips: Bucket brigades och APP-metoden är två populära skrivtekniker.

3 saker att tänka på om du använder ordet hen

 • Hen riskerar att dra uppmärksamhet från texten då det är politiskt laddat. 
 • När någon inte vill omnämnas som hen ska du respektera det. Den som i stället vill bli omnämnd som han eller hon ska alltså få sin önskan uppfylld.
 • Det en bra idé att förtydliga varför du använder ordet hen. Det kan du göra med hjälp av exempelvis en förklarande kommentar under artikeln.

Fakta för de tre ovanstående påståendena har hämtats från Språkrådets skrift "Pronomet hen".

Alla vill inte bli tilltalade som hen och det maste du respektera

Inflytelserika personer som tyckt till om ordet hen

 • Politikern Maud Olofsson har sagt; "det finns viktigare saker för jämställdheten än att ersätta han och hon med hen."
 • Litteraturvetaren Horace Engdal har sagt att; "fenomenet hen är i mina ögon alltför fånigt för att förtjäna seriös kommentar."
 • Författaren Sara Lövestam har sagt att; "omkring 90 % av kritikerna ogillar hen då det är ett pronomen som är en sluten ordklass där inte hur många ord som helst får plats."
 • Författaren och litteraturvetaren Daniel Wojahn har sagt att; "hen ger en verklighetskonstruerande syn på språk.”
 • Språkvetaren Mikael Parkwall har sagt att; "ordet hen gör oss inte mer toleranta."
 • Forskaren Hellen Vergoossen har i en studie sagt att; "ordet hen är inte störande vid läsning."
 • Forskaren Anna Lindqvist har sagt att; "attityderna till hen har blivit mer positiva, samtidigt som språkbruk är viktiga verktyg i jämställdhetsarbetet."

Inställningen till hen i olika sammanhang

 • Journalister tog till sig begreppet tidigt och använder det i relativt stor utsträckning.
 • Bland universitetselever är begreppet hen relativt vanligt, i synnerhet bland elever som studerar samhällsvetenskapliga ämnen.
 • Gymnasieelever har tagit till sig begreppet och använder det ganska frekvent.
 • Myndigheter använder sällan ordet hen då begreppet ofta anses som "lite väl nytt".
 • Begreppet hen används idag inte i lagtext.

De ovanstående påståendena har hämtats från webbsidan Språkbruk.fi.

Ordet hen anvands idag inte i

Bra alternativ till ordet hen

 • Använd titeln på den person du pratat med, såsom "forskaren" eller "läraren".
 • Att använda han och hon går fortfarande bra.
 • Använd andra könsneutrala pronomen såsom den och/eller denne.

Lästips: Så fungerar det med skrivtekniken storytelling.

Svar på vanligt ställda frågor

🤔 Vad heter hen på engelska?

En rak översättning av det svenska ordet hen blir höna på engelska. I det engelska språket finns det nämligen inga könsneutrala ord som påminner om det svenska ordet hen. Försök har gjorts att få könsneutrala ord såsom peh och thon att inkluderas i det engelska språket utan någon framgång.

Det svenska ordet hen är alltså att betrakta som unikt, åtminstone internationellt sett.

Läs mer: Så säger du hej och hej då på engelska.

🤔 Har någon fått skadestånd som en följd av ordet hen?

Ja, en elev från Mellansverige som betraktade sig som ickebinär blev inte tilltalad som hen av elevens lärare, utan som han/hon. Läraren och skolan anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som beslutade att eleven skulle få 150 000 kr i kränkningsersättning.

Värt att veta är att läraren har fått sparken vilket nyhetstidningen Världen Idag har förtydligat.

🤔 Vad har hen för betydelse?

Hen är ett ord som betyder hon eller han om personens kön är oväsentligt, okänt eller ska hemlighållas. Hen används också av personer som vill beskriva någon som inte vill identifiera sig som vare sig kvinna eller man, utan som en person som är ickebinär.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Karl har över 5 års erfarenhet inom SEO och content writing, och han skriver inom i princip alla nischer.