seo texter logo

Allt om vad Dwell Time (vistelsetid) är och innebär!

Vad är dwell time egentligen, hur påverkar det din SEO och behöver du ens bry dig om dwell time? Dessa frågor och fler svarar vi på nu.

Vad är Dwell Time?

Dwell time (eller vistelsetid) är den tid som går från att besökaren klickar på ett sökresultat i SERP:en tills det att hon är tillbaka i SERP:en igen. Vistelsetiden är alltså den tidsperiod besökaren är på din webbsida innan hon trycker på tillbakaknappen och är tillbaka hos sökmotorn.

Exempel på vad Dwell Time är

Om du söker efter SEO-texter.se på Google börjar din dwell time räknas så fort du klickar på sökresultatet för SEO-texter.se.

Du soker pa Google efter seo

Väl inne på webbsidan tickar sekunderna på en efter en. Om vi säger att du lägger 4 minuter och 25 sekunder på att läsa två artiklar..

SEO texter framsidan

.. innan du klickar dig tillbaka till SERP:en igen har vi på SEO-texter.se fått en vistelsetid på just 4 minuter och 25 sekunder.

Ju längre vistelsetid desto bättre

Vistelsetiden är ett mått på hur nöjda besökarna är med din webbsida. Så ju längre de stannar, alltså ju högre dwell time de har, desto bättre tycker sökmotorerna att din webbsida förtjänar att ranka.

Om besökaren stannar länge är det nämligen ett tecken på att du träffat sökintentionen, alltså att du svarat på det besökaren vill ha reda på.

Exempel på vanliga vistelsetider

  • En dwell time på 2 sekunder. Besökaren hittade inte det han ville ha så han hoppade tillbaka till sökmotorn i princip direkt.
  • En dwell time på 2 minuter. Besökaren tyckte innehållet var bra och snabbläste därför artikeln.
  • En dwell time på 15 minuter. Besökaren tyckte innehållet var så pass välskrivet att hon läste hela artikeln.

Vad räknas som en bra vistelsetid?

En bra vistelsetid ligger i regel på mellan 2 och 4 minuter, och allt under 5 sekunder räknas som en dålig vistelsetid. Exakt vad som är en bra och en dålig vistelsetid bestäms sannolikt av den genomsnittliga vistelsetiden för varje sökning hos sökmotorerna.

Är dwell time en rankingfaktor?

SEO-bloggen Ahrefs tror att dwell time är en rankingfaktor. Det är i alla fall klarlagt att Google mäter hur länge besökarna stannar på din webbsida, men hur stor betydelse just vistelsetiden har är omtvistad. Experter inom SEO är åtminstone överens om att en lång dwell time är att föredra.

6 tips för att förbättra din Dwell Time

  1. Ta med det viktigaste först.
  2. Använd inte clickbait-rubriker.
  3. Se till att din webbsida har en kort laddningstid.
  4. Internlänka till relevanta artiklar.
  5. Uppdatera ditt innehåll med jämna mellanrum.
  6. Dina artiklar ska vara kompletta.

Nedan berättar vi mer om de tips vi precis nämnt i större detalj.

1. Det viktigaste materialet ska vara först

Besökaren måste få ett snabbt svar på sökfrågan och det får hon också om du tar med det viktigaste materialet först. Om hon inte får ett snabbt svar är det sannolikt att hon hoppar tillbaka till sökmotorn igen och letar efter en bättre artikel.

En bra idé är att använda skriva enligt den upp-och-nedvända pyramiden. Då försäkrar du dig nämligen om att besökaren får ett snabbt svar.

Den upp och nedvanda pyramiden

2. Använd inte clickbait-rubriker

Så kallat klickbete är någonting du förlorar på som dessutom sänker vistelsetiden. För om du lovat besökaren någonting och inte uppfyller det löftet lämnar hon förmodligen din webbsida fortare än kvickt.

3. Din webbsida ska ha en kort laddningstid

Webbsidor men en laddningstid på omkring 1 sekund har en betydligt lägre dwell time än webbsidor med laddningstider på över 3 sekunder. Om din webbsida bara "laddar och laddar" utan att någonting händer är det nämligen lockande för besökaren att klicka på tillbakaknappen.

4. Du ska internlänka på rätt sätt

När du interlänkar på rätt sätt, det vill säga till relevanta artiklar så höjer du också besökarnas genomsnittliga dwell time. Det säger sig självt. Ju fler artiklar besökaren läser, desto längre stannar han på webbsidan.

5. Uppdatera dina artiklar

Det finns artiklar med innehåll som kallas för evergreen content, det vill säga artiklar med innehåll som i princip inte blir gammalt. Det innehållet behöver du inte uppdatera så ofta (eller över huvud taget), men vanliga artiklar behöver faktiskt en uppfräschning då och då.

Material som inte är tidsaktuellt är i regel inte populärt, så om du ger besökarna dåligt material minskar också deras vistelsetid på din webbsida.

6. Artiklarna ska vara kompletta

Dina artiklar ska både svara på sökintentionen och vara bättre än konkurrenternas artiklar. För att du ska kunna skriva kompletta artiklar som rankar bättre än konkurrenternas bidrag rekommenderar vi att du använder dig av en skrivmetod som kallas för skyscraper technique.

Lästips: Vad är SEO? En komplett guide!

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Karl har över 5 års erfarenhet inom SEO och content writing, och han skriver inom i princip alla nischer.