seo texter logo

Så fungerar det med internlänkning + dess påverkan för din SEO!

Varför är det viktigt att internlänka och vad vinner du på det egentligen? Dessa frågor och fler svarar vi på i den här artikeln.

Vad är internlänkar?

Internlänkar är länkar som tar besökaren från en sida på din webbplats till en annan sida på din webbsajt. Denna ankartext, det vill säga: "Köp de billigaste och bästa SEO-texterna" är en internlänk som tar dig från denna delsida till vår förstasida på https://seo-texter.se.

OBS! Det är viktigt att inte förväxla interlänkar med utgående länkar som tar besökarna från din webbsida till en annan webbsida.

Varför är det viktigt att internlänka?

En viktig anledning till att du ska internlänka är för då hjälper du Google hitta alla dina artiklar. Internlänkar ger också artiklar på din sida mer PageRank (länkkraft), och utöver det hjälper du Google förstå vad din webbsida handlar om när du internlänkar på rätt sätt.

Artiklar på din webbsida som inte har några interlänkar kallas för orphan pages eller föräldralösa sidor. Att ha sådana artiklar är inget du ska satsa på, vilket vi förtydligar lite längre ned i artikeln.

3 bra saker med att internlänka

1. Internlänkar fördelar PageRank

Generellt sett får varje delsida på din webbsajt bättre PageRank för varje ny internlänk du pekar åt en specifik delsidas håll. Men du ska samtidigt tänka på att internlänken ska vara relevant, samt att du inte har för många internlänkar i samma artikel.

Du ska exempelvis inte internlänka till en artikel om telefonabonnemang från en artikel om antivirusprogram. Detta för att om Google inte tycker att internlänken har någon relevans, då för länken inte heller över någon PageRank.

Men att internlänka från en artikel om kreditkort till en artikel om betalkort går däremot utmärkt, och ser till att du för över PageRank till den artikel du länkar till.

Nedan får du ta del av en bild som berättar hur PageRank fungerar på ett övergripande sätt.

Pagerank vardet delas lika mellan alla artiklar som finns

2. Internlänkar hjälper Google förstå vad din sajt handlar om

Google analyserar även ankartexten på internlänken, så i det ovanstående fallet tänker Google: Jaha! Den där artikeln som sajtägaren länkar till handlar nog om betalkort.

3. Internlänkar hjälper Google hitta dina artiklar

Google följer länkar som går till och från din webbsida, och analyserar länkmönster för att beräkna vilka webbsidor som ska ranka bra på SERP:en. Men Google följer också interna länkar med mål att de ska kunna hitta nya artiklar.

Så om du internlänkar till en artikel hittar Google sannolikt den artikeln snabbare än om den inte haft någon internlänk som pekat mot sig.

Så internlänkar du på rätt sätt

Det är en bra idé att betrakta sin webbsida som en pyramid där det viktigaste innehållet finns högst upp, medan det innehåll som inte är lika viktigt finns på botten av pyramiden.

Men du ska inte internlänka spontant, alltså som du själv känner för det utan i stället planera upp en bra struktur. Bara då kan du internlänka på ett optimalt sätt.

Att bygga upp ett innehållssilo (content silo) är nämligen en bra idé. Detta då du således "klistrar ihop" artiklar som hör samman genom att du internlänkar till och från artiklarna i innehållssilot.

Så bygger du upp ett inehållssilo

Ett inehållssilo består av artiklar som handlar om ungefär samma sak, som klistrats samman med hjälp av internlänkar.

Nu utgår vi från att du har en webbsida som handlar om djur, som inkluderar de nedanstående artiklarna.

En exempelwebbsida om husdjur

Som du ser ovan finns två typer av artiklar:

  • Artiklar om djurarter.
  • Artiklar om djurraser.

Men strukturen finns inte riktigt där.

Google förstår inte vilka artiklar som är viktiga, och det gör inte besökarna heller.

Av de anledningarna skapar vi nu ett innehållssilo som ser ut så här:

Fardigt innehallssilo

Nu blev det prydligt och fint.

Som du ser ovan har du fått en bra struktur där varje djurras blivit kopplad till en djurart och vice versa.

Läs mer: Innehållskluster fungerar ungefär som innehållssilon, bortsett från att de är mycket större.

När du skapat ett innehållssilo får du ta del av tre fördelar:

  • Besökarna stannar längre på din sajt.
  • Sökmotorsrobotarna förstår vad din sajt handlar om och vilka sidor som är viktigast.
  • Du fördelar mest länkkraft till dina viktigaste webbsidor då de får flest internlänkar. Det medför att de viktigaste artiklarna har goda möjligheter att ranka bra på Google.

Men varför förstår Google vad din webbsida handlar om bara för att du skapat ett innehållskluster?

Jo, för om du publicerat en artikel med URL:en https://domän.se/fluga. Hur vet då sökmotorerna om artikeln handlar om det du har runt halsen när du ska vara prydlig, eller den handlar om en insekt som biter dig i rumpan när du sover?

I detta fall hjälper du Google genom att internlänka på ett logiskt sätt. Om den artikel vi pratade om ovan får internlänkar från "Vad är en husfluga", "Vad är en fruktfluga" och "Vad är en vindsfluga", då handlar artikeln (https://domän.se/fluga) med 100 % sannolikhet om insekter.

Lästips: Om du vill veta mer om hur Google förstår samband, då är det en bra idé att fördjupa dig inom ämnena entitetsbaserad SEO och semantiska sökningar.

4 sätt att fixa vanliga problem med internlänkar

1. Dirigera om alla brutna länkar

Om du har internlänkar som pekar mot artiklar som inte finns, då kastar du ut PageRank rätt ner i avgrunden. Så om du har brutna internlänkar, se till att dirigera om dem till artiklar med relevans eller i värsta fall ta bort internlänken helt och hållet.

Att identifiera brutna länkar kan du göra med SEO-verktyg såsom Ahrefs broken link checker.

Ahrefs broken link checker

2. Dirigera om länkar till dina viktigaste sidor

Artiklar som inte är så viktiga ska inte heller ha så många internlänkar. Så om du ofta internlänkar till artiklar som "inte förtjänar det" är det en bra idé att dirigera om majoriteten av de länkarna till artiklar som är viktigare.

3. Se till att de viktigaste artiklarna har ett kort länkdjup

Ju fler gånger en besökare måste klicka för att nå en artikel (räknat från startsidan), desto mindre viktig är artikeln enligt Google.

Alla sökmotorer vet nämligen om att det är vanligt att de mest betydelsefulla sidorna finns som direktlänkar från startsidan. Så ju närmare artikeln är från startsidan, desto mer länkkraft får den från Google.

4. Eliminera alla orphan pages

Du ska se till att inte ha några orphan pages, eller föräldralösa sidor på din webbsida.

Det är dåligt att ha orphan pages av två anledningar:

  1. Google kan inte hitta de artiklarna (Google kan hitta artiklarna ändå om de har en tillbaklänk från en annan webbsida, eller om du laddat upp en sajtkarta på Google Search Console).
  2. De föräldralösa sidorna får ingen PageRank då de inte har någon internlänk som pekar mot sig.

Det bästa är att använda ett SEO-verktyg såsom Ahrefs eller SEMRush för att kunna identifiera och eliminera föräldralösa sidor på ett effektivt sätt.

Gör så här för att internlänka på rätt sätt

  • Internlänka inte med samma ankartext hela tiden. Du straffas inte om du internlänkar med samma ankartext, men det är alltid bra att variera sig lite.
  • Internlänka inte till andra artiklar om det inte finns relevans. Google och alla andra sökmotorer ser igenom det om du försöker "lura systemet" för att sprida PageRank.
  • Internlänka inte för många gånger i samma artikel. Du ska inte publicera hundratals internlänkar i samma artikel i ett försök att sprida så mycket länkkraft som möjligt. Mellan en och tio internlänkar är oftast lagom beroende på hur lång artikeln är.

Läs mer: Vad är SEO? En komplett guide!

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Han ligger även bakom majoriteten av innehållet på SEO-bloggen. Karl har över 5 års erfarenhet som content writer, och han skriver inom i princip alla nischer.