seo texter logo

Vad är hönstensinnehåll (cornerstone content) egentligen?

Vad är hönstensinnehåll (även kallat cornerstone content), och hur hjälper hörnstensinnehåll din SEO? Dessa frågor och fler svarar vi på nu!

Vad är hörnstensinnehåll?

Hörnstensinnehåll (cornerstone content) är en samling artiklar som är särskilt viktiga för din webbsida. Hörnstensartiklar är alltså de artiklar som ska ranka bäst på Google. Generellt drar dessa artiklar mycket trafik och de utgör alltid toppen på ett innehållssilo eller ett innehållskluster.

Varför är det viktigt att ha hörnstensinnehåll?

Det är viktigt att ha hörnstensinnehåll för att det således blir enklare att ranka inom ämnesområden med hög konkurrens och mycket söktrafik. När du ska ranka bra inom svåra nischer räcker helt enkelt inte vanliga artiklar till, för då måste du även ha en bra struktur på innehållet.

4 tips för att skapa ett bra hörnstensinnehåll

1. Hörnstensartikeln ska vara välskriven och komplett

Hörnstensartikeln, det vill säga en av de viktigaste artiklarna på din webbsida ska vara såväl komplett som välskriven. Du ska i detta fall börja med att göra en nyckelordsanalys och se till att träffa de viktigaste sökorden.

Läs mer: Det finns många bra SEO-verktyg som hjälper dig ta fram lämpliga nyckelord. Ahrefs är ett av dessa, och så även det SEO-verktyg som vi använder.

För att säkerställa att du skriver en artikel som är bättre än konkurrenternas bidrag rekommenderar vi att du använder dig av skyscraper technique. När du väl greppar den skrivtekniken publicerar du sannolikt både bättre och mer heltäckande artiklar än de som redan finns på SERP:en.

2. Hörnstensartikeln ska vara lätt att hitta

Du ska se till att dina besökare hittar din hörnstensartikel på ett enkelt sätt. Det gör du bäst genom att göra artikeln synlig direkt från startsidan, alternativt kan du lägga till artikeln i navigationsmenyn.

För att nämna ett exempel har webbsidan VPNBasen valt att placera deras (sannolikt) mest betydelsefulla artikel direkt på startsidan.

Som du ser nedan är det svårt att missa deras (förmodliga) hörnstensartikel med temat "bästa VPN".

VPNBasens framsida

3. Internlänka på rätt sätt

Hörnstensartikeln ska ha många relevanta internlänkar. Dels för att den således får mer trafik, och dels så Google förstår att artikeln är viktig och förtjänar att ranka bra.

Om vi tar oss tillbaka till fallet med VPNBasen så tjänar de på att skapa fem artiklar med dessa inriktningar:

  • Bästa VPN för Android.
  • Bästa VPN för iOS.
  • Bästa VPN för Netflix.
  • Bästa VPN för Windows.
  • Bästa VPN för MacOS.

Samtliga av de ovanstående artiklarna är relevanta för hörnstensartikeln, och alla av dem ska ha en internlänk som pekar mot VPNBasens "bästa VPN"-artikel.

Om de strukturerar sitt innehåll på det sättet bygger de upp ett så kallat innehållskluster, i vilken hörnstensartikeln får all den uppmärksamhet den förtjänar.

Hur internlankning gar till i ett innehallskluster

Om du känner att hörnstensartikeln inte har tillräckligt med stöttande material för att ett innehållskluster skulle fungera, då är ett innehållssilo en bättre idé.

Fardigt innehallssilo

Ett innehållssilo fungerar ungefär som en enklare form av ett innehållskluster.

Lästips: Om du vill lära dig mer om hur innehållssilon fungerar, läs gärna vår artikel om internlänkning.

4. Hörnstensartikeln bör uppdateras ofta

Dina hörnstensartiklar är så pass viktiga att de förtjänar att uppdateras ofta. Samtidigt ska du tänka på att hörnstensartiklar med evergreen content (innehåll som sällan blir gammalt - tex. recept) inte behöver uppdateras lika ofta. I det fallet räcker det om du säkerställer att innehållet håller sig relevant över tid.

Men hur märker du om dina hörnstensartiklar behöver fräschas upp med lite ny text?

Jo, det bästa är att använda ett bra SEO-verktyg såsom Ahrefs för att du ska kunna kontrollera hur mycket organisk trafik hörnstensartikeln får.

Så om hörnstensartikeln börjar tappa trafik eller redan har tappet mycket trafik, då är det en bra idé uppdatera den.

Svar på vanligt ställda frågor

Hur många hörnstensartiklar ska jag ha?

Det är vanligast att en normalstor webbsida har mellan cirka 4 och 5 hörnstensartiklar. Samtidigt ska du veta att det inte finns någon absolut gräns. För om du har många artiklar som fungerar som hörnstensartiklar, då ska de också vara hörnstensartiklar.

En bra minnesregel är att en hörnstensartikel ska tillhöra ett så pass brett innehållsområde att du utan problem kan skriva minst 3 stöttande artiklar, men idealt många fler än så.

Behöver jag märka upp mitt hörnstensinnehåll i mitt SEO-tillägg?

Om du använder WordPress och har ett SEO-tillägg såsom Yoast eller Rank Math, då kan du märka upp dina hörnstensartiklar manuellt.

Hornstensinnehall uppmarknign med rank math

Men behöver jag verkligen märka upp mitt hörnstensinnehåll?

Nej, det är inte nödvändigt. Om du gör det fungerar markeringen som en påminnelse om att artikeln är just en hörnstensartikel. Du vinner alltså inga SEO-mässiga fördelar alls, så det enda positiva med uppmärkningen är att du enkelt kan se vilka hörnstensartiklar du har direkt i WordPress-gränssnittet.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med allt som kan kopplas till textförfattande, SEO, SEM och webbdesign. 

Karl Rosqvist

Det är Karl Rosqvist som äger SEO-texter.se. Karl har över 5 års erfarenhet inom SEO och content writing, och han skriver inom i princip alla nischer.