seo texter logo

Allt om hur konverteringsoptimering fungerar!

I denna artikel förklarar vi bland annat vad konverteringsoptimering är, hur det går till samt vad en konverteringsgrad är och hur du höjer den.

Vad är konverteringsoptimering?

Konverteringsoptimering är en process med mål att få (procentuellt) fler webbsidebesökare att göra det du vill att de ska göra på din sajt. Processen har alltså som mål att du ska få fler konverteringar. Typiska konverteringar inkluderar när en besökare köper någonting eller fyller i ett formulär.

Inom konverteringsoptimering är det viktigt att du tar reda på varför besökarna väljer att konvertera, och så även varför de väljer att inte konvertera.

Vad är en konverteringsgrad?

Konverteringsgraden är ett exakt mått på hur många besökare som väljer att konvertera på din webbsida, procentuellt sett. En normal konverteringsgrad ligger i regel på omkring mellan 1 och 3 %, men den varierar kraftigt beroende på vilken bransch du verkar inom.

Konverteringsoptimering infografik seo

6 steg för att konverteringsoptimera

 1. Sätt upp tydliga mål som beskriver vad vill du uppnå. Vill du har fler leads eller vill du kanske att fler besökare kontaktar dig?
 2. Samla in data med hjälp av SEO-verktyg. Ta reda på vilka artiklar som rankar, kontra vilka artiklar som kan förbättras för att således ranka bättre.
 3. Analysera alla data. I denna fas kanske du märker att din webbsida laddas långsamt för personer som besöker den via sin mobil. Vid detta steg är det även bra att undersöka om din webbsida är designad enligt best practice, så att exempelvis call to action-knapparna är väl synliga.
 4. Åtgärda de tillkortakommanden du hittat. Såsom i detta fall att webbsidan laddas långsamt för mobila användare.
 5. Kontrollera om konverteringsgraden ökar.
 6. Börja om från steg 1 igen.

8 sätt att få en högre konverteringsgrad

 1. Använd tydliga call to action-knappar.
 2. Placera call to action-knapparna above the fold. Det vill säga högst upp på sidan.
 3. Call to action-knapparna ska ha färger som väcker uppmärksamhet.
 4. Visa vad tidigare kunder eller köpare tycker på din landningssida.
 5. Använd färre fält om besökaren ska fylla i ett formulär. Med andra ord; besökarna ska bara behöva fylla i det mest nödvändiga.
 6. Försök ranka på fler och mer konverterande söktermer. För att nämna ett exempel är det bättre att ranka på “bästa kreditkortet” i stället för “kreditkort med betalningsanmärkning”. Detta då personer som vill ha ett kreditkort med betalningsanmärkning sannolikt inte kommer att bli beviljade ett kreditkort.
 7. Se till att din webbsida laddas snabbt.
 8. Beställ bättre SEO-texter så dina läsare får reda på allt de behöver för att konvertera. Om dina artiklar inte svarar på sökintentionen finns det en stor risk att de väljer att trycka på bakåtknappen för att därefter besöka en konkurrents webbsida som handlar om samma sak.

Så räknar du ut konverteringsgraden

För att räkna ut konverteringsgraden dividerar du antalet konverteringar med antalet besökare. Den siffra du får fram gångar du med 100 för att få reda på den procentuella konverteringsgraden för din webbsida.

Läs mer: Vad är SEO?

Exempel 1: Majas webbyrå

Majas webbyrå har 3 493 besökare per månad, och 112 av dessa väljer att fylla i ett formulär för att få kontakt med företaget.

Nu räknar vi ut konverteringsgraden:

112 (antalet konverteringar) / 3 493 (antalet besökare) x 100 = 3,20 (112/3493x100=3,20)

Som du ser ovan ligger konverteringsgraden på 3,2 %, vilket ska klassas som helt godkänt för en webbyrå.

Exempel 2: Kalles kreditkort

Kalle driver en webbsida inom affiliate marketing, där han betygsätter och rankar kreditkort. Hans webbsida har idag 16 320 besökare per månad, och 110 av dessa väljer att konvertera genom att klicka på affiliatelänkar som pekar mot olika kreditkortsföretag.

Nu räknar vi ut konverteringsgraden:

110 (antalet konverteringar) / 16 320 (antalet besökare) x 100 = 0,67 (110/16320x100=0.67).

Då konverteringsgraden för Kalles webbsida endast ligger på 0,67 % behöver någonting göras. Detta då konverteringsgraden är relativt låg trots att han verkar inom en nisch med en generellt låg konverteringsgrad.

Svar på vanligt ställda frågor

🖊️ Vad är ett lead?

Ett lead är samma sak som en konvertering. För att få ett lead måste du få besökaren att göra det du vill att hon ska göra på din webbsida, såsom att teckna sig för ditt nyhetsbrev eller köpa en produkt. Konsten att få procentuellt fler leads kallas konvertertingsoptimering.

🖊️ Vad är CRO?

CRO är ett engelskt begrepp som betyder "conversion rate optimization", som är exakt samma sak som konverteringsoptimering. Det är alltså helt rätt att säga att både CRO och konverteringsoptimering har ett och samma mål; att få besökarna att göra det du vill att de ska göra på din webbsida.

Lästips: Vad är SEO? En komplett guide!

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Karl har över 5 års erfarenhet inom SEO och content writing, och han skriver inom i princip alla nischer.