seo texter logo

Allt om innehållskluster (content cluster)

Google gillar ordning och reda, och det får du genom att strukturera upp ditt innehåll som ett kluster. I den här artikeln berättar vi hur det går till!

Vad är ett innehållskluster?

Ett innehållskluster består av många artiklar som hör till samma ämnesområde. Innehållsklustret hålls samman med hjälp av bland annat hubbsidor, stöttande innehåll samt internlänkar. Innehållskluster är alltså ett optimalt sätt att strukturera upp innehåll på sin webbsida.

Hur fungerar ett innehållskluster?

När du skapar ett innehållskluster visar du Google att din webbsida fungerar som en komplett informationsportal inom specifika ämnesområden. Även om du skriver kompakta och intressanta SEO-optimerade texter är det inte säkert du lyckas om du inte klustrar upp innehållet korrekt.

Som du ser nedan blir ditt innehåll ostrukturerat om du bara publicerar nya artiklar utan att först klustra upp innehållet.

Hur innehall fordelas pa en webbsida

Det finns säkert många bra artiklar på bilden ovan, men om inte Google får möjlighet att sätta dem i rätt sammanhang kommer du inte bli en auktoritet inom din nisch.

Nedan förtydligar vi vikten av att du skapar ett innehållskluster, som i sin tur ger sökmotorerna all information de behöver för att förstå vad din webbsida handlar om.

Oversiktlig bild over innehallskluster

Som du ser ovan finns det tre komponenter i ett innehållskluster; hubbsidor, stöttande innehåll och internlänkar. Dessa tre komponenter ser tillsammans till att såväl sökmotorer som besökare förstår vad din webbsida handlar om.

Läs mer: Hur skiljer sig en content writer mot en copywriter?

De tre komponenterna i ett innehållskluster

Hubbsidan

En hubbsida är en artikel som tar upp ett brett ämnesområde, och har flera underartiklar som stöttar upp den. “De bästa kryptovalutorna” kan vara en bra hubbsida som i sin tur stöttas upp av artiklar som “Så fungerar Bitcoin”, “Så fungerar Litecoin” och “Så fungerar Dogecoin” och så vidare.

Det är viktigt att hubbsidans ämnesområde är tillräckligt brett, så att minst 10 stöttande artiklar kan skrivas. Om hubbsidan inte kan ha minst 10 stöttande artiklar är ämnesområdet inte tillräckligt viktigt/brett för att det ska vara befogat att skapa en hubbsida.

Stöttande innehåll

Det stöttande innehållet är artiklar och blogginlägg som tar upp smala ämnesområden som alla hör till ett bredare ämnesområde.

“Recension av Komplett kreditkort”, “Recension av Norwegian kreditkort” och “Recension av Länsförsäkringar kreditkort” är tre träffsäkra stöttande artiklar till hubbsidan “Jämför och hitta det bästa kreditkortet”.

Läs mer: Så ser sökmotorerna på duplicerat innehåll.

Internlänkar

Internlänkar, eller interna länkar, är hyperlänkar som tar besökaren från en delsida till en annan på din webbplats. De interna länkarna ska i detta fall betraktas som den komponent som berättar för Google att vissa sidor hör samman med varandra, och därför förtjänar en bra ranking.

Man kan också säga att internlänkarna är det klister som håller samman hela innehållsklustret.

Hur internlankning gar till i ett innehallskluster

Varför är innehållskluster så effektiva?

Googles algoritmer som bestämmer vad som ska ranka högt upp i deras sökmotor har förändrats. Numera är det viktigast att erbjuda besökaren en bra användarupplevelse, som bland annat innebär att allt relevant material ska finnas på en och samma webbsida.

Det är fortfarande viktigt att sökordsoptimera, men det är ännu viktigare att skapa ett innehållskluster. Med ett korrekt skapat och väl underhållet innehållskluster betraktar sannolikt alla sökmotorer din webbsida som en auktoritet inom de områden du skriver inom.

Det medför i sin tur att din webbsida får mer organisk trafik, och att du därmed har större möjligheter att tjäna pengar.

Google Rank Brain har spelat en stor roll

Google Rank Brain, det vill säga en av Googles största algoritmuppdateringar som släpptes 2015, var av stor betydelse för att innehållskluster idag blivit så pass effektiva. Innan Rank Brain introducerades var det till största del viktigast att sökordsoptimera för att få en bra placering i deras sökmotor.

Numera är sökordsoptimering bara en liten del av de aspekter som Google tar hänsyn till för att ranka en specifik artikel eller ett inlägg i deras sökmotor.

Var sökaren befinner sig och vad sökaren velat ha reda på tidigare är två av de komponenter som tillsammans avslöjar vad sökarens avsikt är. Sökarens avsikt, eller sökavsikten, är sannolikt inte bara att exempelvis läsa på om ett kreditkort eller ett antivirusprogram, utan att lära sig mer om alla kreditkort och alla antivirusprogram.

Så om du inte erbjuder såväl Google som besökaren kompletta innehållskluster med komplett information inom hela ämnesområdet, då kommer du sannolikt inte heller ranka högt upp i några sökmotorer.

3 steg för att bygga ett innehållskluster

  1. Gör sökordsanalyser och kartlägg vad konkurrenterna skriver om.
  2. Bestäm vilka hubbsidor du vill ha.
  3. Internlänka mellan dina hubbsidor och det stöttande innehållet.

Nedan pratar vi mer om de steg som precis nämnts i större detalj.

1. Sökordsananlyser och konkurrensanalyser

För att kunna avgöra vilka områden som är viktiga inom din nisch ska du förslagsvis först analysera vad dina konkurrenter rankar på. Efter det kan ett flertal sökordsanalyser vara en bra idé, för att du således ska kunna hitta än fler delområden som är viktiga att skriva om.

Dessa tre verktyg passar utmärkt för ändamålet:

  • Ahrefs, där du kan kartlägga vad dina konkurrenter rankar på samt utföra sökordsanalyser.
  • SEMRush, som fungerar på samma sätt som Ahrefs men är marginellt billigare att använda.
  • Screaming Frog, som är ett analysverktyg där du kan kartlägga vilka ämnesområden dina konkurrenter skriver om. Detta bland annat genom att kartlägga deras URL-struktur.

Alla artikelförslag ska du samla i ett Google Sheets- eller Excel-dokument, så att du därefter kan skapa ett eller flera kompletta artikelkluster.

OBS: Om du redan har publicerat innehåll på din webbsida ska du inkludera dessa artiklar och inlägg i kalkyldokumentet.

2. Skapa hubbsidor

När du har tagit fram ett flertal (ibland hundratals) relevanta artikelförslag ska du utse hubbsidor, som i sin tur länkar fram och tillbaka från det stöttande innehållet. I detta skede ska du alltså bestämma vilka artiklar som hör ihop, för att därefter ta reda på vilka ämnesområden som är så pass viktiga att de förtjänar att utgöra en hubbsida.

3. Skapa ett internlänkningsdokument

Med hjälp av ditt kalkylprogram ska du nu skapa ett internlänkningsdokument där du “klistrar samman” alla kluster med hjälp av internlänkar. Stöttande artiklar inom samma kluster ska hänvisa till varandra samt till hubbsidan, och hubbsidan ska hänvisa till det stöttande innehållet.

Så underhåller du ditt innehållskluster

Du kan inte slappna av även om allt material på din webbsida är perfekt uppstrukturerat med innehållskluster som är korrekt införda. Det är nämligen viktigt att du underhåller dina innehållskluster.

Hubbsidorna ska uppdateras regelbundet. När nytt stöttande material läggs till ska de artiklarna alltså länka till rätt hubbsida, som i sin tur länkar tillbaka till den nya artikeln. Om du använder dig av den här metoden ser du till att dina innehållskluster förblir relevanta, och således rankar högt i sökmotorer såsom Google.

Måste du använda dig av innehållskluster?

Ja, du ska alltid använda dig av innehållskluster. Det spelar ingen roll om du har en webbsida med hundratals artiklar, eller om du är i färd med att skapa en ny webbsida. Du har så pass mycket att vinna på att skapa innehållskluster att klusterindelning ska ses som ett måste.

Lästips: Vad är SEO? En komplett guide!

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Han ligger även bakom majoriteten av innehållet på SEO-bloggen. Karl har över 5 års erfarenhet som content writer, och han skriver inom i princip alla nischer.